Zapraszamy do konsultacji

Ładowanie samochodu elektrycznego

Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317). Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2018 r. pod numerem 83.1.18.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe wymagania techniczne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania oraz punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Ponadto, projekt rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące badań technicznych ww. instalacji przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz na stronie BIP Ministerstwa Energii. Uwagi można zgłaszać do 3 sierpnia 2018 r. na adres e-mail: jolanta.pienkowska@me.gov.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.07.2018 15:18
Osoba publikująca: Danuta Ryszkowska-Grabowska
Zmodyfikowano: 19.07.2018 15:15
Osoba modyfikująca: Danuta Ryszkowska-Grabowska