Tadeusz Skobel

Podsekretarz stanu

 • Tadeusz Skobel

  Tadeusz Skobel

Życiorys

Funkcję wiceministra pełni od 20 listopada 2017 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi. Pełnił funkcję Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych. Doskonale zna zagadnienia związane z sektorem energetycznym i kolejowym. Posiada duże doświadczenie w realizacji inwestycji i usług elektroenergetycznych. Dysponuje dużą wiedzą z obszaru sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Zdał egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Ponadto posiada uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (do 110 kV) na stanowisku dozoru – bezterminowo.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również Kielecko-Radomska Wyższą Szkołę Inżynierską.

Zainteresowania: podróże, nowoczesne technologie i efektywne modele zarządzania, literatura branżowa.

Doświadczenie

09.2004-09.2015
Prezes Zarządu  
PKP Energetyka S.A.

10.2001-09.2004
Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy
PKP Energetyka Sp. z o.o.

06.1999-09.2001
Z-ca Dyrektora ds. obrotu energią i usług  
PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa

10.1998-05.1999
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych
PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa

07.1998-09.1998
Dyrektor Zakładu
PKP Zakład Elektroenergetyki Kolejowej Kielce

05.1997-06.1998
Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji i funkcjonowania Pionu Energetyki Kolejowej
PKP Dyrekcja Generalna Warszawa

09.1968-06.1998
Praca na różnych stanowiskach w obszarze energetycznym
Polskie Koleje Państwowe

Kompetencje wiceministra

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel, w szczególności realizuje zadania:

 1. wynikające z: 
  • pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
  • podległości Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) Ministrowi;
 2. związane z:
  • polityką energetyczną Polski,
  • energetyką w zakresie przesyłu, dystrybucji, obrotu i wytwarzania energii w jednostkach wytwórczych istotnych ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego,
  • bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną, z wyłączeniem ciepłownictwa i kogeneracji,
  • programowaniem i wykorzystaniem środków unijnych.

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

 1. Departament Energetyki;
 2. Departament Funduszy Europejskich;
 3. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej
  • w zakresie IP POIiŚ oraz podległości ARM  

Kontakt z sekretariatem ministra

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 81 04
faks: +48 22 695 81 03
e-mail: SekretariatTSkobel@me.gov.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie złożone w związku z dniem powołania 20 listopada 2017 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie złożone w związku z dniem powołania 20 listopada 2017 r.

Rozmiar: 0.15MB

Oświadczenie za 2017 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie za 2017 r.

Rozmiar: 0.25MB

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 11.04.2018 r.w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dziennik Urzędowy Ministra Energii rok 2018 poz. 7)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.06.2018 11:14
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 27.06.2018 11:14
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska