W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Islandia

Bezpieczeństwo

Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością.

W Islandii obowiązuje średni stopień zagrożenia terrorystycznego, wprowadzony w następstwie zamachów w Paryżu w listopadzie 2015 r. Oznacza to, że zdaniem władz miejscowych - pomimo braku jakichkolwiek sygnałów, które wskazywałyby na aktywność terrorystyczną w tym kraju - nie ma możliwości „bezwzględnego wykluczenia zagrożenia”.

Islandia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie wybuchu wulkanu są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach UE/EOG. Z uwagi na przynależność Polski i Islandii do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich. Stan ten nie zwalnia jednak obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.

Obywatele polscy mogą przebywać na terenie Islandii bez konieczności posiadania zezwolenia na pobyt i rejestracji do 3 miesięcy. Podjęcie pracy lub przedłużenie pobytu wiąże się z obowiązkiem dokonania rejestracji w Narodowym Rejestrze (www.skra.is)

Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu turystycznego.

Zdrowie

Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe.

Obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej na terenie Islandii w nagłych przypadkach na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego - po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym do Islandii zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, ew. następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz transport  chorego do kraju. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Oddziałem NFZ właściwym dla Islandii jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.

W Islandii uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia. Koszty leczenia w Islandii dla osoby nieubezpieczonej są bardzo wysokie.

Podróżowanie po kraju

Wiele dróg w górach jest otwartych dla ruchu tylko w okresie letnim. Do poruszania się po nich niezbędny jest samochód terenowy z napędem na cztery koła i wysokim zawieszeniem. Zalecana jest jazda w grupach (dwa, trzy samochody). Przed planowaną podróżą samochodem w rejonach górskich należy zapoznać się z informacją o stanie dróg na stronie internetowej Urzędu Drogowego.

Obowiązują wysokie mandaty za przekroczenie prędkości oraz tzw. jazdę "off-road", tj.  poza wyznaczonymi miejscami.

Należy pamiętać o surowości klimatu, bardzo dużych odległościach między obszarami zamieszkanymi oraz gwałtownych zmianach warunków atmosferycznych, niezależnie od pory roku.

Podczas pobytu o charakterze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy (maksymalnie przez 6 miesięcy).

Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci (dotyczy to również niemowląt) muszą być przewożone w specjalnych fotelikach.

Cło

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii, oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

 • żywność  (do 3 kg o wartości zakupu  nie przekraczającej równowartość  25.000,- ISK (ok. 900,- PLN), z wyjątkiem  surowych produktów żywnościowych),
 • napoje alkoholowe w następujących kombinacjach:
 • 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21%  oraz 0,75 litrów wina oraz 3 litrów piwa,  lub
 • 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21%  oraz 6 litrów piwa, lub
 • 1,5 litra wina i 12 litrów piwa, lub
 • 3 litry wina i 6 litrów piwa, lub
 • 18 litrów piwa.
 • 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych,

Uwaga: napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia, wyroby tytoniowe i papierosy osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Przedmioty, których wwóz podlega ograniczeniom lub wymaga posiadania pozwolenia:

 • telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne - jeden na osobę,
 • dozwolony jest wwóz sprzętu i odzieży wędkarskiej oraz sprzętu i odzieży do jazdy konnej wcześniej używanego poza terenem Islandii (za wyjątkiem skórzanych siodeł, uzd, uździenic i batów/palcatów - których wwóz jest bezwzględnie zabroniony),  pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb innych państw o wykonanej dezynfekcji. W przypadku nieposiadania stosownego zaświadczenia, przedmioty te będzie można wwieźć po dokonaniu uprzedniej dezynfekcji  na koszt ich posiadacza),
 • broń i amunicja (wwożenie tego typu przedmiotów jest dozwolone na podstawie  pozwolenia wydanego przez właściwy organ islandzkiej policji). Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń, może  bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w tym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy,
 • zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy tylko na podstawie pozwolenia wydanego przez MAST, islandzki urząd sanitarno-weterynaryjny, które jednocześnie obliguje do odbycia kwarantanny),
 • dozwolony jest wwóz przez podróżnego niezbędnych lekarstw, w ilości wystarczającej na okres do 100 dni. Funkcjonariusz służby celnej może zażądać okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania danych lekarstw,
 • dozwolony jest wwóz bez specjalnego pozwolenia: kwiatów ciętych do 25 szt., dozwolony jest również wwóz z Europy bez specjalnego pozwolenia  w nienaruszonych opakowaniach producenta (w ilości ogółem do 2 kg): nasion, cebulek, kłączy, korzeni roślin, itp. oraz nie więcej niż 3 sadzonek roślin w doniczkach,

Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:

 • narkotyki i środki odurzające,
 • tytoń do żucia i tabaka,
 • surowe produkty żywnościowe: np. mięso i wędliny niepoddane przegotowaniu - zakaz dotyczy również suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych, niepasteryzowane mleko i wyroby mleczne, surowe jaja, itp.
 • różnego rodzaju broń, w tym noże i sztylety o ostrzu przekraczającym  12 cm, noże sprężynowe, kastety, pałki, kusze, kajdanki, itp.

Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przedmiotów, których wwóz objęty jest ograniczeniem lub zakazem.

Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 10 tys. EUR.

Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax Free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży.

Szczegółowe informacje w języku angielskim na stronie www.tollur.is

Nie ma możliwości przywozu psa, kota czy fretki na podstawie tzw. europejskiego paszportu. Obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia na wwóz zwierzęcia do Islandii i zamówienie kwarantanny przed przyjazdem. Szczegółowe informacje na temat wwozu zwierząt można uzyskać w Urzędzie ds. Żywności i Weterynarii: Icelandic Food and Veterinary Authority, Office of import and export, Stórhöfði 23, 110 Reykjavík, tel. +354 530 4800, fax. +354 530 4801, e-mail: mast@mast.is, strona internetowa: http://www.mast.is/english/frontpage/import-export/import/liveanimals/

Przepisy prawne

Policja i służby celne w Islandii mają bardzo szeroki zakres uprawnień. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrego narzędzia o długości ostrza ponad 7 cm jest traktowane przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na jego posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie miejscowych władz. W przypadku konfliktu z prawem karnym i zatrzymania przez policję każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bezpłatnej pomocy adwokackiej.

Przydatne informacje

Działa zintegrowany system alarmowy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Numer telefonu - 112.

Aktualne informacje w języku polskim o warunkach życia na Islandii można znaleźć na stronie http://www.mcc.is/polszczyzna/

Miasto Reykjavik prowadzi stronę internetową w języku polskim, którą można otworzyć klikając na znaczek w polskich barwach narodowych na stronie www.reykjavik.is. Zawiera ona przydatne informacje dotyczące życia na Islandii oraz wiadomości o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w stolicy.

Osoby zamierzające  przyjechać do  Islandii w celu podjęcia pracy powinny uprzednio dokonać rozeznania na islandzkim rynku pracy i nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą. Przed przyjazdem należy również zadbać o wynajęcie mieszkania/noclegu. Osoby nieznające języka angielskiego muszą zdawać sobie sprawę, iż znalezienie zatrudnienia jest bardzo ograniczone.

W Centrum Międzykulturowym w Reykjaviku można otrzymać  porady i informacje w języku polskim (telefon: 00354 530 93 00, www.asetur.is, adres mailowy: asetur@asetur.is).

Znajomość języka angielskiego na terenie Islandii jest powszechna.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.