W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

28.09.2022

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ze względu na sytuacje epidemiczną, w Chile obowiązuje plan „Paso a paso” (Krok po kroku), który przewiduje 3 poziomy ograniczeń poruszania się w zależności od wskaźników epidemiologicznych

https://www.minsal.cl/plan-fronteras-protegidas/

https://www.gob.cl/pasoapaso/

Na tle krajów regionu Chile wyróżnia się niskim poziomem przestępczości pospolitej. Zdarzają się jednak przypadki kradzieży, napadów oraz rozbojów, których ofiarami są obcokrajowcy. Najczęściej dochodzi do nich w dużych ośrodkach miejskich takich jak Santiago, Antofagasta, Viña del Mar czy Valparaiso, gdzie liczba przypadków napadów i kradzieży znacząco  rośnie w miesiącach wakacyjnych tj. grudzień – luty.  Miejscem szczególnie narażonym na kradzieże kieszonkowe jest system metra w Santiago. Szczególną ostrożność należy zachować także na dworcach autobusowych, w ogródkach kawiarnianych oraz w rejonach tradycyjnie odwiedzanych przez turystów. Notuje się także przypadki kradzieży na drogach publicznych po zatrzymaniu pojazdu pod pozorem udzielenia pomocy przy usunięciu intencjonalnie spowodowanej awarii np. przebita opona.

W przypadku kradzieży lub napadu należy zawsze zgłosić się na najbliższy posterunek policji lub powiadomić policyjny patrol, celem złożenia formalnego zawiadomienia, które powinno zawierać wykaz skradzionych przedmiotów. Przed podpisaniem zawiadomienia należy zapoznać się z jego treścią. Dokument ten często zawiera zdjęcie osoby poszkodowanej. O pomoc w tego typu przypadkach można zwrócić się także do coraz częściej spotykanych w poszczególnych dzielnicach dużych miast zmotoryzowanych patroli firm ochroniarskich.

Chile jest narażone na klęski żywiołowe o często katastrofalnych konsekwencjach. Najczęściej występujące zagrożenia to trzęsienia ziemi, tsunami, pożary kompleksów leśnych, powodzie oraz erupcje wulkanów.

Na stronie chilijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Publicznego www.onemi.cl/chile-preparado/ znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje, dot. tego typu  zagrożeń, w tym  szczegółowe informacje, dot. regionu i intensywności występowania klęsk żywiołowych, wskazówki nt. dróg ewakuacyjnych oraz praktycznych działań, które mogą zmniejszyć ryzyko ich tragicznych skutków.  Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub tsunami są dostępne także w zakładce  "katastrofy naturalne" na stronie WWW MSZ.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz

Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE
  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

6 miesięcy.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

W przypadku pobytu do 90 dni nie jest wymagana wiza.

Pobyt ponad 90 dni wymaga uzyskania wizy.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Brak.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

W Chile obowiązują restrykcyjne przepisy, dot. wjazdu i wyjazdu małoletnich dzieci. W przypadku kiedy podróżują one same lub tylko z jednym z rodziców czy opiekunem prawnym wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu, sporządzonego przed notariuszem,  zawierającego zgodę obu rodziców lub niepodróżującego rodzica. W tego typu przypadkach niezbędne jest także posiadanie zalegalizowanego odpisu skróconego  aktu urodzenia  małoletniego dziecka.

  1. Zasady pobytu

Osoby zainteresowane zmianą statusu pobytu lub jego wydłużeniem powinny nawiązać kontakt z Departamentem ds. Obcokrajowców i Migracji www.extranjeria.gob.cl Urząd ten zajmuje się wydawaniem wiz, uprawniających do pobytu czasowego  w Chile w związku z pracą, nauką lub w pobytu stałego w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem chilijskim. Osoba planująca pobyt dłuższy niż 90 dni, związany z np. wykonywaniem pracy zarobkowej, nauką lub działalnością naukową powinna ubiegać się o wydanie stosownej wizy przed wyjazdem do tego kraju. Obcokrajowcy, którzy posiadają zgodę na czasowy lub stały pobyt na terenie  Chile powinni zwrócić się do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania urzędu stanu cywilnego o nadanie jednolitego numeru ewidencji podatkowej (RUT). Numer ten jest niezbędny np. w przypadku zakupu samochodu, najmu  mieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie

Z racji bardzo wysokich kosztów opieki medycznej zaleca się wykupienie polisy  o możliwie szerokim zakresie ubezpieczenia.

