W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rosja

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do republik Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii na Kaukazie Północnym.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne:

  • do republik Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Bałkarii i Osetii Północnej na Kaukazie Północnym;
  • do terenów (powiatów) bezpośrednio sąsiadujących z obwodami donieckim i ługańskim Ukrainy.

Podczas podróży do dużych miast Federacji Rosyjskiej, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożność. 

Na pozostałym terytorium Federacji Rosyjskiej zalecamy zachowanie zwykłej ostrożności.

Na Kaukazie Północnym występuje wysoki poziom zagrożenia ze względu na niestabilną sytuację.

Na terenach sąsiadujących z obwodami donieckim i ługańskim Ukrainy obowiązuje zaostrzony reżim graniczny. Utrzymuje się tam wysoki poziom przestępczości kryminalnej.

W dużych miastach Federacji Rosyjskiej występuje zagrożenie zamachami terrorystycznymi.

Polska, podobnie jak inne państwa, uznaje Krym (Republika Autonomiczna Krymu i Sewastopol) za integralną część Ukrainy. Bezprawna aneksja tej części terytorium Ukrainy przez Rosję uniemożliwia udzielanie przebywającym tam obywatelom polskim pomocy konsularnej. W związku z powyższym MSZ odradza wszelkie podróże na Krym.

Analogiczne zastrzeżenia dotyczą integralnych części Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej. Nieuznawanie władz separatystycznych Abchazji i Osetii Południowej uniemożliwia udzielanie pomocy konsularnej przebywającym tam obywatelom polskim. Dlatego MSZ odradza wszelkie podróże do tych regionów, w tym korzystanie z ofert wyjazdów przedstawianych przez biura podróży działające na terenie Rosji.

W Rosji występuje znaczne zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszustwa i pobicia). Zaleca się unikanie rzucającego się w oczy zachowania wskazującego na posiadanie większych kwot pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje benzynowe itp. Należy unikać zawierania przygodnych znajomości oraz wdawania się w przygodne interesy, zabierania na drodze przypadkowych pasażerów, korzystania z zaproszeń do prywatnych mieszkań od nieznanych bliżej osób, a także korzystania w takich sytuacjach z poczęstunku alkoholem. Większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności sugeruje się przechowywać w skrytkach hotelowych. Przy sobie najlepiej jest posiadać jedynie niezbędne kwoty oraz korzystać z kart kredytowych. Nie należy samotnie spacerować i podróżować samochodem nocą oraz zatrzymywać się w przygodnych miejscach poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

 

Cyberbezpieczeństwo:

Używanie sprzętu elektronicznego (smartfonów, tabletów, laptopów etc.) podczas pobytu w Rosji wiąże się z dużym zagrożeniem cyberprzestępczością. Aby uniknąć kradzieży danych osobowych, loginów i haseł należy upewnić się, że przed wyjazdem wszystkie urządzenia zostały w pełni zaktualizowane. W serwisach w których taka opcja jest dostępna, należy uruchomić tzw. dwustopniową weryfikację logowania, która znacznie utrudni osobom niepożądanym dostęp do kont, nawet jeśli posiadają wykradzione dane logowania.

Należy także unikać łączenia się z niezaufanymi sieciami wi-fi, a w szczególności korzystania za ich pośrednictwem z bankowości internetowej. Odpowiednio spreparowany router wi-fi jest w stanie przechwycić informacje wysyłane z podłączonego urządzenia i wykorzystać je do kradzieży wrażliwych danych.

Niezalecane jest używanie otrzymanych w prezencie pendrivów, dysków przenośnych lub innych urządzeń peryferyjnych – mogą być one zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

Wjazd i pobyt

Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy.

Obywatele polscy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji, wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji na ich podstawie oraz ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, bez obowiązku posiadania wiz.

Na granicy istnieje obowiązek wypełnienia otrzymanej karty migracyjnej, jako podstawy do zameldowania w miejscu pobytu. Zagubienie karty migracyjnej należy zgłosić w ciągu trzech dni w najbliższym urzędzie migracyjnym w celu wyrobienia jej duplikatu.

Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą wyjechać na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych.

