W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Osłonowy pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" – Edycja 2021 – ogłoszony!

31.03.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, wzorem lat ubiegłych, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Na realizację tego zadania została przeznaczona kwota w wysokości 3 000 000 zł.

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu jest: Gmina/Miasto, Powiat oraz Województwo.

Tegoroczne priorytety Programu obejmują:

I Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

II Poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie,

III Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb tych osób,

IV Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać na adres tut. Urzędu listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”, w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe zasady Programu, jak również formularz wniosku i wykaz załączników znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” /”Programy i projekty”: www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2021

Mając na uwadze troskę o ochronę i udzielanie skutecznego wsparcia osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, zachęcamy do złożenia wniosku!