W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Japonia

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest relatywnie niskie. Należy jednak zachować ostrożność w mało uczęszczanych miejscach w nocy oraz w dzielnicach rozrywki.

 

PRZYDATNE TELEFONY:

Policja: 110,

Pogotowie ratunkowe i straż pożarna: 119

Policja  w Tokio – obsługa w języku angielskim

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 17.15

Tel.:  03-3501-0110

Informacja medyczna w języku angielskim

Cały tydzień w godzinach 9.00 – 20.00

Tel.: 03-5285-8181

Tłumaczenie w nagłych przypadkach medycznych

Z języka: angielskiego, hiszpańskiego, chińskiego, koreańskiego i tajskiego.

Od poniedziałku do piątku w godzinach  17.00 – 22.00
Soboty, niedziele i święta w godzinach 9.00 – 22.00
Tel.: 03-5285-8185

 

Tokio uruchomiło centrum pomocy dla obcokrajowców rezydentów, w którym można uzyskać dot.:

  • japońskich zwyczajów oraz systemu opieki społecznej
  • problemów związanych z wypadkami drogowymi
  • kwestii dot. prawa rodzinnego

Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 03-5320-7744 (godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 9.30 – 12.00 i 13.00 – 17.00) albo udając się bezpośrednio do siedziby centum pod adresem:

Tokyo Metropolitan Government No. 1 Bldg (3F)

2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku

Toyo 163-8001

Japońskie prowadzą infolinię dla turystów potrzebujących pomocy m.in. w przypadku:

  • zakupienia wadliwego towaru
  • naliczenie zbyt wysokiego rachunku w restauracji/barze
  • obciążenie zawyżonym kosztem naprawy wypożyczonego samochodu
  • stanu pokoju hotelowego niezgodnego z rezerwacją

Wsparcie konsultanta anglojęzycznego w ww. sprawach można uzyskać dzwoniąc pod numer 03-5449-0906 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00)

 

Japonia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Regularnie dochodzi tu do trzęsień ziemi. Możliwe są  erupcje wulkanów. Od czerwca do grudnia występuje zagrożenie tajfunami. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami lub tajfunu są dostępne na poniższej stronie.

Przed przyjazdem warto zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych przygotowanymi przez japońskie władze. W Japonii wielokrotnie w ciągu roku odbywają się ćwiczenia przygotowujące do sprawnego reagowania. Warto znać lokalizację najbliższych miejsc zbiórki i pomocy - takie centra znajdują się w każdej dzielnicy. Anglojęzyczna wersja poradnika dostępna jest pod linkiem http://www.metro.tokyo.jp/english/guide/bosai/index.html

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli  polskich przy wjazdach na teren Japonii do 90 dni pobytu  w celu turystycznym, prywatnym lub służbowym. Jeżeli obywatel polski udaje się do Japonii w innym celu np.: studiów albo podjęcia pracy, zobowiązany  jest  do uzyskania wizy w japońskim urzędzie konsularnym w kraju zamieszkania. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.

Przy wjeździe do Japonii wszystkie osoby powyżej 16 roku życia poddawane są procedurze imigracyjnej, która polega na pobraniu odcisków palców, fotografii twarzy oraz rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym. Odmowa  poddania się tej procedurze uniemożliwi wjazd do tego kraju.
Przy wjeździe nie wymaga się biletu powrotnego albo środków na jego zakupienie, ale ich brak może mieć wpływ na decyzję o pozwoleniu na wjazd, podejmowaną przez urzędnika imigracyjnego, w przejściu granicznym.

Obywatele polscy nie mają formalnego obowiązku dysponowania określoną ilością pieniędzy na każdy dzień pobytu. Urzędnicy imigracyjni mogą poprosić jednak o udokumentowanie  posiadania środków finansowych i ocenić, czy są one wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Japonii, zgodnie z deklarowanym celem podróży. Cudzoziemcy, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na cały okres pobytu, mogą być posądzeni o przyjazd w celach zarobkowych i urzędnik imigracyjny może nie wyrazić zgody na ich wjazd i pobyt na terytorium Japonii.

