W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

W Republice Cypryjskiej władze nie wprowadziły stopnia zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że w ich ocenie nie ma szczególnego ryzyka zamachu terrorystycznego. Jeśli na całym świecie wzrośnie zagrożenie, należy podczas podróży zagranicznych zachowywać szczególną ostrożność w miejscach publicznych. Warto także uważnie śledzić komunikaty miejscowych władz i bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Zagrożenie przestępczością pospolitą na Cyprze jest niewielkie. W ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się jednak drobne kradzieże w miejscach publicznych, hotelach oraz zaparkowanych samochodach.

Na Cyprze mogą występować trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wówczas zachować, znajdziesz na stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. COVID-19

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie ma wymogu minimalnej ważności dokumentu podróży dla obywateli UE.

Czy trzeba wyrobić wizę?

NIE

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Republika Cypryjska nie należy do strefy Schengen. Przekraczanie granicy odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci). Dokumenty, które były wcześniej zgłaszane jako utracone i figurują w bazie dokumentów utraconych, zgodnie z przepisami są zatrzymywane przez cypryjską policję podczas kontroli granicznej.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Przy wyjeździe z Republiki Cypryjskiej osoba trzecia podróżująca z dzieckiem powinna mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka na jego podróż, gdyż przy kontroli paszportowej może być poproszona o przedstawienie takowej. Zgoda powinna być poświadczona urzędowo, wg zasad obowiązujących w kraju jej sporządzenia (np. na Cyprze jest to poświadczenie podpisów przez Certyfying Officer, w Polsce przez notariusza). Jeżeli dokument jest sporządzony poza Cyprem to powinien być opatrzony pieczęcią Apostille. Zgoda powinna być napisana w języku angielskim/greckim lub przetłumaczona na jeden z tych języków.

Zasady pobytu

Obywatele UE mogą przebywać na Cyprze do 4 miesięcy bez wizy i rejestracji swojego pobytu. Jeżeli osoba zamierza pozostać dłużej na terenie Republiki Cypryjskiej to przed upływem tego terminu powinna zarejestrować swój pobyt w Wydziale ds. Migracji w mieście, w którym zamierza mieszkać, i uzyskać tzw. Zaświadczenie Rejestracji Obywatela UE (MUE1). Szczegóły dostępne na stronie Wydziału Rejestrów Ludności i Migracji cypryjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ubezpieczenie

Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia na Cyprze, turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także:

  • koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy),
  • transportu medycznego,
  • w razie śmierci koszt transportu ciała do Polski.

Zdrowie

W przypadku udania się do szpitala na oddział pierwszej pomocy należy uiścić opłatę 10 EUR, wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to koszt 6 EUR, a u specjalisty 10 EUR (ze skierowaniem) lub 25 EUR (bez skierowania). Koszt prywatnej wizyty/konsultacji (tzn. bez EKUZ) to minimum 40 EUR, a pobyt w szpitalu w przypadku braku karty EKUZ to ok 90 EUR dziennie. W razie hospitalizacji w wyniku nagłych wypadków osoba ubezpieczona w NFZ uzyska niezbędną pomoc, a koszty leczenia powinny być uregulowane przez NFZ. Koszty leczenia w prywatnych klinikach mogą być wyższe (wizyta u specjalisty od 50 EUR a doba w szpitalu od 120 EUR wzwyż). Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne. Koszty leczenia prywatnego nie są refundowane. 

Transport sanitarny na terytorium Cypru również jest płatny. Jeśli nie masz indywidualnego ubezpieczenia, koszty specjalistycznego transportu medycznego do Polski pokrywasz Ty lub Twoja rodzina. Refundowaną receptę mogą wystawić lekarze działający w ramach państwowej służby zdrowia. Wypisane przez nich recepty należy przedstawić w aptece razem z EKUZ. Gdy wykupujesz lekarstwa, musisz dodatkowo zapłacić ok. 2 EUR, W razie wątpliwości niezbędne informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia (Ministry of Health, Prodromou 1, Chilonos 17, 1448 Nicosia, Cyprus, tel.: 0035722605300 / 301, fax: 0035722605387, 605526, perm.sec@moh.gov.cy, www.moh.gov.cy)

Przewóz leków na użytek własny jest dozwolony. Pacjenci przyjmujący leki, które nie są sklasyfikowane jako narkotyczne ani psychotropowe, mogą przywozić je na Cypr pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego wyjaśniającego stan pacjenta. Zgodnie z art. 75 Układu z Schengen osoby podróżujące do lub na terytorium umawiających się stron mogą przewozić środki odurzające i psychotropowe niezbędne do leczenia, pod warunkiem posiadania zaświadczenia wydanego lub uwierzytelnionego przez właściwy organ ich państwa zamieszkania. Listę substancji sklasyfikowanych jako odurzające (żółta lista) i psychotropowe (zielona lista) można znaleźć na stronie internetowej Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających .

Wniosek o pozwolenie na przywóz na użytek własny leków z listy leków kontrolowanych: Application Form for Import for Personal Use

W Republice Cypryjskiej za wydawanie takich zaświadczeń odpowiedzialna jest Służba Farmaceutyczna Ministerstwa Zdrowia: Pharmaceutical Services, 1475 Nicosia, Cyprus, Tel: (+357) 22 40 71 10, 22 40 71 12, Fax: (+357) 22 407 139, E-mail: phscentral@phs.moh.gov.cy

Posiadanie jakichkolwiek narkotyków jest uważane za poważne przestępstwo i nawet za niewielkie ilości narkotyków na własny użytek wymierzana jest surowa kara. Obejmuje to nie tylko heroinę lub inne „twarde narkotyki”, ale także marihuanę, haszysz, narkotyki syntetyczne (np. ECSTASY) i inne podobne. W przypadku dodatkowych pytań, można kontaktować się z Policją Cypryjską: Tel: 1498 (na Cyprze) i +357 22 808267 (dla osób spoza Cypru), Faks: +357 22 311423, E-mail: policepress@cytanet.com.cy, Strona internetowa: www.police.gov.cy

Inne przydatne linki:

Strona Służby Farmaceutycznej Ministerstwa Zdrowia Republiki Cypryjskiej: https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/home_en/home_en?OpenForm

Informacja na temat uznawania zagranicznych recept: https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/crossborder_en/crossborder_en?opendocument

Informacje na stronie lotnisk w Pafos i Larnace:

https://www.hermesairports.com/prepare-your-journey/fly-in/customs-allowance

Strona Urzędu Celnego Ministerstwa Finansów Republiki Cypryjskiej: https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/ced03_en/ced03_en?OpenDocument

Komunikat Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej:

https://www.gov.pl/web/gif/przewoz-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psychotropowych-jakie-sa-niezbedne-do-leczenia-medycznego-w-przypadku-przekraczania-granic-rzeczypospolitej-polskiej

Informacje dla kierowców

Samochód może wypożyczyć osoba, która ukończyła 21 lat. Opłata za wynajęcie samochodu wraz z ubezpieczeniem zależy do klasy pojazdu i wynosi co najmniej 50 EUR dziennie. Samochód możesz wypożyczyć na minimum 3 doby. Na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Podczas jazdy nie wolno używać telefonów komórkowych. Dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/h, poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, na drogach szybkiego ruchu – 100 km/h, o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej.

Zdarzają się kradzieże samochodów lub rzeczy pozostawionych w samochodzie. Dzieje się to częściej w sezonie turystycznym.

Cło

Nie ma szczególnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów.

Przydatne informacje

Telefony dyżurne: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna – 112.

Praktyczne informacje o warunkach wjazdu i pobytu na Cyprze dostępne są w języku angielskim na oficjalnej stronie cypryjskiego Ministerstwa Turystyki.

Informacje o zasadach korzystania z wykrywaczy metali na Cyprze dostępne są tutaj: Department of Antiquities - Legislation (mcw.gov.cy). Szczegółowe pytania można kierować bezpośrednio do Departamentu Starożytności

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}