Jednocześnie przypominamy, iż odbiór nowego dokumentu paszportowego (nie dotyczy paszportów krótkoterminowych wydanych w celu powrotu do kraju) wiąże się z koniecznością uzyskania wizy rosyjskiej do nowego dokumentu na pisemny wniosek osoby/instytucji zapraszającej. Zalecamy wcześniejsze uzyskanie informacji dotyczącej procedury otrzymania wizy rosyjskiej w odpowiednich organach Służby Migracyjnej MSW FR.

Obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej są obowiązani posiadać ważną rosyjską wizę tranzytową. Wiza tranzytowa wystawiana jest na okres 10 dni. Z obowiązku posiadania wizy zwolnieni są pasażerowie podróżującym samolotem, przelatujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego oraz bilet lotniczy z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą opuszczać terytorium portu lotniczego bez stosownego zezwolenia właściwych służb migracyjnych.

Z obowiązku wizowego zwolnieni są uczestnicy zorganizowanych wycieczek turystycznych, przybywający do portu w Petersburgu na promach, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich lub na statkach wycieczkowych. Uczestnicy takiej wycieczki mogą przebywać na terytorium Rosji bez wiz w okresie do 72 godzin pod warunkiem mieszkania na promie lub statku albo w innym miejscu wskazanym w programie wycieczki (dotyczy tylko turystów przybywających do Rosji na promach). Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ważnego paszportu oraz przedłożenie władzom portu listy pasażerów promu lub statku wraz z programem wycieczki. Po wyjściu na ląd, uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach wskazanych w programie.

Obowiązek rejestracji wobec gości hotelowych powinien być realizowany automatycznie przez pracowników hotelu (w ciągu 24 godzin). W pozostałych sytuacjach (tj. w szczególności w przypadku najmu kwater prywatnych, pobytu u znajomych czy zamieszkiwania hosteli lub pensjonatów nierealizujących obowiązku rejestracyjnego), należy samodzielnie dopilnować, by osoba goszcząca (wynajmujący, gospodarz lokalu – itp.) dokonała rejestracji pobytu we właściwym dla miejsca pobytu organie migracyjnym.

W związku z nieuregulowanym statusem prawnym przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, nie jest możliwe przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej drogą lądową w obydwu kierunkach (zwłaszcza w Krasnej gorce i Krasnem).

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO),  Białorusią (NOWYJE JURKOWICZI stara nazwa TRZY SIOSTRY), i Ukrainą (POGAR, TROJEBORTNOJE).

Od 15 maja 2017 r. jest  możliwe podróżowanie z Federacji Rosyjskiej i do Rosji drogą lotniczą tranzytem przez port lotniczy w Mińsku z terminali międzynarodowych. Pasażerowie przybywający rejsami z terytorium Białorusi lub odlatujący do Białorusi będą podlegać kontroli granicznej w miejscach odprawy międzynarodowej.

Od 1 lipca 2019 r. Federacja Rosyjska wprowadziła możliwość ubiegania się o wizę jednokrotną w celu biznesowym, turystycznym lub humanitarnym, drogą elektroniczną pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ . Otrzymana e-wiza uprawnia do wjazdu tylko do obwodu kaliningradzkiego.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku złożonego na powyższej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie cyfrowe w postaci pliku elektronicznego. Żadne inne dokumenty nie są wymagane. Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania i pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej (Obwodu Kaliningradzkiego) do 8 dób od dnia wjazdu. Wizy elektroniczne do obwodu kaliningradzkiego upoważniają do wjazdu do Rosji wyłącznie przez następujące przejścia graniczne znajdujące się na terenie obwodu kaliningradzkiego:

  • lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”;
  • morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym);
  • drogowe przejście graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”;
  • kolejowe przejście graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”.

Osoby, które otrzymały wizy elektroniczne w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach tego obwodu. Wjazd na podstawie e-wizy na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy i zabroniony.

Firmy transportowe/przewozowe osób mogą sprawdzić, czy dana osoba posiada ważną wizę elektroniczną na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://evisacheck.kdmid.ru/ .

