W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid

 

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport Tak
 • Paszport tymczasowy Tak
 • Dowód osobisty Tak
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Brak wymaganego minimalnego okresu ważności dokumentu podróży.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie ma konieczności wyrabiania wizy dla obywateli RP. Kraj jest członkiem Strefy Schengen

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Brak innych wymogów. Od 25 lutego 2022 r. wszystkie wymogi dot. wjazdu związane z pandemią COVID-19 zostały zniesione.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Co do zasady nie jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią. Zdarzają się jednak przypadki gdy służby graniczne dopytują o sytuację prawną małoletnich (np. w przypadku różnych nazwisk w dokumentach podróży). W takich sytuacjach zalecane jest posiadanie np. aktu urodzenia, upoważnienia lub innego dokument potwierdzającego prawo do podróżowania z dzieckiem i opieki nad nim.

 1. Zasady pobytu

Obywatele Państw spoza obszaru EOG/EFTA którzy zamierzają pozostać w Republice Islandii powyżej trzech miesięcy zobowiązani są do aplikowania o zgodę na pobyt w Urzędzie ds. Migracji.

Obywatele Państw obszaru EOG/EFTA nie mają obowiązku posiadania zgody na pobyt, ale muszą zarejestrować swoje prawo do pobytu w Registers Iceland (Þjóðskrá). W przypadku pobytu powyżej 6 miesięcy należy posiadać określony tytuł pobytowy (np. pobyt w związku z pracą).

Członkowie rodzin obywateli Państw obszaru EOG/EFTA muszą zawnioskować o uzyskanie karty pobytu w Urzędzie ds. Migracji.

Zdrowie

Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe.

Jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, masz na Islandii zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Pomoc przysługuje Ci na takich samych zasadach jak osobom objętym islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Musisz jedynie okazać kartę Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia w szerszym zakresie, ewentualnie następstwa nieszczęśliwych wypadków i transport chorego do kraju.

Szczegółowe informacje o EKUZ znajdziesz na stronach internetowych NFZ. Oddziałem właściwym dla Islandii jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.

Aby uzyskać w Islandii poradę medyczną, musisz opłacić tzw. udział własny. Jest to opłata zryczałtowana, która nie podlega refundacji. Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia. Koszty leczenia w Islandii dla osoby nieubezpieczonej są bardzo wysokie.

Podróżowanie po kraju

Wiele dróg w górach jest otwartych dla ruchu tylko w lecie. Do poruszania się po nich niezbędny jest samochód terenowy z napędem na cztery koła i wysokim zawieszeniem. Zalecamy jazdę w grupach (dwa, trzy samochody). Przed planowaną podróżą samochodem zapoznaj się z informacją o stanie dróg na stronie internetowej Urzędu Drogowego a także sprawdź warunki atmosferyczne.

Obowiązują wysokie mandaty za przekroczenie prędkości oraz jazdę off-road, czyli poza wyznaczonymi miejscami. Pamiętaj, że klimat w Islandii jest surowy. Między obszarami zamieszkanymi są bardzo duże odległości, a zmiany warunków atmosferycznych bywają gwałtowne, niezależnie od pory roku. Dopuszczalna maksymalna prędkość na drodze krajowej (1) poza terenem zabudowanym wynosi 90km/h.

Jadąc samochodem, pamiętaj także o tym aby posiadać odpowiednie ilości paliwa. Stacje benzynowe poza obszarami zabudowanymi są od siebie oddalone miejscami nawet o kilkaset kilometrów.

Jeśli jesteś w Islandii turystycznie, możesz używać polskiego prawa jazdy (maksymalnie przez 6 miesięcy). Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci muszą podróżować w specjalnych fotelikach.

Cło

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwożenia towarów przez turystów. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii, oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

 • żywność – do 10 kg o wartości zakupu nieprzekraczającej równowartości 25.000 ISK (ok. 900 PLN), z wyjątkiem surowych produktów żywnościowych,
 • napoje alkoholowe w następujących kombinacjach:
    • 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% oraz 0,75 litrów wina, oraz 3 litry piwa 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% oraz 6 litrów piwa,
    • 1,5 litra wina i 12 litrów piwa,
    • 3 litry wina i 6 litrów piwa,
    • 18 litrów piwa.
 • 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych.

Uwaga: napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia, a wyroby tytoniowe i papierosy osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Wwóz niektórych przedmiotów podlega ograniczeniom lub wymaga posiadania pozwolenia.

 • Telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne – jeden na osobę.
 • Dozwolony jest wwóz sprzętu i odzieży wędkarskiej oraz sprzętu i odzieży do jazdy konnej wcześniej używanego poza terenem Islandii. Należy jednak przedstawić organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb innych państw o wykonanej dezynfekcji. Nie dotyczy to skórzanych siodeł, uzd, uździenic i batów/palcatów, których wwożenie jest bezwzględnie zabronione. Jeśli nie masz stosownego zaświadczenia, przedmioty te wwieziesz po dezynfekcji na swój koszt.
 • Wwożenie broni i amunicji jest dozwolone na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ islandzkiej policji. Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń może bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w tym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy.
 • Wwóz zwierząt domowych jest możliwy tylko na podstawie pozwolenia wydanego przez MAST, islandzki urząd sanitarno-weterynaryjny. Zwierzęta muszą być poddane kwarantannie.
 • Dozwolony jest wwóz przez podróżnego niezbędnych lekarstw, w ilości wystarczającej na okres do 100 dni. Funkcjonariusz służby celnej może zażądać okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania tych lekarstw.
 • Dozwolony jest wwóz bez specjalnego pozwolenia: kwiatów ciętych do 25 szt., a także nasion, cebulek, kłączy, korzeni roślin itp. oraz nie więcej niż 3 sadzonek roślin w doniczkach (w nienaruszonych opakowaniach producenta i do wagi 2 kg ogółem).

Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:

 • narkotyki i środki odurzające,
 • tytoń do żucia i tabaka,
 • surowe produkty żywnościowe: np. mięso i wędliny niepoddane przegotowaniu; zakaz dotyczy również suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych, niepasteryzowanego mleka i wyrobów mlecznych, surowych jaj itp.
 • różnego rodzaju broń, w tym noże i sztylety o ostrzu przekraczającym 12 cm, noże sprężynowe, kastety, pałki, kusze, kajdanki itp.

Turysta musi zgłosić służbom celnym przedmioty, których wwóz objęty jest ograniczeniem lub zakazem.

Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj musi zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce, jeśli przekraczają równowartość 10.000 EUR.

Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Aby ubiegać się o zwrot, trzeba mieć specjalny druk Tax Free wydany przez sklep i dowód zapłaty za towar. Trzeba także okazać zakupione przedmioty w stanie nienaruszonym, w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży.

Szczegółowe informacje w języku angielskim na stronie www.tollur.is.

Nie możesz przywieźć psa, kota czy fretki na podstawie tzw. europejskiego paszportu. Aby przywieźć do Islandii zwierzę, musisz uzyskać zezwolenie i zamówić kwarantannę przed przyjazdem. Szczegółowe informacje na temat wwozu zwierząt uzyskasz w Urzędzie ds. Żywności i Weterynarii: Icelandic Food and Veterinary Authority, Office of import and export, Stórhöfði 23, 110 Reykjavík, tel. +354 530 4800, fax. +354 530 4801, e-mail: mast@mast.is, strona internetowa.

Przepisy prawne

Policja i służby celne w Islandii mają bardzo szeroki zakres uprawnień. W szczególności mogą kontrolować pojazdy i ludzi nie tylko na przejściach granicznych, lecz także na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrego narzędzia o długości ostrza ponad 7 cm policja traktuje jak posiadanie broni. Na taki przedmiot musisz mieć specjalne zezwolenie miejscowych władz. W przypadku konfliktu z prawem karnym i zatrzymania przez policję każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bezpłatnej pomocy adwokackiej.

Przydatne informacje

Działa zintegrowany system alarmowy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Numer telefonu – 112.

Aktualne informacje w języku polskim o warunkach życia na Islandii można znaleźć na tej stronie.

Miasto Reykjavik prowadzi stronę internetową w języku polskim. Można ją otworzyć, klikając na znaczek w polskich barwach narodowych na stronie www.reykjavik.is. Zawiera ona przydatne informacje dotyczące życia na Islandii oraz wiadomości o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w stolicy.

Osoby, które chcą przyjechać do pracy, powinny rozeznać się na islandzkim rynku pracy i nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą. Przed przyjazdem należy również zadbać o wynajęcie mieszkania lub noclegu. Bez znajomości języka angielskiego oraz islandzkiego będzie trudno znaleźć zatrudnienie.

W Centrum Międzykulturowym w Reykjaviku można otrzymać porady i informacje w języku polskim (telefon: 00354 530 93 00, www.asetur.is, adres mailowy: asetur@asetur.is).

Znajomość języka angielskiego na Islandii jest powszechna.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}