W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

40. rocznica powstania „Solidarności”

30.08.2020

W dniu 30 sierpnia (niedziela), w Kościele Polskim św. Stanisława w Rzymie celebrowana była Msza św. z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności. Po Mszy św. wykład historyczny pt. „40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ, w sierpniu 1980 r. " wygłosił Ambasador Janusz Kotański.

wykład SOLIDARNOŚĆ

Po Mszy św., w Sali im. św. Jana Pawła II (przy Kościele), Pan Ambasador Janusz Kotański wygłosił referat historyczny na temat powstania Solidarności.  Wspomniał o „polskich miesiącach”, z których sierpień należy do najradośniejszych. O ile w roku 1920 Polska powstrzymała Armię Czerwoną ratując Europę przed bolszewickim reżimem, to w sierpniu 1980 roku strajk w gdańskiej stoczni, a następnie solidarnościowe strajki w całym kraju, zapoczątkowały upadek komunizmu - najpierw w Polsce, a potem w całym, totalitarnym imperium sowieckim.

 

Ambasador przypomniał bohaterski i stanowczy sprzeciw Polaków wobec narzuconego im siłą w 1945 r. ustroju komunistycznego. Mówił o walce Żołnierzy Niezłomnych, uwięzieniu Prymasa Wyszyńskiego, krwawo stłumionych robotniczych protestach w latach 1956 i 1970. Także o millenijnych latach 1966-67, w czasie których Polacy mogli się, po raz pierwszy, policzyć i zamanifestować wierność religii katolickiej i Ojczyźnie.

Następnie wspomniał przełomowy charakter pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w roku 1979. To jego słowa zaowocowały powstawaniem narodu z kolan i doprowadziły do utworzenia pierwszego w krajach komunistycznych niezależnego związku zawodowego „Solidarność.” Jego powstanie zaś było początkiem końca komunizmu.

Ambasador przytoczył też mało znane słowa Papieża Wojtyły z czerwca 1979 skierowane do polskiego Episkopatu:  „Cały Zachód jest obciążony kompleksami. Jest w pewnym sensie ideologicznie rozłożony. Zaczyna się obecnie trochę wydobywać. Myślę, że cała ta inicjatywa parlamentu europejskiego, jednoczenia się Europy jest po to, żeby się  z tego kompleksu wydobyć.

Ambasador opowiedział o samym przebiegu strajku i przypomniał postaci działaczy Wolnych Związków Zawodowych: od bohaterskiej suwnicowej Anny Walentynowicz, w obronie której wybuchł gdański strajk, poprzez Andrzeja i Joannę Gwiazdów, Krzysztofa Wyszkowskiego, po górnośląskiego założyciela WZZ Kazimierza Świtonia. Zwrócił uwagę na charakter postulatów strajkujących, w których - poza powstaniem niezależnych od partii związków zawodowych i postulatów o charakterze ekonomiczno - socjalnym, znalazły się także żądania zniesienia cenzury, zwolnienia więźniów politycznych i przywrócenia transmisji Mszy Świętych w środkach masowego przekazu. Ambasador mówił też o solidarności przez małe „s” , która łączyła członków i sympatyków 10 milionowej „Solidarności”.

Przypomniał o nieustannym  wsparciu dla postulatów robotniczych przez Papieża Jana Pawła II w latach 1980-81, a także po wprowadzeniu nielegalnie przez gen. Jaruzelskiego stanu wojennego. Opowiedział o poparciu Prymasa Wyszyńskiego dla rejestracji NSZZ „Solidarność”  Rolników Indywidualnych i działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego sam był działaczem.

 

Wreszcie przypomniał ofiary komunistycznych zbrodni: górników z KWK „Wujek”, poetę - maturzystę Grzegorza Przemyka czy Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Oraz anonimowe ofiary stanu wojennego spowodowane wyłączeniem połączeń telefonicznych w czasie zimy 1981-82. Podkreślił atmosferę przywracanej wolności w czasie papieskich pielgrzymek do Kraju z lat 1983, 1987; niosących ludziom nadzieję w najtrudniejszych latach.

Zakończył przypomnieniem drogi do wolności w latach 1988 -1990. Podkreślił, że to dzięki odrodzonej NSZZ „Solidarność” Polska mogła przejść mniej boleśnie lata neoliberalnej transformacji ustrojowej.  „Solidarność”, pod kierownictwem Piotra Dudy, istnieje do dzisiaj  i choć nie skupia już tylu związkowców, to nadal broni interesów ludzi pracy, pozostając wierna tradycjom narodowym i chrześcijańskim.

 

Materiały

Wykład Ambasadora o utworzeniu Solidarności