W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

13.10.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2022 r. przeznaczono 60 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak  i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ze środków Programu pokrywane będą koszty bezpośrednio związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej w szczególności:

  • wynagrodzenia personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej;
  • dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe);
  • czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (mi.in wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej;
  • przygotowania i zakupu wyżywienia;
  • kosztów związanych z utrzymaniem czystości;
  • zakup środków ochrony osobistej.

Wnioski na środki finansowe z programu należy składać w terminie do 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu). Wnioski na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 są składane wyłącznie w postaci elektronicznej i należy je przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

{"register":{"columns":[]}}