W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowanie rozliczenia środków przyznanych na przeciwdziałanie COVID-19 dla Domów Pomocy Społecznej w 2020 roku

30.03.2021

W 2020 roku z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS COV-2 Domy Pomocy Społecznej potrzebowały specjalnego wsparcia. Z uwagi na specyfikę swojej działalności Domy były szczególnie narażone na negatywne skutki panującej epidemii.

napis o treści Covid-10 wsparcie dla DPS

W 2020 roku z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS COV-2 Domy Pomocy Społecznej potrzebowały specjalnego wsparcia. Z uwagi na specyfikę swojej działalności Domy były szczególnie narażone na negatywne skutki panującej epidemii. Pracownicy oraz mieszkańcy domów borykali się z trudnymi warunkami związanymi z obostrzeniami epidemiologicznymi.

Wojewoda Lubuski przyznał dodatkowe środki w wysokości 8,1 mln zł, na dofinansowanie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej:

  • 1 mln zł na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
  • 3,4 mln zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez dom pomocy społecznej.
  • 3,7 mln zł na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki (w tym wynagrodzenia i gratyfikacje) oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Domy pomocy społecznej na realizację powyższych zadań wydatkowały łącznie ponad 11,2 mln zł, z czego ponad 27% stanowiły środki własne.

Najwięcej środków (78%) zostało wydatkowanych na wynagrodzenia dla pracowników domów w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług. Około 66% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zostało pracownikom przekazane w formie nagród, a 27% w formie dodatków, 2% środków wykorzystano w celu podwyższenia wynagrodzeń, natomiast za ponad 5% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zatrudniono nowych pracowników, z czego 14% to umowy zlecenia. Łącznie z powyższych środków skorzystało około 1.550 osób zatrudnionych w lubuskich domach pomocy społecznej.

Na zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, remonty oraz inne wydatki domy pomocy społecznej przeznaczyły 11% środków. Z tych środków stworzono oraz wyposażono izolatoria, miejsca spotkań mieszkańców z rodzinami i miejsca wytchnieniowe dla pracowników, zakupiono sprzęt i wyposażenie dla mieszkańców, a także sprzęt dezynfekujący oraz medyczny. Środki zostały również przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego w celu umożliwienie pracy zdalnej oraz stworzenia warunków do zdalnego kontaktu mieszkańców z rodzinami. Nieznaczna część tych środków również została przeznaczona na niezbędne zakupy zapewniające funkcjonowanie domów. Ponad 9% środków wydatkowano na środki ochrony osobistej mające na celu podstawowe zabezpieczenie pracowników oraz mieszkańców domu przed koronawirusem. Ponad dwa procent przekazanych środków przeznaczono na zakup ponad 430 testów na SARS CoV-2 dla pracowników i mieszkańców oraz na suplementy diety dla mieszkańców i wzbogacenie wyżywienia.

Przekazane środki przyczyniły się do podniesienia poziomu zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2 oraz przyczyniły się do zapewnienia ciągłości świadczonych przez te domy usług.