Przy wjeździe bez wizy paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wjazdu na terytorium Japonii. W przypadku wjazdu na podstawie wizy odpowiednio dłużej, tak aby umożliwiał  powrót do kraju jeszcze w okresie ważności paszportu.

W ważnych sytuacjach losowych można przedłużyć pobyt w Japonii ponad 90 dni, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie imigracyjnym w Tokio, co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem prawa pobytu.

Nie ma obowiązku meldunkowego dla Polaków przybywających do Japonii na okres do 90 dni.

Ubezpieczenie

Polisy polskich firm ubezpieczeniowych z reguły nie są honorowane. Należy sprawdzić przed przyjazdem ( w biurze podróży lub firmie ubezpieczeniowej ), czy wykupione ubezpieczenie jest ważne w Japonii. Trzeba też uzyskać nazwę i numer telefonu miejscowego przedstawicielstwa firmy ubezpieczeniowej.

Zdrowie

W Japonii nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie wymaga się zaświadczeń o szczepieniach od osób przyjeżdżających do Japonii. Kwarantanną objęci są wyłącznie obywatele tych państw, które  zostały uznane za zagrożone epidemią. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe ( np. układu krążenia) powinny wiedzieć, że zdarzają się tu zmiany ciśnienia nawet o kilkadziesiąt jednostek w ciągu dnia a latem jest tu wyjątkowo duszno i parno. Alergicy powinni mieć na uwadze koncentrację alergenów przez cały rok (pleśni, grzybów, pyłków kwitnących roślin ). Dlatego należy zabrać ze sobą zapasleków na cały okres  pobytu.

Warto mieć list od lekarza, w jęz. angielskim, przydatny w razie kontroli celnej. Tylko niektóre leki importowane do Japonii można kupić w American Pharmacy w Tokio, w dzielnicy Ginza. Podstawowe leki można kupić w większych sklepach. W zakresie usług medycznych panuje duża konkurencja, stąd różnice w ich cenach: koszt wizyty lekarskiej może wahać  się od  ok. 8 do  30 tys. JPY, doba pobytu w szpitalu kosztuje od 10 do 40 tys. JPY, plus kilka tys. JPY za wyrobienie specjalnej karty pacjenta. Zdarzenia nagłe, wymagające wezwania karetki i badania to usługi kosztujące nawet 80 tys. JPY.

Ceny usług  stomatologicznych również są zróżnicowane (np. ekstrakcja zęba  to cena od 5 do 10-15 tys. JPY). Z lekarzem można porozumieć się  zazwyczaj tylko w jęz. japońskim, niekiedy w jęz. angielskim. Szpitale oferujące obsługę w języku angielskim to przykładowo:

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po Japonii. Sieć połączeń komunikacyjnych - autobusowych, kolejowych, lotniczych jest bardzo dobrze rozwinięta. W Tokio doskonale funkcjonuje metro i kolej. Środki transportu są szybkie i punktualne jednak większość informacji na ich temat jest w jęz. japońskim. Autostrady, drogi szybkiego ruchu, przejazdy tunelami są płatne. Parkowanie - tylko w wyznaczonych miejscach.  Z uwagi na wysokie koszty transportu (przykładowo koszt przejazdu szybkim pociągiem - shinkansen - z Tokio do Kioto w dwie strony wynosi 30 000 JPY) praktycznym rozwiązaniem może być wykupienie tzw. JR pass -  karnetu pozwalającego na podróżowanie w danym okresie państwowymi środkami lokomocji (JR). Karnet możliwy do nabycia jedynie poza granicami Japonii. 

Obowiązuje ruch lewostronny. Japonia uznaje jedynie międzynarodowe prawo jazdy wydane w Polsce z ważnością na jeden rok w oparciu o wzór określony w Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym z 1949 r.

Władze japońskie nie uznają międzynarodowego prawa jazdy wydanego w Polsce w oparciu o Konwencję Genewską ważnego dłużej niż jeden rok, ani żadnego prawa jazdy wydanego w Polsce na podstawie Konwencji Wiedeńskiej.

