W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna skrzynka podawcza Epuap

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis złożony przez użytkownika
konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:
a) jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
b) zawierający czas wykonania podpisu,
c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl

PSSE_TUREK

Należy wybrać Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku i kliknąć złożenie wniosku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku.

lub

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=90802?pE2SHHlWords=turku+turek

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

* założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub
* założyć profil zaufany ePUAP.

{"register":{"columns":[]}}