Ujednolicenie podatków od infrastruktury liniowej.

Linia elektroenergetyczna

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, przygotowaną przez Ministerstwo Energii, która ujednolica zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna infrastruktura liniowa. Chodzi o przesyłanie m. in. gazów, pary, płynów, energii elektrycznej. Dzięki nowym przepisom właściciele terenów, na których znajduje się taka infrastruktura, nie muszą obawiać się wzrostu podatków gruntowych.

Proponowane w nowelizacji ustaw rozwiązania są bardzo istotne dla płacących podatki gruntowe. Dzięki nim właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów nie będą zobowiązani do zapłaty wyższego podatku wyłącznie dlatego, że przez ich grunty przebiegają urządzenia infrastruktury liniowej. Naliczanie najwyższej stawki podatku, odpowiedniej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, było krzywdzące dla właścicieli gruntów leśnych, rolnych lub nieużytków. Prowadziłoby to do sytuacji, gdy właściciel, który sam nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie czerpie korzyści w związku ze znajdującą się na jego terenie infrastrukturą liniową, byłby zobowiązany do zapłaty wielokrotnie wyższego podatku od gruntu. Nowe przepisy pozwolą zapobiec takim praktykom.

Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasady opodatkowania tych gruntów. Dochodziło do sytuacji, w których takie same grunty w gminach sąsiadujących mogły zostać opodatkowywane inną stawką podatku, w zależności od przyjmowanej przez gminę interpretacji prawa. W części gmin organy skarbowe traktowały tereny, na których znajdowała się infrastruktura liniowa jako grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co wiąże się z naliczeniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Prowadziło to do licznych sporów pomiędzy podatnikami, właścicielami infrastruktury liniowej oraz organami podatkowymi.

Od 1 stycznia przyszłego roku umieszczenie na gruntach rolnych czy leśnych takiej infrastruktury nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.08.2018 15:26
Osoba publikująca: Jan Szul
Zmodyfikowano: 13.08.2018 15:26
Osoba modyfikująca: Jan Szul