Od 1 października 2019 r. Federacja Rosyjska wprowadziła możliwość ubiegania się o wizę jednokrotną w celu biznesowym, turystycznym lub humanitarnym (kontakty sportowe, kulturalne, naukowo-techniczne), drogą elektroniczną pod adresem: https://evisa.kdmid.ru. Otrzymana e-wiza uprawnia do wjazdu tylko do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku złożonego na powyższej stronie MSZ Rosji nie wcześniej niż 20 i nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem. Paszport wnioskodawcy powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie wizy elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie cyfrowe w postaci pliku elektronicznego. Wnioskodawca zobowiązany jest również do posiadania ubezpieczenia medycznego ważnego na terytorium Federacji Rosyjskiej przez cały okres pobytu. Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania i pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej (Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego) do 8 dób (włączając dzień wjazdu).

Zwracamy uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania dopuszczalnego, ośmiodniowego okresu pobytu. Do tego okresu wlicza się dzień wjazdu. Wizy elektroniczne nie podlegają przedłużeniu. Naruszenie okresu pobytu skutkuje sądowym postępowaniem administracyjnym i zagrożone jest karą deportacji połączoną z karą finansową i zakazem wjazdu na terytorium FR na okres 5 lat.

Uwaga! Należy dołożyć wszelkiej staranności przy wypełnianiu wniosku o wydanie wizy elektronicznej, aby uniknąć błędów w danych osobowych. Wszystkie podane we wniosku wizowym dane muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumencie paszportowym (np. należy podawać dwa imiona, jeśli takie widnieją w paszporcie). Wszelkie odstępstwa w zapisach skutkują odmową wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Wizy elektroniczne do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego upoważniają do wjazdu do Rosji wyłącznie przez następujące przejścia graniczne znajdujące się na terenie Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego:

  • lotnicze przejście graniczne „Sankt Petersburg (Pułkowo)”;
  • morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki Port Sankt Petersburg (część Dworzec Morski)”, „Port Pasażerski Sankt Petersburg”
  • drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Trofianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”
  • piesze przejście graniczne „Iwangorod”

Wizy elektroniczne nie upoważniają obecnie do wjazdu Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego przez kolejowe przejścia graniczne.

Osoby, które otrzymały wizy elektroniczne w celu wjazdu do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnione są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego. Wjazd na podstawie e-wizy na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy i zabroniony.

Ubezpieczenie

Dla osób poruszających się samochodem obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC można wykupić u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zdrowie

Występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego (zwłaszcza na prowincji). Odnotowano ogniska występowania ptasiej grypy. Zalecane są szczepienia przeciwko dyfterytowi, tężcowi, gruźlicy, żółtaczce typu A i B oraz chorobie wywołanej przez ukąszenie kleszczy.  W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Między RP a Rosją obowiązuje umowa gwarantująca wzajemną bezpłatną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków i zachorowań. W przypadku dłuższego leczenia i konieczności skomplikowanych zabiegów należy jednak liczyć się z koniecznością pokrycia ich kosztów oraz zakupu drogich lekarstw i preparatów.

Podróżowanie po kraju

Na terenie obwodu kaliningradzkiego cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtijska, przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej obowiązuje opłata ekologiczna. Po pozostałym terytorium obwodu kaliningradzkiego można się poruszać bez przeszkód, z wyjątkiem 2 km strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic obwodu, wstęp do której wymaga przepustki organów spraw wewnętrznych.

W przypadku krótkiego pobytu nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Przy dłuższym pobycie zaleca się jego posiadanie. W przypadku posiadania polskiego prawa jazdy zalecane jest posiadanie jego oficjalnego tłumaczenia na język rosyjski.

Przekraczając granicę Federacji Rosyjskiej przez jedno z czterech przejść drogowych z Polską pojazd należy ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w Rosji (Zielona Karta) oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 30 tys. EUR ważne na terenie FR na okres pobytu (w przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu). Należy również pamiętać o wypełnieniu  jednorazowego zezwolenia na czasową odprawę celną środka transportu (tzw. "wremiennyj wwoz"). W przypadku, kiedy w pojeździe nie znajduje się jego właściciel wskazany w dowodzie rejestracyjnym, użytkownik pojazdu zobowiązany jest posiadać notarialne upoważnienie do kierowania pojazdem przetłumaczone na język rosyjski. Przy przekraczaniu granicy należy pamiętać o poproszeniu funkcjonariusza rosyjskiej służby paszportowej o wydanie tzw. karty migracyjnej, którą należy bezwzględnie zachować do czasu opuszczenia Rosji.

