W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Higiena Komunalna

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:

 1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w obiektach użyteczności publicznej;
 2. nadzór nad obiektami służącymi do zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, kąpieliskami, miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli i pływalniami;
 3. organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 4. nadzór nad jakością wody: w pływalniach oraz powierzchniowej: w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 5. kontrolowanie jakości wody ciepłej w zakresie obecności bakterii Legionella sp;
 6. ocena zgodności uzyskanych wyników badania próbek wody z normatywami określonymi w obowiązujących aktach prawnych;
 7. wydawanie opinii w sprawie sprowadzania z zagranicy do Polski zwłok/szczątków ludzkich, wydawanie zezwoleń na wywóz za granicę i ekshumacje, prowadzenie nadzoru nad ekshumacjami zwłok/szczątków ludzkich;
 8. opiniowanie warunków sanitarnych organizowanych imprez masowych;
 9. kontrola utrzymania należytego stanu sanitarnego nieruchomości, środków komunikacji samochodowej publicznej oraz środków taboru kolejowego;
 10. udział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i odbiorach nowo uruchamianych obiektów i urządzeń;
 11. opiniowanie uchwał rad miejskich i gminnych w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na podległym terenie;
 12. realizowanie programu „Excel Woda”;
 13. wydawanie opinii dotyczących spełnienia warunków sanitarnych w obiektach hotelarskich i w innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.
{"register":{"columns":[]}}