W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Higiena Dzieci i Młodzieży

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

  1. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, w szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
  2. ocena organizacji rozkładów zajęć lekcyjnych uczniów w szkołach pod względem higienicznym;
  3. ocena dostosowania mebli edukacyjnych w przedszkolach i szkołach do zasad ergonomii;
  4. ocena warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych;
  5. ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin  w szkolnych pracowniach chemicznych;
  6. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
  7. udział w wydawaniu opinii potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny w obiektach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi;
  8. propagowanie bezpiecznego i higienicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
{"register":{"columns":[]}}