W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PSSE W ŁAŃCUCIE

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PSSE w Łańcucie (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Łańcucie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Łańcucie, ul. Mickiewicza 6, 37-100 Łańcut.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań nałożonych na organy inspekcji sanitarnej, w tym m.in.:

a) ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób,
w tym zakaźnych i zawodowych;

b) pobierania próbek żywności, wody, kosmetyków, przedmiotów użytku;

c) nawiązania kontaktu z klientem dla sprawniejszej realizacji usług przetwarzamy dane kontaktowe klienta: numer telefonu, adres e-mail.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

b) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

d) prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

g) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

h) w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu realizacji określonych usług. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: psse.lancut@pis.gov.pl

Nie pobieramy od Pana/Pani opłat za dostęp do informacji osobowych (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić Pana/Panią o konkretne informacje w celu potwierdzenia tożsamości oraz zapewnienia  prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.