W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie w imieniu której działa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie.
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie ul Mickiewicza 45  37-600 Lubaczów, kontakt osobisty w siedzibie: Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego na podstawie  art. 6 ust. 1 b, c RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. h) i i) RODO.
   
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.
   
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany  przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
   
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne/ *, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niezrealizowaniem Pani/Pana wniosku.
   
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
   
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

………………………………….

(data i podpis)

Materiały

Klauzula​_informacyjna​_PSSE​_Lubaczów
Klauzula​_informacyjna​_PSSE​_Lubaczów.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}