W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

12.10.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego, w szczególności poprzez:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia przez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. poprawę jakości życia uczestników Programu w ich środowisku lokalnym;
  4. zapewnienie uczestnikom Programu pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  5. włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;
  6. wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

Program jest adresowany do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach.

Wnioski o przystąpienie do Programu gmina/powiat składa do Wojewody Lubskiego:

w terminie do 30 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu)

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Materiały

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/edycja-2021
{"register":{"columns":[]}}