W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Bośni i Hercegowinie nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

W wielu miejscach , szczególnie mniej popularnych turystycznie, pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. Miejsca te najczęściej są oznakowane , ale nie zaleca się samodzielnego  podróżowania po lasach, górach,  drogach nieutwardzonych, nieoznakowanych lub rzadko używanych . Pieszo wskazane jest poruszanie się po wyznaczonych szlakach, z miejscowym przewodnikiem, zaś w ruchu kołowym po oznakowanych i utwardzonych drogach.

Ze względu na częste kradzieże dokumentów osobistych, dokumentów samochodowych czy pieniędzy i kart płatniczych zaleca się noszenie ich oddzielnie. Warto mieć przy sobie kopię ksero ważniejszych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego auta i ubezpieczenia, dowodu tożsamości).

Warto pamiętać także o tym, że w większości miast nierozwiązanym pozostaje problem bezdomnych psów. Należy zachować szczególną ostrożność na ulicach miast w obecności bezpańskich zwierząt, szczególnie większych grup.

Bośnia i Hercegowina leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • paszport - TAK
  • paszport tymaczsowy - TAK
  • dowód osobisty - TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Musi być ważny co najmniej trzy miesiące od dnia wjazdu.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Pobyt do 90 dni w 180-dniowym okresie odbywa się bez wizy.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Przy wjeździe do BiH samochodem wymagany jest dowód rejestracyjny. Nie jest wymagana zielona karty ani międzynarodowe prawo jazdy, niemniej posiadanie ich jest zalecane.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Osobie, która nie ukończyła 14 lat, musi towarzyszyć przynajmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych). Może jej towarzyszyć także inna osoba, o ile posiada podpisane w obecności notariusza przez rodziców (opiekunów prawnych) upoważnienie do sprawowania opieki. Upoważnienie takie musi zawierać: dane małoletniego, jego rodziców (opiekunów prawnych) i osoby towarzyszącej; cel i czas pobytu w BiH; czas, na jaki jest wydane jest upoważnienie. Zaświadczenie musi zostać sporządzone w języku bośniackim, chorwackim lub serbskim lub przetłumaczone na jeden z tych języków przez tłumacza przysięgłego.

Małoletni podróżujący bez rodziców (opiekunów prawnych) nie musi posiadać upoważnienia, o ile: (1) podróżuje samolotem, a stosowne dokumenty wydał operat lotniczy; (2) jest uczestnikiem wycieczki szkolnej i znajduje się na liście organizatorów wycieczki; (3) uczestniczy w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i podobnych.

Zasady pobytu

Pobyt do 90 dni odbywa się bez wizy.

Istnieje formalny wymóg okazania na granicy środków finansowych w wysokości 75 EUR na każdy dzień pobytu, w praktyce nieweryfikowany.

Cudzoziemiec planujący przebywać w BiH dłużej niż trzy doby ma obowiązek w ciągu 48 godzin od przyjazdu zgłosić swój pobyt na policji lub w Urzędzie ds. Cudzoziemców BiH (Služba za poslove sa strancima). W praktyce wymóg ten jest nieprzestrzegany przy pobytach krótszych niż 90 dni.

Ubezpieczenie

Przy wjeździe do BiH nie jest wymagane posiadanie zielonej karty.

Zaleca się dodatkowe wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia medycznego.

Należy wykazywać się dużą ostrożnością przy doborze firmy ubezpieczeniowej w Polsce - zdarzają się przypadki odmowy - przez nierzetelne firmy - pokrycia kosztów leczenia szpitalnego, co może rodzić poważne skutki finansowe dla pacjenta i jego najbliższych.

Zdrowie

Wizyta u lekarza kosztuje ok. 15-25 EUR. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że klimat i temperatury w Bośni i Hercegowinie znacznie różnią się od panujących w Polsce. W lecie temperatury sięgają ponad 40oC. Należy zachować szczególną ostrożność podczas kąpieli w rzekach i jeziorach, w których temperatura wody nawet latem pozostaje niska, a nurt może być niebezpieczny.

W okresie zimowym znaczącym utrudnieniem dla zwiedzających mogą być gęste mgły i smog, szczególnie w miastach położonych w dolinach pomiędzy obszarami górskimi.

Osoby przekraczające granicę BiH mogą posiadać leki zawierające substancje psychotropowe po okazaniu dokumentacji medycznej i w ilości niezbędnej do użytku osobistego przez maksymalnie 7 dni. Leki, które można w takim przypadku wwieźć do BiH, są wyszczególnione w tabeli II i III Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu nadużywania środków (s. 20-30). Powyższe przepisy odnoszą się również do osób objętych substytucyjnym leczeniem uzależnień lub korzystających z terapii objawowej w terminalnej fazie chorób nowotworowych, z tym że zapas leków może wynosić do 15 dni.

