W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/psse-kamien-pomorski zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W niektórych miejscach na stronie brak jest poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski

 

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim zlokalizowany jest na parterze budynku przy ul. Wolińskiej 7b. Wejście  do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki podjazdowi dla wózków inwalidzkich. Dodatkowo główne wejście do budynku, gdzie mieszczą się pomieszczenia Stacji oznaczone jest dużym i widocznym  symbolem  „A”, a przy rozsuwanych drzwiach znajduje się domofon, który umożliwia osobom ze szczególnymi potrzebami wezwanie pracownika Stacji, który okaże niezbędną pomoc w dotarciu do pomieszczeń Stacji.

Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowymi znakami oraz poziomym symbolem osoby niepełnosprawnej na niebieskim tle.

W bezpośredniej bliskości od wejścia znajduje się pomieszczenie sekretariatu oraz miejsce obsługi interesantów. Dodatkowo w holu głównym istnieje możliwość odpoczynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku konieczności poruszania się po budynku osoby na wózku inwalidzkim nie spotka się on z barierami poziomymi i pionowymi w przestrzeni komunikacyjnej Stacji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części wspólnej budynku.

W Stacji nie ma pętli indukcyjnej oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim zapewnia możliwość kontaktu osobistego, telefonicznego, faksem, mailowo oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Dodatkowo na wniosek osoby o szczególnych potrzebach – istnieje możliwość wybrania formy kontaktu z jednostką wskazaną we wniosku. Stacja daje możliwość korzystania z psa przewodnika, a w przypadku osób słabosłyszących istnieje możliwość skorzystania z pokoju zapewniającego cichą i komfortową obsługę.

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

  • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
  • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
  • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Krumplewska

e-mail: j.krumplewska@psse-kamien.pl

              sekretariat@psse-kamien.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2020 10:42 Tomasz Wieczorek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Wieczorek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 06.07.2021 13:30 Tomasz Wieczorek
Deklaracja dostępności 2.0 06.07.2021 12:12 Tomasz Wieczorek
Deklaracja dostępności 1.0 15.12.2020 10:42 Tomasz Wieczorek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}