Zaleca się tankowanie pojazdów (zwłaszcza na prowincji) w markowych stacjach benzynowych i unikanie okazyjnego zakupu taniego paliwa, bowiem jego użycie może uszkodzić silnik. Mogą występować problemy z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów lepszych marek.

Stan większości dróg oraz stopień przestrzegania przepisów ruchu, tak przez kierowców, jak i przez pieszych, pozostawia wiele do życzenia.

W obwodzie kaliningradzkim występują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/godz. w terenie zabudowanym i 70 w terenie niezabudowanym.

Zaleca się, w miarę możliwości, pozostawianie samochodów na parkingach strzeżonych z uwagi na ryzyko kradzieży tablic rejestracyjnych, bez których w Rosji nie można poruszać się pojazdem po drogach publicznych.

Zza przejazd po drogach federalnych Rosji pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 12 ton należy uiścić opłatę w wysokości 3,06 rubla/1km. Z opłaty zwolnione są pojazdy do przewozu ludzi, uprzywilejowane (policja, straż pożarna, służba drogowa) oraz przewożące technikę wojskową. Opłata powinna być wniesiona przed wjazdem na drogę federalną, pod groźbą kary.

Bliższe informacje na temat opłat można uzyskać:

Cło

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

Przy czasowym wwozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy, odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym. W przypadku podróżowania pojazdem, którego nie jest się właścicielem wymagane jest posiadanie pełnomocnictwa od właściciela pojazdu, przetłumaczonego na język rosyjski.

Przy wjeździe do Rosji należy deklarować wszystkie przewożone wartościowe przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery itp.) oraz dopilnować, aby celnik podpisał, ostemplował i zwrócił deklarację.

Zgodnie z Kodeksem Celnym Unii Celnej w ruchu przez granicę celną Unii Celnej: wwóz/wywóz przez osobę fizyczną środków pieniężnych (w tym rosyjskich rubli ) i (lub ) czeków podróżnych na łączną kwotę równą lub nieprzekraczającą równowartość 10.000 dolarów amerykańskich, nie wymaga zgłoszenia celnego, natomiast na łączną kwotę przekraczającą równowartość 10.000 dolarów amerykańskich, wymaga zgłoszenia celnego w formie pisemnej na całą kwotę wwożonych (wywożonych) środków pieniężnych i (lub ) czeków podróżnych . Niemniej, zalecamy deklarować służbom celnym wwóz/wywóz środków pieniężnych przekraczających równowartość kwoty 3 tys. USD.

Bez opłat celnych można wywozić: wyroby alkoholowe - 2 l, papierosy - 200 sztuk, cygara - 50 sztuk, czarny i czerwony kawior - 250 g, szlachetne gatunki ryb - 2 kg.

Wywóz dzieł sztuki (przedmiotów muzealnych) możliwy jest jedynie za okazaniem zezwolenia Ministerstw Kultury Rosji, przy czym funkcjonariusze urzędów celnych często stosuję poszerzoną interpretację tego, co jest dziełem sztuki.

Przepisy prawne

Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnej ilości na własny użytek, a także środków psychotropowych jest uważane za przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel - od 8 do 20 lat).

Przy poruszaniu się poza miejscem zamieszkania należy mieć przy sobie dokumenty.

Obowiązuje ustawa o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W Rosji obowiązuje zakaz palenia w obiektach publicznych (w tym m.in. na dworcach, peronach, w obiektach mieszkalnych, hotelach, restauracjach, na plaży) poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz w odległości 15 m od wejść do nich. Za jego naruszenie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.

Po przyjeździe do Rosji, przy pobytach dłuższych niż 7 dni roboczych, należy bezwzględnie dopełnić obowiązku meldunkowego (rejestracji), nie później niż siódmego dnia roboczego od dnia przybycia do miejsca pobytu. Organem meldunkowym jest właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu oddział Służby Migracyjnej. Goście hotelowi meldowani są na miejscu za pośrednictwem recepcji. Za brak wymaganego meldunku grozi grzywna, a w przypadku dłuższego pobytu bez zameldowania nawet wydalenie. Hotele i podmioty świadczące usługi hotelarskie mają prawo przyjmowania cudzoziemców, którzy utracili dokumenty tożsamości i uzyskali w swoim przedstawicielstwie nowe dokumenty na wyjazd z Rosji, na okres do 10 dni licząc od dnia wydania nowych dokumentów.

