W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatow Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-11-09
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-09 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 1. pochodzą z różnych źródeł,
 2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 4. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 5. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 09.11.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 09.11.2020
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Wróblewska
 • E-mail: dorota.wroblewska@sanepid.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach
 • Adres: ul. Dworska 7
  05-510 Konstancin-Jeziorna
 • E-mail: sekretariat.psse.piaseczno@sanepid.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon organu odwoławczego: 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie z/s w Chylicach mieści się w budynku na ul. Dworskiej 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

Siedziba PSSE Piaseczno

 • Budynek dwukondygnacyjny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami jedynie na parterze (brak windy).
 • Budynek ma jedno wejście od strony ul. Dworskiej.
 • Do budynku można się dostać po schodach lub używając podjazdu.
 • Przed budynkiem jest parking.
 • W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa następuje na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

Materiały

Raport dostępności
Raport​_forma​_dostepna​_o​_dost.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.03.2021 15:05 Paweł Wojciechowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dorota Wróblewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 21.03.2023 12:31 Paweł Wojciechowski
Deklaracja dostępności 3.0 13.06.2022 14:29 Paweł Wojciechowski
Deklaracja dostępności 2.0 13.06.2022 14:28 Paweł Wojciechowski
Deklaracja dostępności 1.0 29.03.2021 15:05 Paweł Wojciechowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}