W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności

Do zadań Sekcji Bezpieczeństwa Żywności należy:

 1. zatwierdzanie zakładów żywności i żywienia:
  a) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu, odmowie dokonania zatwierdzenia zakładów żywności i żywienia,
  b) wydawanie zaświadczeń o zatwierdzeniu zakładów i wpisaniu ich do rejestru oraz o dokonywanych zmianach,
  c) wpisywanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakładów żywności i żywienia oraz zakładów produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, które nie podlegają obowiązkowi zatwierdzenia oraz prowadzenie na bieżąco tego rejestru;
 2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad zakładami produkcji oraz obrotu żywnością, zakładami żywienia zbiorowego, a także sprawowanie nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością:
  a) kontrola stanu sanitarno-technicznego: pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalno-sanitarnych, otoczenia zakładów i środków transportu,
  b) kontrola prawidłowości stosowania substancji dodatkowych,
  c) kontrola prawidłowości stosowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  d) ocena prawidłowości mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i urządzeń,
  e) kontrola prawidłowości prowadzenia procesów technologicznych,
  f) kontrola przestrzegania higieny osobistej personelu i stanu zdrowia personelu,
  g) kontrola jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków przechowywania, oznakowania, terminów ważności, dokumentacji potwierdzającej jakość zdrowotną, stosowanych surowców, półproduktów, itp. oraz źródła ich pochodzenia (identyfikowalność),
  h) ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowanych systemów kontroli wewnętrznej (HACCP, GHP, GMP),
  i) pobieranie do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  j) pobieranie materiałów do oceny teoretycznej i laboratoryjnej sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,
  k) pobieranie próbek wymazów sanitarnych ze sprzętu, urządzeń i rąk pracowników do oceny czystości mikrobiologicznej;
 3. prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jego uaktualnianie;
 4. dokonywanie analiz i ocen stanu sanitarnego zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz jakości zdrowotnej produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych;
 5. kontrola jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 6. nadzór nad produkcją i prawidłowością wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych;
 7. zbieranie i przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF;
 8. zbieranie i przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych (kosmetykach) w ramach systemu RAPEX;
 9. organizowanie i udział w kontrolach akcyjnych.
{"register":{"columns":[]}}