W przypadku podróżowania samochodem na innych niż chilijskich tablicach rejestracyjnych istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia SOAPEX.

Zdrowie

W Chile jest ponad 70 laboratoriów zdolnych do analizowania testów COVID-19. Testy jednak nie są bezpłatne. Należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie przed przyjazdem.

W kraju nie ma obowiązku szczepień ochronnych. Zaleca się jednak szczepienie przeciw durowi brzusznemu, błonnicy z tężcem, wściekliźnie oraz żółtaczce typu A i B, którą zagrożenie wzrasta w okresie letnim. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W Chile notuje się liczne przypadki zarażenia wirusem Hanta. Powoduje on wysoką gorączkę i ciężką niewydolność układu oddechowego (początkowe objawy przypominają objawy grypy). Około 30% przypadków zarażeń, do których najczęściej dochodzi na terenach wiejskich w południowej części kraju kończy się zgonem. Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie biwakowania. Rekomenduje się wietrzenie pomieszczeń, przechowywanie żywności w szczelnych opakowaniach, trzymanie odpadów w zapieczonych pojemnikach oraz dbanie o czystość podłóg i blatów kuchennych.

Koszty korzystania z usług prywatnej opieki lekarskiej, która jest na stosunkowo dobrym poziomie  są bardzo wysokie. Cena standardowej wizyty lekarskiej waha się w granicach 80 – 100 USD. W przypadku wizyty u lekarza - specjalisty cena może przekroczyć 150 USD. Doba pobytu w szpitalu to około 400 USD. Wszelkie płatności za usługi medyczne dokonuje się “z góry”. Opłaty można wnosić zarówno gotówką jak i kartą płatniczą lub kredytową. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje związane z ratowaniem życia.

Podróżowanie po kraju

W przypadku prowadzenia samochodów wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. Turyści mogą korzystać z licznych wypożyczalni samochodów, których dostępność stale rośnie. Istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Autostrada Panamerykańska (Ruta 5) jest najważniejszą częścią systemu transportu samochodowego. Korzystanie z dobrze rozbudowanej sieci autostrad jest płatne. Znaczna część dróg regionalnych i lokalnych nie posiada utwardzonej nawierzchni i korzystanie z nich w okresie zimowym wymaga szczególnej  ostrożności. Drogi te są gorzej oznakowane (między innymi brak znaków nakazu) i najczęściej nie posiadają barier bezpieczeństwa. Nie ma problemów z dostępem do stacji benzynowych, choć w niektórych przypadkach mogą być od siebie oddalone o około 250 km. Integralną częścią sieci transportu  są promy samochodowo – osobowe, zapewniające komunikację w południowych regionach kraju (Ruta 7).

Bardzo sprawnie działa komunikacja autobusowa,  w tym połączenia dalekobieżne.

Chile dysponuje bardzo rozbudowaną siecią krajowych połączeń lotniczych. Porty lotnicze znajdują się praktycznie we wszystkich, większych miastach kraju. Oprócz lotnisk, obsługujących połączenia rejsowe są także lotniska, zapewniające komunikację charterową. Większość portów lotniczych, w tym w Santiago nie jest skomunikowana z centrami miast za pośrednictwem środków transportu publicznego.

Znacznie mniejsze znaczenie mają koleje. Całkowita sieć połączeń pasażerskich liczy około 2000 km. Główna lina to trasa Santiago – Chillan, łącząca stolicę ze środkowym południem kraju.

Cło

Wjeżdżając do Chile należy wypełnić deklarację celną. Istnieje obowiązek zgłaszania wwozu środków pieniężnych powyżej 10000 USD. Należy zadeklarować wwóz przedmiotów o znacznej wartości typu profesjonalny sprzęt fotograficzny lub audiowizualny.

Obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy fitosanitarne. Istnieje bezwzględny obowiązek zgłaszania wwozu wszelkich niskoprzetworzonych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, mięsa, wyrobów garmażeryjnych, serów, miodów, nasion oraz roślin. Wszystkie tego typu towary należy wykazać w deklaracji celno-sanitarnej, której formularz wydawany jest na pokładach samolotów lub w granicznych punktach kontroli. Przy wjeździe wszystkie bagaże są szczegółowo prześwietlane i w przypadku stwierdzenia w nich obecności niezadeklarowanych wcześniej produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego nakładane są wysokie kary administracyjne (do około 400 USD) bez możliwości odwołania się. Szczegółowe informacje, dot. przepisów fitosanitarnych, stosowanych wobec podróżnych są dostępne na stronie internetowej: http://www.sag.cl/ingreso-o-salida-de-chile

Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupionych w Chile towarów.

Do Chile można wwieźć bezpłatnie zapas leków na własny użytek w ramach bagażu podróżnego, przewożonego przez podróżnego w ilości odpowiedniej do potrzeb i długości pobytu w kraju. Aby uniknąć problemów, weź ze sobą przetłumaczone, przynajmniej na język angielski, zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że stosujesz konkretne lekarstwa oraz posiadaj lekarstwa w oryginalnym opakowaniu. Aby nie zapłacić cła oraz podatku VAT, koszt lekarstw nie powinien przekraczać USD 500. Leki, które ze względu na swoją ilość i wartość nie spełniają powyższych warunków, będą podlegać opłacie celnej i VAT, a także będą wymagały uprzedniej zgody lokalnej Służby Zdrowia.

Ambasada RP w Santiago nie ma ujednoliconej listy leków, których nie wolno wwozić do Chile. Informacji na temat wwozu leków udziela Ambasada Chile w Warszawie. Można ją poprosić o przesłanie informacji dotyczącej konkretnych leków.

Więcej informacji pod poniższymi linkami:

https://www.aduana.cl/tratamientos-arancelarios-especiales/aduana/2007-02-28/161817.html#vtxt_cuerpo_T0

https://www.senda.gob.cl/informacion-sobre-drogas/leyes/ley-20-000-sanciona-el-trafico-ilicito-de-estupefacientes-y-sustancias-sicotropicas/#:~:text=En%20Chile%20son%20drogas%20%E2%80%9Ctodas,la%20necesidad%20de%20seguir%20consumi%C3%A9ndolas%E2%80%9D.

Przepisy prawne

Używanie masek jest obowiązkowe w transporcie publicznym i prywatnym na terenie całego kraju, a także w windach i miejscach, w których jest 10 lub więcej osób (na przykład centra zdrowia, supermarkety, apteki itp.).

Obowiązuje surowe przepisy w zakresie karania przestępstw, związanych z przemytem i obrotem narkotykami. Ujawniona próba przemytu tego typu substancji zagrożona jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności do 5 do 15 lat.

Przydatne informacje

W przypadku wymiany walut w wysokości powyżej 1000 USD trzeba przedstawić dokument tożsamości. Większość płatności można realizować w gotówce (wyłącznie chilijskie peso - CLP) lub za pomocą kart płatniczych lub kredytowanych. W niektórych centrach handlowych obcokrajowcy mogą uzyskać zniżkę (oznakowane sklepy). W dużych miastach coraz bardziej powszechne jest korzystanie z samoobsługowych wypożyczalni rowerów oraz hulajnóg. W stolicy kraju Santiago obowiązuje zakaz poruszania się tymi środkami transportu po chodnikach. Istnieje także nakaz używania kasków. Ze względu na silne natężenie promieniowania słonecznego w okresie letnim należy pamiętać o stosowaniu kremów ochronnych.

Więcej informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://www.gob.cl/pasoapaso/

https://www.minsal.cl/plan-seguimos-cuidandonos-paso-a-paso/  

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}