W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cypr

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Na pozostałym terytorium Republiki Cypryjskiej zalecamy zwykłą ostrożność.

Polska nie uznaje tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego i nie utrzymuje z nią stosunków dyplomatycznych. Tzw. Turecka Republika Cypru Północnego nie jest stroną konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r. Nie ma także jakiegokolwiek innego porozumienia regulującego funkcje konsularne na tym terytorium. Oznacza to, że pomoc konsularna dla przebywających tam obywateli polskich nie jest możliwa. Lotniska w tzw. Tureckiej Republice Cypru Północnego nie są dopuszczone do międzynarodowego ruchu lotniczego. Jeśli z nich korzystasz, może to stanowić zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.

W Republice Cypryjskiej władze nie wprowadziły stopnia zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że w ich ocenie nie ma szczególnego ryzyka zamachu terrorystycznego. Jeśli na całym świecie wzrośnie zagrożenie, należy podczas podróży zagranicznych zachowywać szczególną ostrożność w miejscach publicznych. Warto także uważnie śledzić komunikaty miejscowych władz i bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Zagrożenie przestępczością pospolitą na Cyprze jest niewielkie. W ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się jednak drobne kradzieże w miejscach publicznych, hotelach oraz zaparkowanych samochodach.

Na Cyprze mogą występować trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wówczas zachować, znajdziesz na stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Niezależnie od celu Twojej podróży, dokumentem, który uprawnia Cię do wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Cypryjskiej bez wizy, jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Polski upewnij się, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Szczególną uwagę zwróć na aktualność zdjęcia.

UWAGA: Jeżeli posługujesz się dokumentem tożsamości, który został kiedyś zgłoszony na policji jako skradziony/zagubiony, zostanie on zatrzymany przez służby graniczne przy wjeździe na terytorium Cypru. W takiej sytuacji będziesz musiał złożyć wizytę w Konsulacie RP w Nikozji w celu wyrobienia paszportu tymczasowego na powrót do kraju.

Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz przejścia graniczne morskie w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi. Przekraczanie granicy Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego (północna część wyspy) władze Republiki Cypryjskiej traktują jako nielegalny. Osoby, które chcą jechać do tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego, powinny zapoznać się z ostrzeżeniem dla podróżujących. Te informacje znajdują się na górze niniejszej strony, w sekcji Bezpieczeństwo.

Od 30 kwietnia 2006 r. obywatele UE, którzy przebywają w innym państwie członkowskim maksymalnie trzy miesiące, nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków i formalności. Jedyny wymóg to ważny dowód tożsamości lub paszport. Podstawą prawną jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.

Jeśli planujesz pobyt dłuższy niż 90 dni, po przyjeździe zgłoś się do najbliższego biura Urzędu Imigracyjnego i złóż wniosek o rejestrację pobytu. Pobyt powyżej 90 dni może zarejestrować osoba, która podejmie legalną pracę na terytorium Republiki Cypryjskiej, odprowadza składki oraz ma ważne ubezpieczenie medyczne. Niedopełnienie obowiązku rejestracji pobytu zagrożone jest karą finansową. Szczegółowe informacje w języku angielskim dostępne są na stronie Urzędu Imigracyjnego.

W Republice Cypryjskiej nie ma obowiązku meldunkowego.

Ubezpieczenie

Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia na Cyprze, turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także:

  • koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy),
  • transportu medycznego,
  • w razie śmierci koszt transportu ciała do Polski.

Zdrowie

W przypadku udania się do szpitala na oddział pierwszej pomocy należy uiścić opłatę 10 EUR, wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to koszt 6 EUR, a u specjalisty 10 EUR (ze skierowaniem) lub 25 EUR (bez skierowania). Koszt prywatnej wizyty/konsultacji (tzn. bez EKUZ) to minimum 40 EUR, a pobyt w szpitalu w przypadku braku karty EKUZ to ok 90 EUR dziennie. W razie hospitalizacji w wyniku nagłych wypadków osoba ubezpieczona w NFZ uzyska niezbędną pomoc, a koszty leczenia powinny być uregulowane przez NFZ. Koszty leczenia w prywatnych klinikach mogą być wyższe (wizyta u specjalisty od 50 EUR a doba w szpitalu od 120 EUR wzwyż). Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne. Koszty leczenia prywatnego nie są refundowane. 

Transport sanitarny na terytorium Cypru również jest płatny. Jeśli nie masz indywidualnego ubezpieczenia, koszty specjalistycznego transportu medycznego do Polski pokrywasz Ty lub Twoja rodzina. Refundowaną receptę mogą wystawić lekarze działający w ramach państwowej służby zdrowia. Wypisane przez nich recepty należy przedstawić w aptece razem z EKUZ. Gdy wykupujesz lekarstwa, musisz dodatkowo zapłacić ok. 2 EUR, W razie wątpliwości niezbędne informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia:

Ministry of Health
Prodromou 1, Chilonos 17
1448 Nicosia, Cyprus

tel.: 0035722605300 / 301
fax: 0035722605387, 605526

perm.sec@moh.gov.cy
www.moh.gov.cy

Informacje dla kierowców

Samochód może wypożyczyć osoba, która ukończyła 21 lat. Opłata za wynajęcie samochodu wraz z ubezpieczeniem zależy do klasy pojazdu i wynosi co najmniej 50 EUR dziennie. Samochód możesz wypożyczyć na minimum 3 doby. Na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Podczas jazdy nie wolno używać telefonów komórkowych. Dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/h, poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, na drogach szybkiego ruchu – 100 km/h, o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej.

Zdarzają się kradzieże samochodów lub rzeczy pozostawionych w samochodzie. Dzieje się to częściej w sezonie turystycznym.

Cło

Nie ma szczególnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów.

Przydatne informacje

Nie wolno wchodzić na teren znajdujących się na Cyprze brytyjskich baz wojskowych ani fotografować terenów i urządzeń wojskowych oznaczonych znakami zakazu.

Telefony dyżurne: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna – 112.

Praktyczne informacje o warunkach wjazdu i pobytu na Cyprze dostępne są w języku angielskim na oficjalnej stronie cypryjskiego Ministerstwa Turystyki.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}