Cło

Towary zwolnione z cła to ubrania, artykuły toaletowe, przedmioty osobistego użytku, przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu, podczas pobytu w Japonii. Alkohol i wyroby tytoniowe mogą bez cła wwozić osoby dorosłe, po ukończeniu 20 roku życia, w następujących ilościach: 3 butelki alkoholu - jedna butelka = ok.760 cc, cygara - 100 szt., papierosy  - 400 szt., inny rodzaj tytoniu - 500 g, 2 uncje perfum - 1 uncja = ok. 28 cc, prezenty i przedmioty osobistego użytku w ilości  nie wskazującej  na to, że przeznaczone są na sprzedaż, których łączna wartość - w cenach z kraju zakupu - nie przekracza 200 tys. JPY.

Można wwieźć dowolną ilość pieniędzy, ale kwotę przekraczającą 1 mln JPY należy zadeklarować.

Do Japonii można wwieźć zapas leków na własny użytek, na okres 2 miesięcy oraz 24 szt. paraleków, do stosowania zewnętrznego. W przypadku przekroczenia tych limitów należy skontaktować się z regionalnymi biurami do spraw zdrowia i opieki lek.( na lotniskach ).

Obowiązuje zakaz wwożenia żywności pochodzenia zwierzęcego -  (różnego rodzaju wędlin itp. nawet, jeżeli są to produkty zakupione w sklepach bezcłowych na europejskich lotniskach ), kwiatów (także ciętych), owoców, roślin i nasion. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia narkotyków, stymulantów  i substancji psychotropowych.

Nie wolno wwozić przedmiotów imitujących monety lub banknoty papierowe, a także książek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej, broni i amunicji. To samo dotyczy przedmiotów chronionych prawem patentowym, wobec których są zastrzeżone prawa autorskie (np. projektów).
Do Japonii można wwieźć zwierzęta pod warunkiem przedstawienia ich świadectwa zdrowia, dlatego  przy przekraczaniu granicy muszą  być zbadane przez urzędników decydujących o konieczności kwarantanny. Zazwyczaj poddawane są jej przez 2 tygodnie, na koszt właściciela.  Przewóz kotów i psów wymaga zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Przepisy prawne

Prawo japońskie jest bardzo surowe dla przemycających narkotyki, broń amunicję i materiały pornograficzne.

Przedłużenie pobytu bez ważnej wizy uznawane jest za przekroczenie przepisów imigracyjnych i zagrożone karą wydalenia z Japonii na własny koszt, z zakazem wjazdu na jej terytorium przez 5 lat.

Obyczaje

Japonia jest odmiennym kulturowo krajem i kieruje się odrębnymi zasadami obyczajowymi. Japończycy są narodem tolerancyjnym, należy jednak unikać niezręcznych sytuacji i respektować miejscowe zwyczaje.

Właściwym gestem przy powitaniu się i pożegnaniu jest ukłon. W wielu miejscach ( świątynie, restauracje, łaźnie publiczne, domy prywatne ) przed wejściem do pomieszczenia należy zdjąć obuwie.

Przywiązuje się tu dużą wagę do statusu poznawanego człowieka, do jego wykształcenia, miejsca pracy. Stąd też ważna jest w tym kraju wizytówka.

Nie ma zwyczaju dawania napiwków.

Przed wejściem do metra, pociągu, autobusu należy ustawić się w kolejce osób oczekujących. Bilety do metra i pociągów  JR kupuje się w automatach, zaś opłatę za jazdę autobusem uiszcza się bezpośrednio u kierowcy. Przejazd, niezależnie od długości trasy kosztuje 210 JPY. Przyjęte jest poruszanie  się lewą stroną chodnika i schodów.

Przydatne informacje

Możliwość korzystania z kart kredytowych wydanych w Polsce jest ograniczona, można  korzystać z karty VISA i MasterCard. Napotyka się na trudności przy płaceniu w niektórych sklepach.

Pieniądze można wymieniać w bankach lub nielicznych kantorach wymiany walut okazując paszport.

W całej Japonii woda z kranu nadaje się do picia.

W Japonii jest inne napięcie prądu niż w Europie - 100V prąd zmienny 50 Hz w Tokio i w rejonie Oceanu Spokojnego. Nie warto zabierać ze sobą urządzeń elektrycznych, niedostosowanych do tych parametrów.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.