W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kazachstan

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością nie jest szczególnie duże. Powszechną praktyką są korupcja i wymuszenia. W większych skupiskach trzeba uważać na złodziei kieszonkowych. Należy bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek, gdyż jest to jeden ze sposobów przemytu narkotyków, których posiadanie na terenie Kazachstanu jest prawnie zabronione i grozi karą wieloletniego pozbawienia wolności.

Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską groźne są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim błotne. Ekspedycje podejmujące wspinaczkę nie zawsze są profesjonalnie przygotowane, a ich członkowie nie dysponują często odpowiednim doświadczeniem, aby podejmować tego rodzaju wyzwania. Planując wyprawę należy pamiętać, że kazachstańskie służby ratunkowe praktycznie nie są przygotowane do podejmowania akcji ratowniczych na tak dużych wysokościach, a ich baza znajduje się w Ałmaty, czyli kilkaset kilometrów od Tien-Shan.

Osoby udające się w góry proszone są o wcześniejsze powiadomienie polskiej placówki dyplomatycznej o swoich zamiarach oraz o bieżące informowanie bliskich i znajomych o aktualnym miejscu pobytu i planowanych wyprawach. Z tych samych powodów obywatele polscy winni mieć przy sobie kartkę z adresem i telefonem, zarówno do rodziny, jak i polskiej placówki dyplomatycznej (najlepiej w języku rosyjskim).

Telefony alarmowe: pogotowie ratunkowe: 103, policja: 102, straż pożarna: 101, zintegrowany system ratowniczy (służba reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych): 112.

Należy zwrócić uwagę na ograniczenia w fotografowaniu w pobliżu obiektów wojskowych, przejść granicznych i niektórych budynków rządowych, co nie jest odpowiednio oznakowane. Zabronione jest fotografowanie lotnisk, niektórych większych sklepów i centrów handlowych.

Kazachstan leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Uwaga! Ruch bezwizowy m.in. dla obywateli polskich podróżujących do Kazachstanu został zawieszony. Zgodnie z Postanowieniem Rządu Republiki Kazachstanu nr 17 z dnia 30 kwietnia 2021 r., na okres do 31  grudnia 2021 r. zostało zawieszone obowiązywanie przepisów wprowadzających ruch bezwizowy m. in. dla obywateli Polski.

Obywatele RP nie muszą posiadać wizy wjazdowej. Obowiązek wizowy został zniesiony przy pobytach turystycznych i biznesowych, natomiast nadal wymagana jest wiza w przypadku przyjazdu do Kazachstanu w celu podjęcia pracy lub nauki, prowadzenia działalności misyjnej i wykonywania pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym. W powyższych sytuacjach można uzyskać wizę w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie, a tylko w wyjątkowych przypadkach wizy mogą być wydawane w punktach konsularnych na lotnisku w Ałmaty i Nur-Sułtanie (w praktyce ten tryb jest stosowany rzadko, np. przy okazji konferencji międzynarodowych czy wizyt oficjalnych
 i wymaga wielu formalności).

Nie ma możliwości otrzymania kazachstańskiej wizy podczas przekraczania granicy na innych przejściach (kolejowych, drogowych i lotniczych). Dlatego też zaleca się dokładne zapoznanie się z terminem ważności wizy i sprawdzenie, czy jest on zgodny z planowanym terminem podróży do Kazachstanu. Aby otrzymać wizę, należy przedstawić paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności (licząc od daty planowanego wyjazdu z Kazachstanu), z co najmniej jedną wolną stroną, wypełniony wniosek wizowy, jedną fotografię i inne dokumenty wymagane w zależności od typu wizy (dokładne informacje można uzyskać w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie). Warunkiem niezbędnym do otrzymania wizy z okresem ważności dłuższym niż jeden miesiąc oraz umożliwiającej więcej niż jeden wjazd na terytorium Republiki Kazachstanu jest tzw. poparcie wizowe, wydawane przez Departament Służby Konsularnej MSZ Kazachstanu. Przejazd tranzytowy powinien nastąpić w ciągu 3 dni.

Należy bezwzględnie przestrzegać terminu ważności wizy oraz liczby dozwolonych wjazdów. Przedłużenie pobytu na terytorium Kazachstanu ponad termin ważności wizy grozi poważnymi konsekwencjami, tj. nałożeniem na cudzoziemca aresztu administracyjnego do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd nałożeniem na cudzoziemca kary finansowej oraz zakazem wjazdu na terytorium Kazachstanu z okresem obowiązywania nawet do pięciu lat. Zwykle w takich wypadkach zatrzymywany jest paszport cudzoziemca jako dowód w sprawie. Dlatego też nie należy planować wyjazdu z Kazachstanu na granicy terminu ważności wizy. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu wylotu z Kazachstanu, gdyż często na lotniskach dochodzi do opóźnień lotów i późniejszego niż planowane rozpoczęcia odprawy pasażerów. Te same obostrzenia dotyczą pobytu do 30 dni w ruchu bezwizowym - należy bezwzględnie przestrzegać tego terminu. W przypadku konieczności przedłużenia pobytu bezwizowego (lub na podstawie wizy) istnieje możliwość wystawienia wizy na terytorium Kazachstanu przez MSW RK, ale należy zwrócić się z wnioskiem o to o kilka dni wcześniej.

