W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy

 

Powiatowa Stacja Sanitano-Epidemiologiczna w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Dratwa
 • e-mail: nadzor@psseswidnica.pl

Każdy obywatel ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zgłoszenia powinno zostać rozparzone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy
 • adres: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
  E-mail: psse.swidnica@pis.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul .Wałbrzyskiej 15  W odległości ok.500 m od budynku znajdują się dworzec autobusowy oraz kolejowy. W sąsiedztwie budynku znajduje się duży parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych

Wejście główne do budynku:

Wejście do budynku wyposażone jest w  schody oraz jednostronną poręcz, Wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich możliwe jest przez przylegający budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, który posiada podjazd oraz windę do przewozu osób. Przejścia między budynkami są otwarte na każdej kondygnacji w godzinach pracy urzędu. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

 

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz.
 • Ciągi komunikacyjne w całym budynku mają odpowiednią szerokość. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze.
 • Przy wejściu, po lewej stronie znajduje się obecnie aparat telefoniczny przez który można uzyskać stosowne informacje od pracowników stacji po wybraniu nmerów wewnętrznych.
 • Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

{"register":{"columns":[]}}