Homoseksualizm jest legalny w Rosji. Obserwowany jest jednak brak tolerancji ze strony części rosyjskiego społeczeństwa. Należy zwracać uwagę na publiczne okazywanie uczuć. Prawo zakazujące promocji "nietradycyjnych stosunków seksualnych" weszło w życie w czerwcu 2013 roku. Przepisy te mogą mieć wpływ na penalizację publicznych wypowiedzi oraz organizację zgromadzeń dotyczących tematyki LGBTI  i przewidują surowe kary dla obcokrajowców, w tym aresztowania, grzywny i deportację.

Przydatne informacje

Wymiany pieniędzy można dokonywać bez ograniczeń w bankach i kantorach, ale niektóre z nich, jak np. w obwodzie kaliningradzkim, wymagają okazania paszportu. Należy wystrzegać się wymiany poza kantorami i bankami, mimo oferowania lepszego kursu, z uwagi na duże prawdopodobieństwo otrzymania fałszywych banknotów. Bankomaty przyjmują karty płatnicze światowych sieci. Banki pośredniczą w transferze z zagranicy pieniędzy dla osób prywatnych.

Na terenie Rosji w hotelach oraz dużej części placówek kulturalnych (muzea, teatry, galerie sztuki) obowiązuje zróżnicowanie cen dla obywateli miejscowych i cudzoziemców.

Zalecane jest wystrzeganie się zakupu alkoholu w kioskach i przydrożnych straganach z uwagi na niebezpieczeństwo zatrucia, jak również spożywania jakichkolwiek płynów proponowanych przez nieznane osoby np. taksówkarza. Przy zakupie artykułów spożywczych należy zwracać uwagę na ich termin przydatności do spożycia.

Przestrzega się przed zawieraniem znajomości za pośrednictwem Internetu, które w wielu przypadkach prowadzą do wyłudzeń dużych kwot pieniężnych np. pod pretekstem załatwienia wizy, wylegitymowania się posiadanymi środkami pieniężnymi na czas pobytu w Polsce itp.

Obwód Kaliningradzki

Wjazd

Wjazd na teren Obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska) odbywa się w związku z zawieszeniem Małego Ruchu Granicznego jedynie na podstawie ważnej wizy.

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru

Wnioski wizowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w jednym z Rosyjskich Centrów Wizowych na terenie RP (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Olsztyn).

Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej oraz pozostałe urzędy konsularne FR w Polsce wydają wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Szczegółowe informacje dot. wiz znajdują się na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady FR w Warszawie pod adresem: http://warsaw.kdmid.ru/pl.aspx

Polsko-rosyjską granicę państwową przekroczyć można przez następujące drogowe przejścia graniczne:

Bezledy – Bagrationowsk

Gronowo – Mamonowo

Grzechotki – Mamonowo II

Gołdap – Gusiew

 

Przekraczając granicę Obwodu Kaliningradzkiego przez jedno z czterech przejść drogowych pojazd należy ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w Rosji (Zielona Karta) oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 30 tys. EUR ważne na terenie FR na okres pobytu (w przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu). W przypadku, kiedy w pojeździe nie znajduje się jego właściciel wskazany w dowodzie rejestracyjnym, użytkownik pojazdu zobowiązany jest posiadać notarialne upoważnienie do kierowania pojazdem przetłumaczone na język rosyjski. Należy również pamiętać o wypełnieniu  jednorazowego zezwolenia na czasową odprawę celną środka transportu (tzw. "wremiennyj wwoz"). Dokonuje się tej czynności bezpośrednio na terenie rosyjskiej części przejścia granicznego, po dokonaniu odprawy paszportowej. Wjeżdżając na teren Obwodu należy zadeklarować wszystkie posiadane przy sobie pieniądze oraz przedmioty wartościowe. Przy przekraczaniu granicy należy pamiętać o poproszeniu funkcjonariusza rosyjskiej służby paszportowej o wydanie tzw. karty migracyjnej, którą należy bezwzględnie zachować do czasu opuszczenia Rosji.

Uwaga: karta migracyjna wydawana jest bezpłatnie. W trakcie pobytu na terenie FR będą na niej dokonywane różnego rodzaju adnotacje urzędowe a przy wyjeździe będzie ona stanowiła podstawę do ustalenia rzeczywistego czasu pobytu cudzoziemca w Rosji. W przypadku zniszczenia lub utraty karty migracyjnej należy o danym fakcie w ciągu trzech dni poinformować Federalną Służbę Migracyjną, która po sprawdzeniu danych paszportowych wyda duplikat.

Uwzględniając trudności związane z przekraczaniem granic Obwodu Kaliningradzkiego, nie zaleca się wykorzystywania obszaru obwodu do przejazdów tranzytowych.

 

Pobyt

Obywatele polscy wjeżdżający do Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie rosyjskich wiz zgodnie z prawem miejscowym posiadają prawo do pobytu, bez zameldowania (tzw. registracji) jedynie w okresie nieprzekraczającym 7 dni roboczych. Przedłużenie okresu pobytu może nastąpić jedynie w przypadku dokonania rejestracji miejsca pobytu w służbie migracyjnej. Przekroczenie wskazanego okresu pobytu (pobyt bez zezwolenia) powoduje nałożenie grzywny  w wysokości od 2 do 5 tys. rubli oraz ewentualnych sankcji dodatkowych w postaci wydalenia z terenu Federacji Rosyjskiej z potencjalnym zakazem wjazdu do Rosji na okres do 5 lat. (art. 18.8 KPA FR).

 

Podróżowanie

Po terenie Obwodu można poruszać się bez przeszkód z wyjątkiem strefy przygranicznej oraz stref z reglamentowanym dostępem obcokrajowców, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się bez przepustek wydawanych przez organy spraw wewnętrznych. Powyższe kwestie reguluje postanowienie Rządu FR z dnia 4 lipca 1992 NR 470 w pkt. 14, definiujące miejsca z reglamentowanym dostępem dla obcokrajowców na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz postanowienie Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego z dnia 25.05.2001r. nr 271 o ustanowieniu rejonów oraz stref z zakazem wstępu położonych wokół arsenałów, baz, składów Sił Zbrojnych  FR, pozostałych formacji zbrojnych, organów wojskowych dyslokowanych na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

Należy pamiętać o uiszczeniu opłaty klimatycznej podczas wjazdu na teren Mierzei Kurońskiej. Podróżowanie oraz zwiedzenie mierzei ułatwia tzw. „indywidualny przewodnik po parku narodowym” – aplikacja na iPhone/iPad oraz urządzenia wyposażone w system Android.

Podczas podróżowania po OK należy zawsze posiadać przy sobie dokumenty tożsamości (paszport i kartę migracyjną).

 

Wyjazd

Zgodnie z przepisami rosyjskimi, obywatele państw WNP oczekują na dojazd do rosyjskich przejść granicznych w odrębnych kolejkach. Pozostali, w tym obywatele polscy, zamierzający wyjechać z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski przez drogowe przejścia graniczne narażeni są na konieczność długotrwałego, sięgającego nawet do kilku godzin, oczekiwania w kolejce na wjazd na teren przejścia granicznego. W kolejkach pojazdów oczekujących przed przejściami granicznymi otwarcie działają osoby oferujące możliwość przekroczenia granicy poza kolejnością, po uiszczeniu nieformalnej opłaty, co jednak jest działaniem całkowicie bezprawnym, podobnie, jak pobieranie zwyczajowych opłat przez funkcjonariuszy rosyjskich służb granicznych. Praktykowane jest również nakładanie mandatów na podróżnych opuszczających swoje pojazdy stojące na terenie przejścia granicznego w kolejce do odprawy

Osobnym, złożonym problemem jest karanie mandatami oraz przedkładanie przez rosyjską policję drogową ob. polskim do podpisu dokumentów w języku rosyjskim bez udziału tłumacza oraz kierowanie na ich podstawie spraw do sądu. Zdarzało się, że w oparciu o takie dokumenty rosyjskie sądy nakładały kary administracyjne z orzeczeniem o utracie prawa jazdy włącznie.

Uwaga: wszelkie dzieła sztuki można wywozić z Obwodu jedynie za pozwoleniem Ministerstwa Kultury FR. Przewóz dóbr kultury przez granicę celną FR bez wymaganego zezwolenia oraz zadeklarowania podlega sankcjom przewidzianych KK oraz KPA FR.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.