Obywatele polscy, którzy nabyli obywatelstwo polskie w wyniku repatriacji, zobowiązani są do wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu na podstawie polskiego paszportu, bez wizy jeśli ich pobyt będzie wynosił do 30 dni lub na podstawie ważnej wizy wydanej przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w Warszawie, jeżeli zamierzają zostać w Kazachstanie dłużej.

Podczas pobytu w Kazachstanie należy zawsze posiadać przy sobie dokument podroży (nie kopię).

W Kazachstanie z dniem 11 stycznia 2020 r. został zniesiony obowiązek meldunkowy (rejestracji pobytu) dla cudzoziemców. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przyjazd cudzoziemca do Kazachstanu musi zostać zgłoszony do organów spraw wewnętrznych (policji migracyjnej) przez stronę zapraszającą w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przyjazdu. Zgłoszenia takiego dokonać mogą: obywatel Republiki Kazachstanu, cudzoziemiec bądź bezpaństwowiec zamieszkały na stałe
w Republice Kazachstanu lub osoba prawna zarejestrowana w Kazachstanie (w tym hotele, hostele), którzy zapewniają miejsce zamieszkania dla zapraszanego cudzoziemca.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w oddziale policji migracyjnej lub online przez portal https://www.vmp.gov.kz

Policja Imigracyjna w Nur-Sułtanie przy ul.  Imanowa 31 (Tel: 7172- 37 48 51

Czynna poniedziałek-piątek w godz. 9.00 - 18.30

 

Policja Imigracyjna w Ałmaty przy ul. 109A Karasai Batyr (obok Nikolsky Bazar)

Tel: (727)-254-46-84

Tel: (727)-254-41-45

 

Cudzoziemcom, w stosunku do których została podjęta decyzja o wydaleniu/deportacji, wydawana jest karteczka migracyjna przez instytucje spraw wewnętrznych z określeniem daty wyjazdu z Republiki Kazachstanu.

Cudzoziemcy posiadający kartę czasowego pobytu  cudzoziemca w Republice Kazachstanu i wyjeżdzający na stałe zamieszkanie za granicę, którzy zwrócili ją odpowiednim instytucjom państwowym, w celu wyjazdu z Kazachstanu otrzymują w zamian wizę wyjazdową z niezbędnym terminem rejestracji w celu wyjazdu za granicę we właściwym terminie.

 

Decyzją władz Kazachstanu do 1 czerwca 2020 r. zachowany jest ruch bezwizowy oraz tryb pobytu i tranzytu przez terytorium KZ dla kierowców zagranicznych, w tym i polskich realizujących przewozy międzynarodowe.

Do 1 lipca 2020 r. została wydłużona zasada niepociągania do odpowiedzialności administracyjnej cudzoziemców, dot. kwestii pobytu, którzy wjechali do Republiki Kazachstanu przed dniem 1 czerwca 2020 r.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne można wykupić na większości drogowych przejść granicznych. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane, jednak z uwagi na relatywnie wysokie koszty leczenia zaleca się wykupienie stosownych ubezpieczeń pokrywających koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego.

Zdrowie

Głównym zagrożeniem w Kazachstanie są wszelkiego typu infekcje pokarmowe oraz pasożyty. W ostatnim czasie rejestruje się znaczny wzrost zachorowań na gruźlicę. Wskazane jest zaszczepienie się przed przyjazdem przeciw żółtaczce pokarmowej typu A i wszczepiennej typu B. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Podczas pobytu należy dokładnie myć zakupione produkty żywnościowe i pić tylko przegotowaną lub butelkowaną wodę. Na bazarach lepiej nie kupować żywności gotowej do spożycia.

Służba zdrowia w Kazachstanie nie jest na najwyższym poziomie, a warunki panujące w placówkach medycznych nie są najlepsze. W dużych miastach można znaleźć prywatne polikliniki, które oferują usługi medyczne na akceptowalnym poziomie oraz apteki, w których bez recepty można dostać większość podstawowych leków, również zachodnich. Jednak niezbędne lekarstwa najlepiej przywieźć ze sobą. Znacznie gorzej jest na prowincji. Opieka medyczna jest płatna. Choć ceny usług medycznych nie są wysokie, można spotkać się z sytuacją, że od cudzoziemców wymagana jest opłata wyższa niż od obywateli Kazachstanu.