Podróżni przy przekraczaniu granicy BiH są zobowiązani do zgłoszenia służbie celnej posiadanych leków wraz z odpowiednią dokumentacją medyczną.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie można skontaktować się z Agencją Leków i Wyrobów Medycznych BiH (tel. +387 51 450 302) lub z Urzędem Podatków Pośrednich BiH (e-mail: info@uino.gov.ba).

Komunikat Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego ws. przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Polski.

Podróżowanie po kraju

Podróżowanie jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania powyższych zaleceń. Z uwagi na kradzieże kieszonkowe w miejscach szczególnie uczęszczanych przez turystów należy wystrzegać się noszenia przy sobie niezabezpieczonych wartościowych przedmiotów. Nie należy parkować przez dłuższy czas samochodów w miejscach ogólnie dostępnych i pozostawiać w nich wartościowych przedmiotów, jak torby, plecaki, sprzęt elektroniczny – wszystko to może stanowić zachętę włamania, powodując nie tylko utratę rzeczy osobistych, ale i szkodę w samochodzie. Zdarzające się kradzieże samochodów dotyczą zwłaszcza aut produkcji niemieckiej i japońskiej, terenowych oraz dobrze wyposażonych. Na posterunkach policji należy liczyć się z opieszałą obsługą, warto przyjść z osobą komunikującą się w języku lokalnym i pamiętać o tym, że rzadko są wystawiane od ręki protokoły ze zgłoszenia kradzieży. Przypominamy, iż kradzież dokumentów - dowodu osobistego i paszportu powinna być również osobiście zgłoszona w urzędzie konsularnym (należy się stawić z protokołem z policji).

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, niemniej posiadanie go jest wskazane.

Podczas podróży samochodem zalecana jest ostrożność - miejscowi kierowcy nie zawsze respektują przepisy drogowe. Natomiast policja (częste patrole na drogach) rygorystycznie egzekwuje ich przestrzeganie, zwłaszcza w przypadku przekroczenia prędkości. Drogi, choć wąskie, są na ogół dość dobrej jakości i oznakowane. W wielu tunelach górskich nie ma oświetlenia. Z uwagi na górski charakter kraju należy dostosować prędkość jazdy do warunków terenowych.

W przypadku postojów przy drodze nie należy wchodzić na pobocza ani do lasu z uwagi na miny pozostałe po działaniach wojennych. Niektóre zaminowane pobocza są specjalnie oznaczone symbolami ostrzegawczymi (czerwone tabliczki PAZI MINE).

Sieć stacji benzynowych nie jest tak rozwinięta jak w Polsce. Zalecane jest korzystanie ze stacji sprawdzonych dystrybutorów paliwa np. Energopetrol (EP), INA, OMV, PETROL.

Przy głównych drogach istnieją zajazdy, motele, restauracje i bary, obok których usytuowane są parkingi (nie należy pozostawiać w środku rzeczy bez opieki).

Użytkownicy nawigacji satelitarnej powinni być świadomi faktu, iż mapy satelitarne najczęściej nie obejmują BiH.

Cło

W Bośni i Hercegowinie obowiązują szczegółowe regulacje dotyczące wwozu, wywozu i wymiany środków finansowych. Można wwieźć każdą kwotę pod warunkiem zadeklarowania jej służbom celnym. Bez deklaracji dopuszczalny jest wywóz maksymalnie 2.500 EUR. Wywóz większych kwot należy zgłaszać służbom celnym; pochodzenie pieniędzy musi być udokumentowane.

Obyczaje

Normy obyczajowe są podobne do obowiązujących w Polsce, mimo że znaczny odsetek mieszkańców Bośni i Hercegowiny jest wyznania muzułmańskiego. Państwo ma charakter wielowyznaniowy. Mieszkańcy Bośni i Hercegowiny na ogół odnoszą się przyjaźnie do cudzoziemców. Zaleca się unikania rozmów na tematy historyczne, polityczne i religijne.

Przydatne informacje

Stały kurs miejscowej waluty wynosi 1 euro = 1,9558 KM. Wymiany walut dokonuje się w kantorach, na poczcie lub bankach, gdzie pobierana jest kilkuprocentowa prowizja. W soboty i niedziele banki w większości są nieczynne.

Zaleca się korzystanie z kart płatniczych, akceptowane są wszystkie główne karty płatnicze; liczba bankomatów w miastach jest wystarczająca.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}