W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Etiopia

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w północnej i centralnej części kraju, wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie całego kraju i możliwością nagłej destabilizacji sytuacji bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Etiopii.

Podróżnym, zamierzającym korzystać z lotniska w Addis Abebie jako portu przesiadkowego (bez opuszczania strefy transferowej) MSZ odradza podróże, które nie są konieczne.

Sytuacja bezpieczeństwa w całej Etiopii jest niestabilna. Poruszanie się po obszarach objętych konfliktem stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia podróżnych. Istnieje ryzyko destabilizacji kolejnych obszarów, w szczególności regionu Oromia i najbliższych okolic stolicy – Addis Abeby.

Praktycznie całe terytorium Etiopii jest podatne na wybuch masowych zamieszek, bez sygnałów ostrzegawczych oraz na starcia zbrojne między grupami etnicznymi, które kosztują życie setki osób. Podczas gwałtownych protestów władze zaostrzają restrykcje dot. stanu wyjątkowego na wybranych obszarach, skutkujący m.in. trudnością w przemieszczaniu się. Często odcinany jest także dostęp do internetu, niekiedy również do połączeń telefonicznych. W takich sytuacjach utrudnione jest nie tylko udzielanie pomocy konsularnej polskim obywatelom, ale nawet przekazanie informacji o zagrożeniu. Dodatkowo na obszarach zagrożonych działaniami zbrojnymi lub objętych zamieszkami wstrzymywany lub znacznie ograniczany jest ruch lotniczy, co utrudnia lub uniemożliwia opuszczenie tych terenów.

Etiopia jest państwem zagrożonym terroryzmem. Szczególnie narażone są duże miasta, w tym przede wszystkim Addis Abeba. Niebezpieczeństwo wiąże się także z dużymi zgromadzeniami, w tym z okazji świąt religijnych i państwowych.

W Etiopii ciężkie przestępstwa przeciw turystom dokonywane są relatywnie rzadko. Ze względu na zdarzające się regularnie rabunki, odradzamy poruszanie się pieszo Addis Abebie. Należy zachować środki ostrożności w miejscach publicznych (m.in. na największym targu Addis Abeby – Merkato, w centrum miasta oraz w regionie wzgórza Entoto i parku Yeka) ze względu na rabunki, w tym wyrywanie torebek i telefonów, kradzieże kieszonkowe, czy kradzieże z samochodów w trakcie postoju na światłach drogowych.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd

Obywatele polscy udający się do Etiopii muszą mieć wizę na przyjazd i pobyt.

Obywatele polscy mogą wystąpić o wizę poprzez system „e-visa” dostępny pod adresem www.evisa.gov.et. Ze względu na doraźne prace serwisowe prowadzone przez stronę etiopską, należy liczyć się z możliwymi trudnościami technicznymi i opóźnieniami w trakcie wnioskowania o wizę online. Możliwość uzyskania wizy na lotnisku została bezterminowo zawieszona przez stronę etiopską.

Nie ma możliwości uzyskania wizy w żadnym przejściu granicznym z krajami sąsiadującymi. Osoby planujące przekroczenie granicy etiopskiej drogą lądową mogą ubiegać się o wizę w Ambasadzie Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii w Berlinie (brak placówki dyplomatycznej na terenie Polski). W przypadku wjazdu własnym środkiem transportu niezbędne jest uzyskanie w Ambasadzie Etiopii stosownego pozwolenia zawierającego dokładny opis pojazdu (numery rejestracyjne, parametry silnika itd.). Ze względu na niejednolitą praktykę w zakresie wymogów co do dokumentacji pojazdu na poszczególnych przejściach granicznych Etiopii, w razie problemów z wjazdem należy nawiązać kontakt z Ambasadą RP w Addis Abebie.

Osoby małoletnie podróżujące bez rodziców powinny przedstawić ich pisemną zgodę na podróż, aby otrzymać wizę.

Przy wjeździe wymagany jest co najmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu.

Przedłużenie wizy w Immigration Authority przy Churchill Road w Addis Abebie jest możliwe - opłata za dodatkowy miesiąc pobytu jest równa cenie wykupionej wcześniej wizy.

Kary za pobyt w kraju bez ważnej wizy są wysokie, a procedura uzyskania wizy wyjazdowej w tego typu przypadkach jest długa i uciążliwa.

Ubezpieczenie

Polisy ubezpieczeniowe nie są obowiązkowe. Zaleca się jednak wykupienie polisy w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej, ponieważ polskie firmy nie są w Etiopii znane. Przed wyjazdem należy upewnić się, że ubezpieczyciel ma w Etiopii wiarygodnego lokalnego partnera, który pokryje na miejscu koszty ratowania życia lub leczenia, na podstawie polisy wystawionej w Polsce. W innym wypadku ubezpieczony musi sam pokryć ww. koszty, a następnie ubiegać się o ich refundację w Polsce. Pożądane jest by polisa obejmowała również koszty ewakuacji drogą powietrzną.

Zdrowie

Zaleca się posiadanie międzynarodowej książeczki szczepień z ważnym szczepieniem przeciw żółtej febrze. Choroba ta występuje na terenach niżej położonych, a ponadto jest to szczepienie obowiązkowe przy podróżach z Etiopii do krajów sąsiednich.

Zaleca się także dokonanie szczepień przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi, durowi brzusznemu i zapaleniu opon mózgowych. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Na terenach położonych poniżej 2000 m n.p.m. (a więc nie w Addis Abebie, która leży wyżej) występuje zagrożenie malarią. Z uwagi na stosunkowo częste występowanie szczególnie niebezpiecznej odmiany malarii - mózgowej - należy zachować szczególną ostrożność na terenach malarycznych i stosować profilaktykę.

Występuje również ograniczone zagrożenie trądem, szczególnie w rejonach pozbawionych właściwych warunków sanitarnych.

Należy mieć na uwadze, że dostępność lekarstw w Etiopii bywa ograniczona. Szczepionki podawane w przypadku groźby zakażenia wścieklizną mogą być niedostępne.

Ze względu na duże zagrożenie pasożytami i bakteriami pokarmowymi, zaleca się spożywanie wody butelkowanej, unikanie napojów z lodem niewiadomego pochodzenia oraz częste mycie rąk (koniecznie przed każdym posiłkiem). Należy o tym pamiętać zwłaszcza na prowincji, gdzie warunki higieniczne w hotelach i restauracjach pozostawiają wiele do życzenia. Należy unikać spożywania surowych warzyw, zwłaszcza sałaty, w przygodnych restauracjach, a także pamiętać, że małe restauracje mogą nie mieć urządzeń chłodniczych.

Na terenie Etiopii, w ostatnich latach, w szczególności w Addis Abebie i regionie Somali, występuje okresowo AWD (Acute Watery Diarrhea) tj. ostra biegunka, która wymaga leczenia szpitalnego. Nieleczona AWD prowadzi do zgonu. Wg. Światowej Organizacji Zdrowia źródłem AWD jest nieuzdatniona woda.

Państwowa opieka zdrowotna jest na bardzo niskim poziomie. Bezpieczniej jest korzystać z prywatnych klinik.  W przypadkach poważnych urazów sugerowanym ośrodkiem referencyjnym jest Szpital Koreański oraz specjalistyczna klinika nordycka posiadająca oddział powypadkowy oraz chorób układu krążenia. Na prowincji dość często można spotkać ośrodki zdrowia prowadzone przez misjonarzy. Koszt wizyty u lekarza wynosi około 10,00 USD (szpital Balcha) oraz 50,00 USD (szpital Kadisco), a doby w klinice prywatnej - minimum 50 USD. Warto być zaopatrzonym w podstawowe leki przeciwgorączkowe, regulujące przemianę materii, a także przeciwmalaryczne w przypadku planowania podróży w tereny zagrożone tą chorobą.

Informacje dla kierowców

Etiopia nie uznaje międzynarodowych praw jazdy. Do prowadzenia pojazdów na drogach etiopskich wymagane jest posiadanie etiopskiego prawa jazdy, które można otrzymać na podstawie swojego krajowego prawa jazdy. Kierowanie pojazdem bez wymaganego prawa jazdy jest zagrożone wysokim mandatem sięgającym 8 tys. birr.

W Etiopii obowiązuje ruch prawostronny. Choć coraz większa część kraju pokryta jest drogami asfaltowymi, zalecane jest poruszanie się samochodem z napędem na cztery koła. Kierowcy etiopscy często jeżdżą nieostrożnie i często nie posiadają ubezpieczenia OC. Ruch utrudniają liczni piesi wchodzący na jezdnię w dowolnym miejscu i bez ostrzeżenia, a także zwierzęta hodowlane. Wypożyczalnie samochodów są stosunkowo liczne. Z zasady samochody są wypożyczane wyłącznie z kierowcą lokalnym. Korzystanie z lokalnego kierowcy ułatwia rozeznanie na nie oznakowanych drogach i porozumiewanie się na prowincji, gdzie języki obce są bardzo słabo znane. Orientację w miastach utrudnia brak nazw ulic oraz numeracji domów. Za punkty orientacyjne służą znane lokalnej ludności miejsca, które nic nie mówią przyjezdnym.

Cło

Osoby przybywające do Etiopii oraz opuszczające jej terytorium zobowiązane są zgłosić na przejściu granicznym wwóz/wywóz wszelkiej obcej waluty o wartości przekraczającej 3000 USD. Opuszczając terytorium Etiopii należy przedstawić stosowną dokumentację źródła wszelkiej obcej waluty przekraczającej powyższą wartość tj. deklarację wwozu waluty lub stosowne zaświadczenie z banku etiopskiego (dokumentacja sporządzona przed datą wygaśnięcia ważności etiopskiej wizy). Brak stosowania się do tych przepisów grozi konfiskatą gotówki, a nawet więzieniem. Przepisy te dotyczą również osób dokonujących tranzytu przez terytorium Etiopii powyżej 24 godzin. Ponadto, osoby przekraczające granicę Etiopii nie mogą wwozić ani wywozić lokalnej waluty (etiopskich birrów) powyżej kwoty 1 tys. ETB. W przypadku podróży do Dżibuti przepisy zezwalają na wywóz do 4 tys. ETB.  Odnotowano przypadki osób, które zostały aresztowane na lotnisku w Addis Abebie posiadając większą kwotę w etiopskiej walucie i zostały skazane na kary kilkuletniego więzienia.