Podróżowanie po kraju

Ograniczenia w poruszaniu się po Kazachstanie dotyczą zamkniętych terenów wojskowych oraz, co istotne dla polskich turystów udających się w góry, terenów przygranicznych. Wymagane są tam specjalne zezwolenia wydawane przez MSW, w uzyskaniu których pośredniczą firmy turystyczne. Do podróżowania samochodem po Kazachstanie niezbędne jest międzynarodowe prawo jazdy. Bardzo poważnym zagrożeniem jest nagminne łamanie zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Dochodzi do tego bardzo agresywny styl jazdy, połączony z brakiem uprzejmości i niskimi umiejętnościami prowadzenia samochodów. Odległości między miastami są znaczne, a stan nawierzchni drogowych jest zły i może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Oznakowanie dróg należy do rzadkości. Brak jest podstawowej przydrożnej infrastruktury, jak stacje benzynowe czy gastronomia. Zdarza się, że odległość między stacjami benzynowymi wynosi kilkaset kilometrów, dlatego wskazane jest zaopatrzenie się w kanister z benzyną. Paliwo ogólnie jest złej jakości, dlatego należy wystrzegać się tankowania na stacjach benzynowych nie należących do sieci dystrybutorów. Możliwości naprawy nowoczesnych samochodów istnieją tylko w dużych miastach; nie wszystkie popularne marki posiadają w Kazachstanie swe przedstawicielstwa. Nawet w autoryzowanych serwisach najczęściej trzeba liczyć się z kilkunastodniowym terminem wykonania usługi z uwagi na konieczność sprowadzania części zamiennych.

Policja często zatrzymuje samochody, szczególnie cudzoziemców bez powodu. Zdarza się wymuszanie łapówek. W miastach należy pamiętać, że w miejscowej praktyce samochód ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym, dlatego podczas przechodzenia przez jezdnię trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Ze względu na trudne warunki klimatyczne i olbrzymie bezludne przestrzenie odradza się podróżowanie samochodem zimą. Drogi są z zasady nieodśnieżane i bardzo często oblodzone. Należy mieć również na uwadze, że w okresie zimowym w związku z dużymi opadami śniegu i silnymi zawiejami śnieżnymi drogi wyjazdowe z miast zostają zamknięte. Poza miastami rzadko działają telefony komórkowe, więc wezwanie pomocy może być trudne. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podróżować samemu. Brak drogowskazów i oznakowania utrudnia orientację, dlatego lepiej nie podróżować nocą.

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości kierowania środkami transportu na podstawie międzynarodowych lub zagranicznych praw jazdy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, które są związane bezpośrednio z koniecznością prowadzenia środków transportu Wydane w innym państwie międzynarodowe prawo jazdy uznaje się za ważne w przypadku, gdy będzie okazane z ważnym zagranicznym prawem jazdy. Międzynarodowe prawa jazdy jednocześnie są uznawane za ważne jeśli posługuje się nim kierowca, który kieruje pojazdem uczestnicząc w międzynarodowym przewozie drogowym. Zagraniczne i międzynarodowe prawo jazdy jest uznawane za nieważne dla kierowania pojazdami służbowymi na terytorium Kazachstanu po upływie 60 dni od otrzymania przez jego posiadacza, obywatela innego państwa lub bezpaństwowca, karty stałego pobytu lub po upływie 60 dni od daty wjazdu do Kazachstanu przez jego posiadacza, który jest obywatelem Kazachstanu.

Powyższe uregulowania mogą prowadzić do nadużyć ze strony miejscowej policji drogowej, gdyż trudno będzie udowodnić, że prowadzenie pojazdu na podstawie międzynarodowego lub zagranicznego prawa jazdy nie jest związane z wykonywaniem pracy związanej bezpośrednio z koniecznością prowadzenia środków transportu. W przypadku osób pracujących na zasadzie kontraktu w korporacjach międzynarodowych lub polskich istnieje konieczność codziennego posługiwania się samochodem służbowym, więc w takim przypadku ich praca wiąże się też z koniecznością prowadzenia środków transportu. W związku z obecnym uwarunkowaniem prawnym wskazane byłoby, aby wszyscy obcokrajowcy zatrudnieni w Kazachstanie na podstawie zezwolenia na pracę i posiadający kartę pobytu uzyskali kazachstańskie prawo jazdy.


