W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska w Radzie Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego

28.07.2020

Zaangażowanie w prace Rady Zarządzającej podczas trzyletniej kadencji, od 2021 roku, umożliwi Polsce aktywny udział w wytyczaniu kierunków realizacji działań humanitarnych na świecie

Polska w Radzie Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego

Decyzją Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ Polska została wybrana członkiem Rady Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego (WFP) na trzyletnią kadencję przypadającą na lata 2021–2023. WFP to największa organizacja humanitarna na świecie, która działa na rzecz zwalczania głodu i niedożywienia, odgrywając tym samym bardzo ważną rolę we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. WFP udziela pomocy ofiarom klęsk naturalnych i kryzysów humanitarnych, a także wspiera najbiedniejsze kraje poprzez udzielanie pomocy żywnościowej oraz realizację projektów, mających na celu zwiększenia produkcji żywności.

 

Do głównych zadań Rady Zarządzającej należy opracowywanie i koordynowanie krótko- i długoterminowej polityki pomocy żywnościowej, zapewnienie międzyrządowego nadzoru i kierowanie działaniami Światowego Programu Żywnościowego, w tym zatwierdzanie budżetów, programów, projektów oraz wszelkich innych działań przedłożonych Radzie przez dyrektora wykonawczego WFP.

 

Ponowny wybór Polski w poczet gremium, w skład którego wchodzi 36 państw członkowskich ONZ, stanowi wyraz pozycji Polski w systemie Narodów Zjednoczonych. W obliczu poważnej groźby pogorszenia się poziomu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie w związku z pandemią COVID-19, zaangażowanie w prace Rady Zarządzającej WFP, umożliwi Polsce aktywny udział w wytyczaniu kierunków realizacji działań humanitarnych na świecie.

 

W pracach Rady Zarządzającej WFP, Polskę będzie reprezentował Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, przy Światowym Programie Żywnościowym oraz przy Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa w Rzymie. W roku 2020 Stały Przedstawiciel RP przy FAO, WFP i IFAD zasiada również w Prezydium Rady Zarządzającej WFP.

 

Do tej pory najważniejszymi kwestiami podnoszonymi przez Polskę na tym forum były priorytety polskiej pomocy rozwojowej, ostatnio w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej Etiopii, a także współpracy na rzecz uchodźców syryjskich w Jordanii i Libanie.