W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Kim jesteśmy?

    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach jest podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa. Prowadzi działalność z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261 z późn.zm.)

    Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach posiada Wojewoda Zachodniopomorski.
Stacja posiada wpis w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000023952.

Obszar działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach obejmuje Powiat Policki, w tym:

 • Miasto i Gminę Police;
 • Miasto i Gminę Nowe Warpno;
 • Gminę Dobra;
 • Gminę Kołbaskowo.

Nasza misja

    Misją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach jest dzialanie na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego poprzez prowadzenie szeregu działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w zakresie m.in. chorób zakaźnych. Ponadto szeroko prowadzona na terenie województwa zachodniopomorskiego działalność oświatowo-zdrowotna ukierunkowana m.in. na przeciwdziałanie następstwom palenia tytoniu oraz zdrowotnym skutkom używania innych substancji psychoaktywnych w tym nowych narkotyków, propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej diety i aktywności fizycznej ma na celu szerzenie świadomości oraz wiedzy wśród obywateli.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

    Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych