W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Republice Bułgarii nie ogłoszono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, zdarzają się jednak kradzieże pieniędzy i dokumentów zwłaszcza w większych miastach i kurortach nadmorskich.

Bułgaria leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Nazwa państwa: REPUBLIKA BUŁGARII

 

1) Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty TAK

 

2) Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

 

Dokumenty podróży powinny być ważne przez cały czas trwania podróży.

 

3) Czy trzeba wyrobić wizę? NIE

 

4) Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu? NIE

 

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

 

5) Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

 

Nie jest wymagane pełnomocnictwo rodziców małoletniego podróżującego z osobą trzecią.

Radzimy jednak sporządzanie takiego dokumentu, gdyż może być on potrzebny w przypadkach losowych np. choroby, nagłej potrzeby interwencji chirurgicznej itp. Pełnomocnictwo powinno zawierać standardowe dane: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych, dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować dziecko.

 

6) Zasady pobytu

 

Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu.

Ubezpieczenie, zdrowie

Osoby opłacające składki NFZ mogą w Bułgarii korzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Podczas wizyty u lekarza należy okazać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych.

Zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, umożliwiających w razie konieczności pokrycie kosztów leczenia w szerszym zakresie, jak również kosztów opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Ponieważ wprowadzono odpłatność za akcje ratownicze prowadzone przez górskie pogotowie ratunkowe, turyści wybierający się na szlaki górskie powinni mieć odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

 

Leki

Jeżeli potrzebujesz zabrać do Bułgarii zapas niezbędnych leków, (zwłaszcza jeżeli są to środki psychotropowe), musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie od polskiego lekarza (najlepiej w języku angielskim) poświadczające, że używanie tego typu leków jest dla Ciebie niezbędne w celach zdrowotnych.

W Bułgarii uznawane są polskie recepty lekarskie, a także te wystawione w innych krajach unijnych. /Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r./

Należy jednak pamiętać, że ten sam lek w Polsce i Bułgarii może mieć różne nazwy farmaceutyczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Agencji Wykonawczej ds. Lekarstw (tylko w języku bułgarskim) https://www.bda.bg/bg  i komunikacie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gif/przewoz-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psychotropowych-jakie-sa-niezbedne-do-leczenia-medycznego-w-przypadku-przekraczania-granic-rzeczypospolitej-polskiej

Podróżowanie po kraju

Należy unikać podróżowania nocą, zatrzymywania się na nocleg na niestrzeżonych parkingach, w pobliżu przydrożnych barów itp. Podczas jazdy wskazane jest blokowanie drzwi samochodu od wewnątrz. Nie należy pozostawiać auta bez dozoru, zwłaszcza jeśli znajduje się w nim bagaż.

Turyści zatrzymujący się w hotelach, w kwaterach prywatnych i na kempingach nie powinni pozostawiać bez nadzoru pieniędzy, kosztowności i dokumentów.

Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe.

Zaleca się również zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lokalach nocnych, klubach, pubach. Zdarzają się przypadki znacznego zawyżania rzeczywistych rachunków i w konsekwencji nieprzyjemne dla klientów interwencje ochrony danego lokalu.

W dużych kurortach nadmorskich jak np. Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, Nesebyr parkować należy tylko na parkingach ogólnych (zazwyczaj płatnych) lub hotelowych.

W związku z częstymi kradzieżami, szczególnie w okresie letnim, nowych samochodów, zaleca się podróżującym takimi pojazdami daleko idącą ostrożność, a nawet nieużywanie ich w miarę możliwości w podróżach do i przez Bułgarię.

Informacje dla kierowców

W Bułgarii jest honorowane polskie prawo jazdy, a zielona karta nie jest obowiązkowa. Jednak jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia może w razie wypadku ułatwić uzyskanie odszkodowania. Podróżując samochodem, którego właścicielem jest inna osoba należy posiadać notarialne pełnomocnictwo przetłumaczone na język bułgarski, angielski, francuski lub niemiecki. Poruszanie się po bułgarskich drogach jest płatne. W tym celu należy wykupić winiety. Na tamtejszych drogach obowiązuje jazda w zapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowi prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5‰ Należy pamiętać, że bułgarska policja drogowa oraz inspekcja drogowa bardzo restrykcyjnie stosują określone prawem kary za wykroczenia w ruchu drogowym.

Na przykład za nie podporządkowanie się sygnałom świetlnym i oznakowaniu drogowemu zgodnie z art. 6, p.1 Ustawy o ruchu drogowym Republiki Bułgarii kierowcy grozi sankcja odebrania prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz kara grzywny.  

Kierowcy pojazdów mają obowiązek jeździć z włączonymi światłami w ciągu dnia przez cały rok.

