W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dotyczący organizacji pracy urzędu

04.01.2021

Fragment szarej fasady budynku z napisem Lubuski Urząd Wojewódzki

Uwaga!

Z powodu awarii systemu informatycznego, do 29.03.2021 r.  nie będzie możliwości odbioru kart pobytu w Oddziale Cudzoziemców Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego. Awaria ma charakter ogólnopolski. 

 

Szanowni Państwo!

W związku z obserwowaną II falą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 w województwie lubuskim, konieczne jest wdrożenie niezbędnych kroków zmierzających do zabezpieczenia funkcjonowania administracji publicznej odpowiedzianej za bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też, działając w oparciu o § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, ze zm.) podjąłem decyzję, że od dnia 12 października  2020 roku do odwołania zmienione zostają zasady obsługi klientów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz w Delegaturze LUW w Zielonej Górze w następującym zakresie:

1) do odwołania Lubuski Urząd Wojewódzki przyjmuje klientów po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub on-line;

2) urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną
lub pocztową, w wyjątkowych sytuacjach, gdy przedmiot sprawy tego wymaga, także w trakcie wizyt osobistych;

3) korespondencja jest przyjmowana w LUW i w delegaturze do skrzynek podawczych,
które  znajdują się przy wejściu do budynku Urzędu i w Delegaturze LUW w Zielonej Górze .

Poniżej umieszczamy listę telefonów wydziałów, do których należy dzwonić w celu uzyskania informacji lub umówienia wizyty.

Telefony do sekretariatów biur i wydziałów:

 • Biuro Organizacji i Kadr 95 78 51 600
 • Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 95 785 12 00
 • Biuro Wojewody 95 785 11 15
 • Wydział Polityki Społecznej 95 785 14 00
 • Wydział Zdrowia 95 785 11 50
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 95 785 1300
 • Wydział Budżetu i Finansów 95 785 16 50
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami 95 7851 700
 • Wydział Infrastruktury 95 785 17 50
 • Wydział Nadzoru i Kontroli 95 785 18 00
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 95 785 15 00
 • Wydział Programów Europejskich i Rządowych 95 785 19 00
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 95 78 51 950

Zachęcamy również do korzystania z dostępnych infolinii:

 • Informacja ogólna koronawirus (NFZ - całodobowo), tel. 800 190 590.
 • Informacja dla obywatela tel. 22 250 01 27 (w godzinach pracy urzędu).
 • Informacja dotycząca paszportów Gorzów Wielkopolski, tel. 95 785 18 57 / 95 785 15 22/ 95 785 15 13 (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek - piątek od godz. 8.00 do 15.00)
 • Informacja dotycząca paszportów Zielona Góra, tel.  95 78 51 535 / 95 78 51 529 (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 8.00 do 15.00).
 • Informacja dotycząca cudzoziemców, tel. 95 785 18 53 ( poniedziałek od godz. 10:00
  do 16:00; wtorek - piątek od godz. 9:00 do 15:00).
 • Automatyczna infolinia dotycząca cudzoziemców, tel. 95 785 18 52 (całodobowa).
 • Informacja dotycząca zezwoleń na pracę, tel. 95 785 18 56 (poniedziałek – piątek
  od godz. 8:00 do 15:00)
 • Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, tel. 95 785 18 55 (poniedziałek – piątek,
  od godz. 9:00 do 11.00).
 • Informacja dotycząca rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tel. 95 785 18 54 (godz. od 9:00 do 11.00)
 • Informacja dotycząca mienia zabużańskiego – (w godzinach pracy urzędu) tel. 95 785 17 00.

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub pocztowa będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.

W przypadku obsługi bezpośredniej od klientów wymaga się zachowania reżimu sanitarnego określonego we właściwych przepisach obowiązujących w tym zakresie, a szczególności w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wejście na teren urzędu możliwe jest tylko wspólnie z właściwym pracownikiem, po załatwieniu sprawy klienci będą  odprowadzani do wyjścia.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Dyrektor Generalny

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Roman Sondej