W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nadzór Zapobiegawczy

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego należy:

 1. wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w tym ewentualne określanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 2. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach;
 3. opiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 4. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 5. opiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 6. uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy w odniesieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 8. uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 9. uzgadnianie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. opiniowanie projektów planów remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;
 11. opiniowanie działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;
 12. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznosanitarnych;
 13. kontrola obiektów będących w trakcie realizacji;
 14. wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 15. wydawanie decyzji dotyczących odstępstw od warunków technicznych;
 16. wydawanie decyzji dotyczących oceny pomieszczeń apteki, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej;
 17. wydawanie opinii dotyczącej  oceny warunków bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 18. wydawanie decyzji dotyczącej oceny warunków lokalowych i sanitarnych żłobków i klubów dziecięcych;
 19. wydawanie opinii dotyczącej oceny warunków lokalowych i sanitarnych punktów przedszkolny;
 20. wydawanie opinii o inwestycjach rolniczych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
{"register":{"columns":[]}}