W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cypr

Bezpieczeństwo

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru.

Na pozostałym terytorium Republiki Cypryjskiej, MSZ zaleca zwykłą ostrożność.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że Polska nie uznaje tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru i nie utrzymuje z nią stosunków dyplomatycznych.

Tzw. Turecka Republika Północnego Cypru nie jest stroną konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r., brak jest także jakiegokolwiek innego porozumienia regulującego kwestię wykonywania funkcji konsularnych na tym terytorium, co oznacza, że wykonywanie udzielanie pomocy konsularnej przebywającym tam obywatelom polskim nie jest możliwe.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca także uwagę, że lotniska w miejscowościach położonych w tzw. Tureckiej Republice Północnego Cypru nie są dopuszczone do międzynarodowego ruchu lotniczego, więc korzystanie z nich może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich obywateli.

Z punktu widzenia rządu Republiki Cypryjskiej, granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie przejścia graniczne w Larnace, Limassol, Latsi i Pafos, zlokalizowane na terenach administrowanych przez rząd Republiki Cypryjskiej. Wjazd na terytorium Republiki Cypryjskiej przez inne porty morskie bądź lotnicze, zlokalizowane na terenach pozostających poza efektywną kontrolą rządu Republiki Cypryjskiej, postrzegany jest władze państwa jako nielegalny.

W Republice Cypryjskiej nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego, co oznacza, że, w ocenie władz miejscowych, nie ma szczególnego zagrożenia zamachem terrorystycznym. W sytuacji ogólnoświatowego wzrostu takiego zagrożenia, podczas podróży zagranicznych należy jednak zawsze zachowywać szczególna ostrożność w miejscach publicznych oraz uważnie śledzić komunikaty miejscowych władz bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Zagrożenie przestępczością pospolitą na Cyprze nie jest duże, choć w ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się drobne kradzieże w miejscach publicznych, hotelach oraz kradzieże mienia z zaparkowanych samochodów.

Cypr leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Polski należy upewnić się, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz przejścia graniczne morskie w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi. Wjazd i wyjazd na teren Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. "Tureckiej Republiki Cypru Północnego" (północna część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Osoby rozważające udanie się na terytorium tak zwanej Tureckiej Republiki Cypru Północnego powinny zapoznać się z ostrzeżeniem dla podróżujących zamieszczonym m. in. na górze niniejszej strony.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. W przypadku planowania pobytu powyżej 90 dni należy po przyjeździe zgłosić się do Urzędu Imigracyjnego w Nikozji w celu złożenia stosownej aplikacji i uzyskania prawa pobytu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo pobytu powyżej 90 dni może uzyskać osoba, która podejmie legalną pracę na terytorium RC, odprowadza składki oraz posiada ważne ubezpieczenie medyczne. Przebywanie na terytorium RC powyżej 90 dni bez ważnego prawa pobytu jest zagrożone deportacją do kraju pochodzenia i zakazem wjazdu na terytorium RC a nawet karą pozbawienia wolności.

Na terenie RC nie ma obowiązku meldunkowego.

Ubezpieczenie

Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia na Cyprze, turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), transportu medycznego, a w razie śmierci - koszt transportu ciała do Polski.

Zdrowie

Opłata za pobyt w szpitalu państwowym wynosi ok. 90 EUR dziennie, a w prywatnej klinice ok.120-150 EUR. Do tego należy dodać  koszty leczenia (leków i zabiegów) oraz minimum 40 EUR za każdą konsultację lekarską.Wizyta u lekarza specjalisty w sektorze państwowym, niezależnie od posiadanego ważnego ubezpieczenia, czy karty EKUZ wiąże się z koniecznością dokonania niewielkiej (10-20 EUR) opłaty,. W przypadku korzystanie ze świadczeń prywatnej służby zdrowia  należy się liczyć z opłatami min. 50 EUR za każdą wizytę u specjalisty. Koszty wizyty stomatologicznej są wyższe. Jedynie w nagłych wypadkach szpital może udzielić bezpłatnie niezbędnej pomocy, jednakże uiszczenie tzw. „cegiełki” w wysokości ok. 10 euro jest zawsze obowiązkowe. Należy pamiętać, aby zawsze mieć  przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Opłacie podlega także transport sanitarny na terytorium Cypru. Koszty specjalistycznego transportu medycznego do Polski w przypadku braku stosownego indywidualnego ubezpieczenia pokrywa pacjent lub jego rodzina. Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawnieni  są lekarze działający w ramach państwowej służby zdrowia. Wypisane przez nich  recepty należy przedstawić w państwowej aptece razem z EKUZ. Przy wykupie lekarstwa pobierana jest dodatkowa, niewielka opłata ok. 2 euro. Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne. Koszty leczenia prywatnego nie podlegają refundacji. W razie wątpliwości niezbędne informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia:

Ministry of Health
Prodromou 1, Chilonos 17
1448 Nicosia, Cyprus

tel.: 0035722605300
fax: 0035722305803
ministryhealth@cytanet.com.cy

Informacje dla kierowców

Samochód może wypożyczyć osoba, która ukończyła 21 lat. Opłata za wynajęcie samochodu wraz z ubezpieczeniem zależy do klasy pojazdu i wynosi minimum 50 EUR dziennie. Samochód wypożyczany jest na minimum 3 doby. Na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Podczas jazdy nie wolno używać telefonów komórkowych. Dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., na drogach szybkiego ruchu 100 km/godz., na pozostałych drogach - w zależności od znaków drogowych.

Kradzieże samochodów lub mienia pozostawionego w samochodzie występują sporadycznie, jednak zdarzają się one częściej w sezonie wzmożonego ruchu turystycznego.

Cło

Nie ma szczególnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów.

Przydatne informacje

Zabroniony jest wstęp na teren znajdujących się na Cyprze brytyjskich baz wojskowych oraz fotografowanie terenów i urządzeń wojskowych oznaczonych znakami zakazu.

Telefony dyżurne: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna - 112 lub 199.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.