Chile

Bezpieczeństwo

Chile jest jednym z bezpieczniejszych krajów w regionie Ameryce Łacińskiej. Tym niemniej notuje się wzrost zagrożenia przestępczością pospolitą (kradzieże, rozboje, włamania) zwłaszcza  w Santiago, Valparaiso, Antofagasta, Calama i Iquique.  Podczas zwiedzania Santiago należy zachować szczególną ostrożność w Cerro Santa Lucia, Cerro San Cristobal, Mercado Central, Plaza de Armas, Patio Bellavista i Barrio Lastarria. Turyści narażeni są na rozboje i kradzieże plecaków, torebek, telefonów, aparatów fotograficznych, biżuterii i innych cennych przedmiotów najbardziej w środkach komunikacji publicznej (metro, dworce autobusowe i w autobusach dalekobieżnych), restauracjach i ogródkach restauracyjnych zlokalizowanych przy atrakcjach turystycznych, popularnych pasażach handlowych w centrach miast.

W przypadku oblania ubrania cieczą lub lepką substancją należy odrzucać propozycje pomocy od przypadkowych przechodniów i bezwzględnie pilnować bagaży bowiem może to być próba kradzieży przez zorganizowana kilkuosobową grupę.

W przypadku kradzieży należy zawiadomić miejscową policję Carabineros.

Chile leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub tsunami są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt do 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych.

W urzędzie migracyjnym Extranjería można przedłużyć pobyt o kolejne 90 dni, co kosztuje 100 USD.

Minimalny okres ważności paszportu przy wjeździe nie jest określony. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego.

Przy wjeździe do kraju wydawana jest przez policję PDI karta w postaci wydruku „Tarjeta de Turismo”, którą należy pilnować podczas pobytu i okazać przy wyjeździe z kraju. W razie jej zgubienia lub kradzieży fakt ten należy bezwzględnie zgłosić na policji PDI i uzyskać duplikat.

W Chile panują restrykcyjne przepisy dotyczące wjazdu i wyjazdu małoletnich dzieci. W przypadku jeżeli podróżują one same lub tylko z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym wymagane jest uprzednie uzyskanie stosownego pozwolenia notarialnego  od obu rodziców lub drugiego niepodróżującego rodzica oraz posiadanie odpisu aktu urodzenia dziecka z Apostille.

Obowiązek meldowania cudzoziemców spoczywa na osobach udzielających gościny lub na administracji hoteli, w których zatrzymują się turyści.

Ubezpieczenie

Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczeń osobowych. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są akceptowane uznaniowo, zależnie od rodzaju udzielonej usługi medycznej: uznawane są w przypadku leczenia szpitalnego, nie są uznawane w przypadku leczenia ambulatoryjnego lub udzielenia pomocy doraźnej (pogotowie).

Z uwagi na potencjalnie wysokie koszty opieki medycznej w razie wypadku lub choroby zaleca się wykupienie dobrego ubezpieczenia turystycznego.

Zdrowie

Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Zaleca się jednak szczepienie przeciw durowi brzusznemu, błonicy z tężcem, wściekliźnie oraz żółtaczce A i B, którą zagrożenie występuje zwłaszcza w okresie letnim. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Należy pić wodę butelkowaną lub przegotowaną, unikać spożywania surowych warzyw lub dezynfekować je specjalnymi płynami.

Co roku na terenach wiejskich odnotowuje się przypadki zarażenia wirusem Hanta, przenoszonym przez myszy polne, który powoduje wysoką gorączkę i ciężką niewydolność układu oddechowego (objawy przypominają grypę; ok. 30 proc. zachorowań kończy się śmiercią). Aby nie zarazić się wirusem, należy szczególnie dbać o higienę podczas biwakowania, dobrze wietrzyć pomieszczenia przed zamieszkaniem, zwłaszcza w południowych regionach Chile.

Prywatna opieka medyczna jest na wysokim poziomie, ale jest bardzo kosztowna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 80 USD, specjalistycznej - 100 USD, doby pobytu w szpitalu ok. 350-400 USD. Płatności dokonuje się z góry gotówką, czekiem podróżnym lub kartą. Cudzoziemcy nie mają możliwości bezpłatnego korzystania z publicznej opieki medycznej. Wyjątkiem od tego są wyłącznie sytuacje ratowania życia. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia podróżnego, które pokryje koszty ew. leczenia i transportu.

Podróżowanie po kraju

Wymagane jest posiadanie polskiego i międzynarodowego prawa jazdy wystawionego przez uprawnioną polską instytucję.

W Chile obowiązuje ruch prawostronny i obowiązek jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Nie ma ograniczeń. Autostrada panamerykańska (Ruta 5) jest podstawą sieci transportu drogowego Chile. Ponadto nowoczesne drogi szybkiego ruchu łączą główne ośrodki miejskie z portami, np. Santiago - San Antonio, Santiago - Valparaiso i Vina del Mar. Komunikacja drogowa obsługiwana jest przez liczne dalekobieżne linie autobusowe.

Chile ma także dobrze rozwiniętą sieć krajowych połączeń lotniczych. Najważniejszym lotniskiem jest międzynarodowy port im. Arturo Merino Beniteza w Santiago. Lotniska regionalne znajdują się w:  Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, Iquique, Calama, Punta Arenas, Temuco, Copiapó, Osorno i La Serena.

Kolejowy transport pasażerski ma znikome znaczenie w skali kraju. Sieć kolejowa obsługiwana przez linie EFE liczy 2000 km, z czego zelektryfikowanych jest 900 km. Główna trasa (Santiago-Chillan) łączy stolicę Santiago z miastami na południu kraju (Rancagua, Talca, Chillan).

Cło

Wwóz lub wywóz gotówki powyżej 10.000 USD należy zadeklarować w urzędzie celnym Aduana. (www.aduana.cl/prontus_aduana_eng/site/edic/base/port/foreign_travelers.html).

Rygorystyczne przepisy fitosanitarne zakazują przywozu do Chile wszelkich artykułów spożywczych w stanie surowym (np. owoców, warzyw, mięsa, kiełbas, serów, miodów, nasion, roślin). Przy przekraczaniu granicy bezwzględnie zaleca się wpisywanie do deklaracji celno-sanitarnej (wydawanej w samolotach oraz dostępnej na przejściach granicznych) wszelkich przewożonych przez turystę produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, nawet w przypadku wątpliwości. Przy wjeździe do Chile bagaże są prześwietlane, a w przypadku znalezienia zabronionych produktów, które nie zostały zadeklarowane, nakładane są  wysokie kary administracyjne, bez możliwości apelacji (http://www.sag.gob.cl/).

Zwolnieniu od opłat celnych podlega bagaż osobisty i rzeczy osobistego użytku (aparat fotograficzny, kamera etc.).

Bez opłat celnych można też wwieźć do 400 sztuk papierosów i 2,5 l napojów alkoholowych.

Należy zadeklarować rzeczy osobiste o znacznej wartości (np. profesjonalny sprzęt elektroniczny).

Nie ma ograniczeń dotyczących wymiany pieniędzy. W Chile nie stosuje się procedury zwrotu podatku VAT obcokrajowcom.

Przepisy prawne

Surowo zwalczana jest przemyt i przestępczość narkotykowa. Przemyt środków odurzających podlega karze od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. W sprawach, w których w grę wchodzą większe ilości narkotyków, stroną oskarżającą w procesie jest także Rada Obrony Państwa jako organ strzegący interesów kraju.

Przydatne informacje

W powszechnym użyciu są czeki podróżne oraz karty kredytowe i debetowe.

Oficjalna strona internetowa Chile: www.thisischile.cl

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Aktualne na dzień: 18.02.2019
Zmodyfikowano: 28.11.2018 14:38
Co zostało zmienione: