W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla prowadzących produkcję pierwotną oraz sprzedaż bezpośrednią żywności pochodzenia roślinnego

Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

produkcja_bezpośrednia_żywności

Produkcja pierwotna

 

Produkcja pierwotna oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarczych przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.
Produkty pierwotne mogą być:

  • pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła i grzyby hodowlane),
  • pochodzenia zwierzęcego (jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa),
  • zbierane w naturalnym środowisku (grzyby, jagody, ślimaki itp.).

Działania towarzyszące produkcji pierwotnej:

  • transport, składowanie i obróbka w miejscu produkcji pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru,
  • transport w celu dostawy z miejsca produkcji do zakładu przetwórczego, których charakter nie został znacznie zmieniony.

Podstawowe wymaganie dla produkcji pierwotnej określa załącznik I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r. ze zm.). W treści ww. załącznika określono ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i towarzyszących działań.

Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne oraz pozostałych surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, sprzedawanych konsumentowi finalnemu np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, jak również sklepom i zakładom gastronomicznym.

Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z ww. produktów lub surowców w postaci kiszonej lub surowej.

Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku spożywczym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 774). Rozporządzenie to określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności.

Rejestracja zakładów

Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu. 

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu.

W przypadku prowadzenia działalności w zakresie dostaw bezpośrednich należy wskazać miejsca gdzie jest prowadzona sprzedaż bezpośrednia żywności np. targowisko w Toruniu ul….

Wzór wniosku określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 100 poz. 730).

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.

Zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega każe pieniężnej do 5000zł i nie mniejszej niż 1000zł.

 

Pobierz wnioski

Materiały

Zalecenia w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia owoców miękkich wirusami
zalecenia-w-celu-ograniczenia-ryzyka-zanieczyszczenia-owocow-miekkich-wirusami.pdf 0.45MB
Dobre praktyki rolnicze w produkcji roślinnej i zwierzęcej
dobre-praktyki-rolnicze-w-produkcji-roslinnej-i-zwierzecej.pdf 0.80MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Dz.U. L 139 z 30.4.2004

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych Dz.U. 2007 nr 112 poz. 774

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. 2007 nr 106 poz. 730

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.04.2021 16:57 Marcin Długoński
Pierwsza publikacja:
26.04.2021 16:55 Marcin Długoński