Ograniczenia w ruchu drogowym w Bułgarii w 2018 r.:

  • W roku 2018  ruch samochodów ciężarowych ponad 12 ton (łącznie ciągnik i naczepa) jest częściowo zabroniony w weekendy. Ograniczenie to obowiązuje w piątki od godz. 16:00 do 20:00 i w niedziele od godz. 14:00 do 20:00. W soboty ograniczenia nie obowiązują. Jednocześnie zakaz obejmuje również dni ustawowo wolne od pracy. Ostatni dzień pracy przed ustawowo dniem wolnym od godz. 16:00 do 20:00 oraz ostatni ustawowo wolny dzień przed dniem pracy od godz. 14:00 do 20:00.
  • Zakaz nie obowiązuje samochodów przewożących szybko psującą się żywność, towary wymagające specjalnych warunków temperaturowych, towary niebezpieczne (ADR) i zwierzęta.

 

WINIETY

Od 1 stycznia 2019 –w Bułgarii wprowadzono winiety elektroniczne, które zastąpiły –klasyczne naklejane na przednią szybę pojazdu. Zakupu można dokonać przez stronę internetową  https://www.bgtoll.bg/ oraz https://vinetki.bg/.

Winietę elektroniczną można również zakupić w samoobsługowych automatach na wybranych stacjach paliw i punktach granicznych.

Cena winiety uzależniona jest od kategorii pojazdu.

KATEGORIA

CENA WINIETY

OKRES

EURO 0, I, II

EURO III, IV, EEV I wyższe

K1

Miesięczna

Tygodniowa

Dzienna

174 BGN/89 €

87 BGN/45€

23 BGN/12 €

134 BGN/69 €

67 BGN/34 €

23 BGN/12 €

K2

Miesięczna

Tygodniowa

Dzienna

105 BGN/54 €

53 BGN/27€

23 BGN/12 €

80 BGN/41 €

40 BGN/21 €

23 BGN/12 €

K3

Roczna

Kwartalna

Miesięczna

Tygodniowa

Weekend

97 BGN/50 €

54 BGN/28 €

30 BGN/15 €

15 BGN/8 €

10 BGN/5 €

 

K1 – pierwsza kategoria: pojazdy o ilości osi większej niż dwie, pociągi drogowe, specjalne pojazdy budowlane, dźwigi, specjalne przyczepy dla transportu ciężkich lub gabarytowych ładunków oraz pozostałe specjalne pojazdy silnikowe.

K2 - druga kategoria: wszystkie pojazdy służące do transportu pasażerów, z ilością siedzeń większą niż 8, nie wliczając siedzenia kierowcy, wszystkie pojazdy transportowe z dwiema osiami m.in pojazdy budowlane, dźwigi, specjalne przyczepy dla transportu ciężkich lub gabarytowych ładunków oraz pozostałe specjalne pojazdy silnikowe.

K3 - trzecia kategoria: pozostałe pojazdy osobowe z ilością miejsc nie większą niż 8.

Przepisy prawne

W Bułgarii kary za handel narkotykami, środkami odurzającymi oraz składnikami do ich produkcji są bardzo surowe.

Obyczaje

Gesty głową, podobne do oznaczających w Polsce negacje i potwierdzenie, w Bułgarii mają znaczenie odwrotne. Dobrze jest upewnić się słownie, czy rozmówca chciał powiedzieć nie (ne) czy tak (da).

Przydatne informacje

Turyści którzy chcą korzystać z prywatnych plaż i basenów hotelowych nie będąc gośćmi danego obiektu; muszą się liczyć z dodatkową opłatą. Nie przestrzeganie tej zasady często prowadzi do powstawania konfliktu z ochroną obiektu i interwencją miejscowej policji.

Wymieniając walutę w kantorach, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż częste są przypadki wypłacania kwot niższych, niż to wynika z podanego przed kantorami kursu (najlepiej uprzednio zapytać, jaką sumę otrzyma się za określoną kwotę w walucie). Niektóre kantory i banki w dużych miastach wymieniają również złotówki. Za wymianę walut kantory pobierają niekiedy prowizję.

Na terenie Bułgarii działa kilkaset punktów Western Union, MoneyGram i innych, za których pośrednictwem możliwe jest błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Funkcjonują bankomaty akceptujące karty Visa, Maestro, MasterCard itp.

W sierpniu w Morzu Czarnym często występuje zjawisko "martwej fali" oznaczające długą, falę powstałą wskutek długotrwałego działania wiatru z jednego kierunku, osiągająca od 1,5 do 2 metrów wysokości. "Martwa fala" powstaje pod wodą, dlatego też powierzchnia wydaje się być spokojna i jednocześnie powstałe przy dnie prądy wsteczne wciągające w głąb morza. Radzimy zwracanie szczególnej uwagi na kolory flag sygnalizacyjnych,  stosowanie się do zaleceń ratowników i nieużywanie plaż niestrzeżonych. Ratownicy bułgarscy radzą w przypadku dostania się do zasięgu fali wstecznej płynięcie w linii przekątnej pod wodą w stronę brzegu. Zjawisko jest tak niebezpieczne, że co roku w Bułgarii na skutek "martwej fali" notowane jest kilkadziesiąt przypadków utonięć.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}