Przy zakupie biletów kolejowych lub lotniczych wymagany jest paszport, a miejsca nierzadko trzeba rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem. Prywatni przewoźnicy drogowi oferują usługi lokalne i międzymiastowe, jednak często dość wyeksploatowanym i zawodnym sprzętem. W tych przypadkach obowiązują ceny umowne. Infrastruktura turystyczna jest  rozwinięta. Znalezienie noclegu w rozsądnej cenie i o odpowiednim standardzie nie stanowi większego problemu. Bardzo dużo obiektów turystycznych (hotele, hostele) można zarezerwować na popularnych portalach służących rezerwacji noclegów bądź bezpośrednio na stronach internetowych obiektów turystycznych. Najdroższymi miastami są Nur-Sułtan oraz Ałmaty, aczkolwiek obowiązujące ceny nie różnią się bardzo od cen w Polsce.

 

Cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjechać  do strefy przygranicznej na podstawie dokumentów tożsamości oraz przepustek do wjazdu do strefy granicznej wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu w trybie określonym w Zasadach wydania przepustek do wjazdu do strefy przygranicznej przez cudzoziemców lub bezpaństwowców.

W celu otrzymania przepustek  do wjazdu do strefy przygranicznej cudzoziemcy w ciągu 7 dni przed wjazdem powinni złożyć do Urzędu Policji Migracyjnej Departamentu Spraw Wewnętrznych w miejscu zamieszkania następujące dokumenty:

  • Osoby fizyczne – wniosek pisemny;
  • Podmioty prawne – wniosek w imieniu administracji przedsiębiorstwa lub organizacji.

Wnioski można tez złożyć do jednostki wojskowej Służby Granicznej, do której podlega terytorium, na który planuje się wjazd i pobyt w strefie granicznej. Zezwolenia są wydawane bezpłatnie w ciągu 7 dni kalendarzowych.

Cło

Przepisy nie mają charakteru szczególnie restrykcyjnego i nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy przesyłaniu rzeczy osobistych do Kazachstanu kłopot mogą sprawić skomplikowane i kosztowne procedury odprawy celnej. W takim przypadku, przedłużająca się procedura odprawy może spowodować naliczenie nieuzasadnienie wysokich opłat za składowanie przesyłki. Należy również zwrócić uwagę na drobiazgowość prowadzonej rutynowo kontroli celnej i na bezwzględną konieczność skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów, zaświadczeń wraz ze stosownymi podpisami i pieczęciami. Należy również być przygotowanym na sprawdzanie przesyłek pod kątem fitosanitarnym, niezależnie od deklarowanej zawartości. W Kazachstanie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Dotyczy to tak turystów, jak i cudzoziemców pracujących w tym kraju w ramach kontraktów.

Przepisy prawne

Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. W celu uniknięcia ewentualnych problemów przy przekraczaniu granicy, należy deklarować większe kwoty pieniędzy przy wjeździe na terytorium Kazachstanu. W tym przypadku posiadane środki płatnicze należy wpisać do deklaracji celnej, wypełniając ją w 2 egzemplarzach; jeden egzemplarz z podpisem i pieczątką celnika należy zachować dla siebie. Jeżeli przy wyjeździe kwota środków wywożonych przewyższa kwotę środków wwożonych, należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. dowody zakupu waluty w punktach jej wymiany lub w banku albo wydane przez bank dokumenty świadczące o wypłacie środków z konta walutowego).

Obyczaje

Kazachstan jest krajem wielowyznaniowym. Główne religie w Kazachstanie to islam (dominująca), prawosławie i katolicyzm. Nie ma szczególnych norm zwyczajowych, których naruszenie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Turyści innych wyznań zwykle spotykają się ze zrozumieniem i życzliwością miejscowej ludności.

Przydatne informacje

Nie ma problemu z zakupem podstawowych artykułów spożywczych czy środków czystości, aczkolwiek poziom zaopatrzenia niektórych lokalnych punktów handlowych może być ograniczony. Dość dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. Wiele z nich czynnych jest całą dobę. Ceny są zbliżone do cen obowiązujących w Polsce. Zwykle placówki handlowe czynne są także
w weekendy i święta.

Nie ma problemu z wymianą pieniędzy. W dużych miastach są liczne punkty wymiany walut, w których bezpiecznie można wymienić pieniądze po aktualnym kursie. Wymianie podlegają głównie waluty: EUR, USD, RUB, CNY.

Urzędy są czynne od 9.00 do 18.00 (niektóre do 19.00), z przerwą obiadową trwającą od 12.00 do 13.00 lub nawet do 14.00.

Dodatkowe informacje o Kazachstanie można znaleźć na stronach internetowych: http://www.mfa.kz/http://www.khabar.kz/http://www.kazakhstan-gateway.kz/http://expat.nursat.kz/http://ru.government.kz/.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.