W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.125.2021.EWas

08.10.2021

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.125.2021.EWas zawiadamiające, że na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 2a i 2b w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 428 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) Wojewoda Lubuski, w dniu 08.10.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na rozbudowę sieci elektroenergetycznej 220 kV relacji Baczyna-Gorzów – wprowadzenie do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna, w ramach inwestycji pn.: „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Baczyna – Gorzów do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru - nr telefonu 957 851 750.

Treść decyzji jest także udostępniona od dnia 08.10.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (bip.lubuskie.uw.gov.pl).

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia 21 października 2021 r.

{"register":{"columns":[]}}