W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program PFRON „ Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Realizacja Modułu II skierowanego do samorządów

23.03.2022

18 marca 2022r. Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Kwiat i napis PFRON

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Wsparcie w ramach programu jest udzielane na działania realizowane od dnia 24 lutego 2022 r.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny,
    na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
  2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Pomoc finansowa realizowana jest m.in. w ramach Modułu II skierowanego do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą zwracać się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie, jak i na działania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie ciągłym, a wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Szczegółowe informacje dotyczące Modułu II wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie PFRON pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchamia-realizacje-modulu-ii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnosci/

Materiały

Informacje o programie ( dokumenty do pobrania) - link do strony PFRON
{"register":{"columns":[]}}