Wwóz profesjonalnego sprzętu (kamery wideo, aparaty fotograficzne, urządzenia nagrywające oraz broń strzelecka) wymaga zgody ministerstwa kultury i informacji lub urzędu ds. ochrony środowiska. Amatorski sprzęt turystyczny można wwozić bez ograniczeń.

Kontrola na lotnisku skrupulatnie prześwietla bagaż wyjeżdżających. Sprawdzane są zwłaszcza krzyże metalowe oraz wyroby ze skóry i kości zwierząt chronionych, a nawet minerały, fragmenty skał czy sadzonki roślin. Przy wywozie pamiątek o większej wartości oraz dzieł sztuki należy się liczyć z tym, że celnik kontrolujący bagaże może zażądać pozostawienia tych przedmiotów na lotnisku przed odprawą w celu sprawdzenia ich wartości. Przedmioty te nie są zwracane. Dlatego najlepiej wcześniej uzyskać zgodę Muzeum Narodowego w Addis Abebie na ich wywóz, zaś na wywóz wyrobów ze skór i kości dzikich zwierząt - zgodę właściwego urzędu ds. ochrony środowiska. W przypadku przedmiotów pamiątkowych o mniejszej wartości należy zachować rachunek ze sklepu, w którym je zakupiono i okazać go w razie potrzeby w trakcie kontroli. Zabroniony jest wywóz zielonych ziaren kawy.

Przepisy prawne

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą długoletniego pozbawienia wolności.

Religia, obyczaje

Ludność Etiopii jest bardzo religijna i skrupulatnie przestrzega licznych postów określonych przez Etiopski Kościół Ortodoksyjny. Wchodząc do kościołów etiopskich, należy zdjąć buty. Turyści zwykle obowiązani są do wykupienia biletów wstępu do świątyń, a także do wniesienia opłat za prawo do wykonywania zdjęć. W okresach postu dania mięsne i rybne mogą być w restauracjach niedostępne. Dość liczną grupę wyznaniową stanowią też muzułmanie. Na terenach zamieszkiwanych przez nich (przede wszystkim wschodnia i południowa Etiopia) zaleca się przestrzeganie zwyczajów odnoszących się do ubioru i zachowania.

Otwarte zachowania homoseksualne są w Etiopii społecznie nieakceptowalne i zagrożone karą co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

Umawiając się na spotkania należy wziąć pod uwagę fakt, iż większość Etiopczyków liczy czas od wschodu do zachodu słońca, co w konsekwencji powoduje 6-godzinną różnicę pomiędzy czasem etiopskim a czasem zachodnim (Czas liczy się od godziny 6.00 rano, a więc w południe wg. systemu etiopskiego wypada godzina 6.00).

Przydatne informacje

Urzędy są czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 12.30 i od 13.30 do 17.00. Sklepy są na ogół czynne bez południowej przerwy, często do godzin wieczornych.

Lokalna waluta: etiopski birr (ETB). 

Tylko banki uprawnione są do wymiany pieniędzy. Wymiana na czarnym rynku ma charakter nielegalny. Przy wymianie pieniędzy na birry (ETB) należy ostrożnie kalkulować swoje potrzeby, albowiem wymiana w drugą stronę jest niemożliwa. Bankomaty i urządzenia do przyjmowania opłat kartą (poza kilkoma hotelami w Addis Abebie - karty Visa lub MasterCard) są nieliczne. Należy przywieźć dewizy w gotówce (najlepiej USD, ale koniecznie banknoty nie starsze niż z 2006 r.) lub czeki podróżne (travellers-cheques - do realizacji w bankach w Addis Abebie). W razie konieczności przekazania pieniędzy z zagranicy można korzystać z biur Western Union (Western Union wypłaca przekazane zza granicy pieniądze tylko w lokalnej walucie).

Podróżując poza Addis Abebą, należy zaopatrzyć się w lokalną walutę, ponieważ możliwości wymiany dewiz są często ograniczone lub nie istnieją.

Opłata za noclegi w najlepszych hotelach w Addis Abebie może być wnoszona w birrach, na podstawie zaświadczenia o dokonaniu wymiany waluty. Można także płacić w USD lub EUR. W innych hotelach zaświadczenie nie jest potrzebne, ale opłaty są wymagane w birrach etiopskich.

Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu fotografowania niektórych obiektów, a zwłaszcza budynków, w których znajdują się instytucje państwowe, mostów i infrastruktury telekomunikacyjnej. Praktykowana jest konfiskata kamer i aparatów fotograficznych, ale można także zostać aresztowanym.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}