W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia

Oświata zdrowotna Zadania i dodatkowa działalność: Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności: inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pobudzanie aktywności społecznej na rzecz własnego zdrowia, udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, ocenianie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności. Dodatkowa działalność Prowadzenie edukacji w zakresie metodyki pracy w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia. Pomoc w konstruowaniu programów edukacyjnych. Pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań w promocji zdrowia. Wypożyczanie kaset video z filmami edukacyjnymi o różnej tematyce. Dystrybucja materiałów informacyjnych /ulotek, broszur, plakatów. Organizacja na podległym terenie obchodów dni tradycyjnych /Dzień bez Papierosa, Światowy Dzień Walki z Narkomanią, Światowy Dzień Walki z AIDS, kampania Rzuć palenie razem z nami.