W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w państwach członkowskich UE/EFTA

13.07.2021

Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania będzie trwała od lipca do października 2021 r.

jabłonie w sadzie, na pierwszym planie 2 beczki wypełnione czerwonymi jabłkami, za nimi drabina oparta o drzewo

Jak pokazał okres pandemii COVID-19, pracownicy sezonowi są wyjątkowo narażeni na rożnego rodzaju nadużycia w związku z np. nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP. Pracownicy ci pozbawieni są dostępu do odpowiedniej pomocy i środków odwoławczych w państwie zatrudnienia, również z powodu braku zaufania do władz lokalnych w obawie przed kontrolami. Ponadto pracownicy sezonowi o wiele bardziej narażeni są na zwiększone ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy, w tym głownie w kontekście zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z możliwością zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych i pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych z państw członkowskich UE/EFTA wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE/EFTA pracownikom i pracodawcom

Działania prowadzone przez polską sieć EURES w ramach kampanii prowadzone będą na trzech poziomach:

  • krajowym - przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komendę Główną OHP,
  • regionalnym - przez wojewódzkie urzędy pracy i wojewódzkie komendy OHP,
  • lokalnym - przez powiatowe urzędy pracy, lokalne jednostki OHP (np.: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP).

Wszelkie informacje na temat działań prowadzonych w ramach kampanii dostępne są na krajowej stronie internetowej EURES.

Materiały

www.eures.praca.gov.pl