W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kirgistan

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Kirgistanem zostały nawiązane w 1992 r.

Współpraca polityczna

Kirgistan pozostaje dla Polski ważnym partnerem politycznym w Regionie Azji Centralnej. Obydwa kraje mają długą tradycję przyjaznych relacji dwustronnych opartych na wzjemnym zaufaniu i atmosferze zrozumienia. Wyrazem polskiego uznania dla przemian politycznych zachodzących w Republice Kirgiskiej jest polskie zangażownaie w pomoc rozwojową dla tego kraju. Kirgistan tradycjnie jest miejscem, w którym strona polska realizuje liczne projekty, w szczególności polegające na zapewnieniu dostępu do czystej wody pitnej ludności zamieszkałej odległe, często położene wysoko w górach tereny.

Linki:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Portal rządowy gov

Współpraca ekonomiczna

Podstawową płaszczyznę dwustronnych kontaktów gospodarczych stanowi Polsko – Kirgiska Komisja ds. Współpracy Gospodarczej. Przedmiotem ostatniego posiedzenia była m.in. tematyka polskiego kredytu rządowego, współpraca w rolnictwie oraz w sektorze małej i średniej przedsiębiorczości, a także  przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie PPP i cyfryzacji. Obydwu stronom zależy na kontynuacji współpracy w tym formacie. Polska traktuje Kirgistan jako partenra w relacjach gospodarczych w Azji Centralnej, szczególnie w sferze rolnictwa, eksploatacji surowców oraz energetyki odnawialnej. Warto odnotować, że z roku na rok Kirgistan staje się coraz bardziej aktrakcyjny dla turystów z Polski.

Linki:
Ministerstwo finansów

Współpraca kulturalna

Intensywnie rozwija się dwustronna współpraca kulturalna. Dzięki zaangażowaniu ośrodków kultury z obydwu krajów odbywają się liczne koncerty, spotkania i wystawy. Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne w Kazachstanie stale dążą do promocji polskiej kultury i sztuki w Republice Kirgiskiej. Wyrazem polskiego zaangażowania w Kirgistanie było powołanie Konsula Honorowego RP w Biszkeku.

Linki:
Ministerstwo Kultury

Współpraca naukowa

Ambasada RP w Nur-Sułtanie odnotowuje stopniowy wrost zainteresowania ze strony obywateli Republiki Kirgsikiej podjęciem nauki w Polsce. Dzięki staraniom polskiej strony udało się uruchomić w Biszkeku lektorat jezyka polskiego na miejscowym uniwersytecie. Dzieki wydatnemu zaangażowaniu Konslatu Honorowego RP w Biszkeku stale trwa rozbudowa bazy dydaktyczno-naukowej tamtejszego laboratorium językowego.

Uznawalność kształcenia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej