W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rosja

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do republik Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii na Kaukazie Północnym.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne:

 • do republik Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Bałkarii i Osetii Północnej na Kaukazie Północnym;

 • do terenów (powiatów) bezpośrednio sąsiadujących z obwodami donieckim i ługańskim Ukrainy.

Na Kaukazie Północnym występuje wysoki poziom zagrożenia ze względu na niestabilną sytuację.

Podczas podróży do dużych miast Federacji Rosyjskiej MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na zagrożenie zamachami terrorystycznymi. W szczególności zaleca się unikania udziału w zgromadzeniach publicznych, jak demonstracje, protesty, wiece i pikiety,  oraz przebywania w ich rejonie.

Na pozostałym terytorium Federacji Rosyjskiej MSZ zaleca zachowanie zwykłej ostrożności.

Na terenach sąsiadujących z obwodami donieckim i ługańskim Ukrainy obowiązuje zaostrzony reżim graniczny. Utrzymuje się tam wysoki poziom przestępczości kryminalnej.

Polska, podobnie jak inne państwa, uznaje Krym (Republika Autonomiczna Krymu i Sewastopol) za integralną część Ukrainy. Bezprawna aneksja tej części terytorium Ukrainy przez Rosję uniemożliwia udzielanie przebywającym tam obywatelom polskim pomocy konsularnej. W związku z tym MSZ odradza wszelkie podróże na Krym.

Te same zastrzeżenia dotyczą części Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej. Nieuznawanie władz separatystycznych Abchazji i Osetii Południowej uniemożliwia udzielanie pomocy konsularnej przebywającym tam obywatelom polskim. Dlatego MSZ odradza wszelkie podróże do tych regionów, w tym korzystanie z ofert wyjazdów przedstawianych przez biura podróży działające w Rosji. 

Cyberbezpieczeństwo

Używanie sprzętu elektronicznego (smartfonów, tabletów, laptopów) podczas pobytu w Rosji wiąże się z dużym zagrożeniem cyberprzestępczością. Aby uniknąć kradzieży danych osobowych, loginów i haseł, należy upewnić się, że przed wyjazdem oprogramowanie wszystkich urządzeń zostało w pełni zaktualizowane. W serwisach, w których taka opcja jest dostępna, należy uruchomić tzw. dwustopniową weryfikację logowania. Znacznie utrudni ona dostęp do kont osobom niepożądanym, nawet jeśli wykradną dane logowania.

Unikaj łączenia się z niezaufanymi sieciami Wi-Fi. Nie korzystaj z bankowości internetowej w niezaufanej sieci. Odpowiednio spreparowany router Wi-Fi jest w stanie przechwycić informacje wysyłane z podłączonego urządzenia i wykorzystać je do kradzieży wrażliwych danych.

Wjazd i pobyt

Do Rosji wjeżdżasz na podstawie ważnej wizy. Twój paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Rosji. Przy wjeździe nie musisz mieć biletu powrotnego ani określonej sumy pieniędzy.

Polacy mający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu wjeżdżają do Rosji, przebywają tam i wyjeżdżają na podstawie tych dokumentów i ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Nie muszą mieć wizy.

Na granicy należy poprosić funkcjonariusza rosyjskiej służby granicznej o wydanie tzw. karty migracyjnej, którą trzeba wypełnić i bezwzględnie zachować do czasu opuszczenia Rosji. Karta wydawana jest bezpłatnie. W trakcie pobytu w Rosji będą na niej dokonywane różnego rodzaju adnotacje urzędowe, a przy wyjeździe będzie stanowiła podstawę do ustalenia rzeczywistego czasu pobytu. Jeśli karta migracyjna zniszczy się lub ją stracisz, poinformuj o tym Federalną Służbę Migracyjną w ciągu trzech dni. Po sprawdzeniu danych paszportowych służba wyda duplikat.

Karta migracyjna jest podstawą do zameldowania w miejscu pobytu. Pobyt w Rosji krótszy niż 7 dni roboczych nie wymaga zameldowania (tzw. registracji). Jeśli przebywasz w Rosji dłużej niż wskazany okres, musisz bezwzględnie dopełnić obowiązku meldunkowego najpóźniej siódmego dnia roboczego od dnia przybycia do miejsca, w którym mieszkasz. Organem meldunkowym jest właściwy dla miejsca pobytu oddział Służby Migracyjnej MSW . Goście hotelowi meldowani są na miejscu, w recepcji, w ciągu 24 godzin od przybycia do hotelu. Jest to standardowa procedura. Jeśli wynajmujesz kwaterę prywatną, jesteś gościem u znajomych albo mieszkasz w hostelu czy pensjonacie, dopilnuj, by gospodarz zarejestrował Twój pobyt we właściwym organie migracyjnym. Za brak meldunku grozi grzywna, a w przypadku dłuższego pobytu bez zameldowania – nawet wydalenie. Jeśli w trakcie pobytu w Rosji stracisz dokumenty tożsamości, możesz wyjechać na podstawie nowych dokumentów, które wyda przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.

Jednocześnie przypominamy, że po odebraniu nowego paszportu w urzędzie konsularnym trzeba uzyskać wizę rosyjską do nowego dokumentu (nie dotyczy to paszportów tymczasowych). Konieczny jest pisemny wniosek osoby lub instytucji zapraszającej. Dowiedz się wcześniej w odpowiednich organach służby migracyjnej, jakie są procedury otrzymania rosyjskiej wizy.

Obywatele polscy podróżujący tranzytem przez Rosję muszą mieć ważną rosyjską wizę tranzytową. Wiza tranzytowa wydawana jest na okres do 10 dni w jedną stronę. Nie muszą jej posiadać osoby podróżujące samolotem w tranzycie w przypadku dokonania przesiadki w ciągu 24 godzin bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska oraz posiadania wizy (jeżeli jest potrzebna) i biletów do państwa docelowego.

Uczestnicy zorganizowanych wycieczek turystycznych przybywający do portu w Petersburgu na promach lub statkach wycieczkowych nie muszą mieć wizy. Promy i statki muszą mieć zezwolenie na przewozy pasażerskie. Uczestnicy takiej wycieczki mogą przebywać w Rosji bez wizy do 72 godzin, pod warunkiem, że mieszkają na promie, statku albo w innym miejscu wskazanym w programie wycieczki. Turyści muszą mieć ważne paszporty, a organizator wycieczki okazuje władzom portu listę pasażerów promu lub statku wraz z programem wycieczki. Po wyjściu na ląd uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach wskazanych w programie.

W związku z tym, że przejścia graniczne na granicy między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi nie posiadają statusu przejść międzynarodowych, nie można przekraczać granicy białorusko-rosyjskiej drogą lądową w obydwu kierunkach. Wjazd do Rosji od strony Białorusi możliwy jest jedynie w miejscowości Nowyje Jurkowiczi: przejście graniczne ma status międzynarodowy z uwagi na to, że jest to również przejście graniczne z Ukrainą (stąd nieoficjalna nazwa przejścia – Trzy Siostry).

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich (w tym polscy) podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z:

 • Łotwą (Buraczki, Łudonka, Ubylinka);
 • Estonią (Kuniczyna Gora, Szumiłkino);
 • Ukrainą (Pogar, Trojebortnoje).

Od 15 maja 2017 r. można podróżować z Rosji i do Rosji tranzytem przez port lotniczy w Mińsku z terminali międzynarodowych. Pasażerowie przybywający rejsami z Białorusi lub odlatujący do Białorusi przechodzą kontrolę graniczną w miejscach odprawy międzynarodowej.

Od stycznia 2021 r. wprowadzona została możliwość ubiegania się o jednolitą wizę elektroniczną pod tym adresem. Wiza wydawana jest w celach biznesowych, turystycznych, udziału w wydarzeniach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych, gospodarczych oraz sportowych. Wiza upoważnia do wjazdu/wyjazdu tylko przez wybrane lotnicze, kolejowe, drogowe i piesze przejścia graniczne (lista zatwierdzonych przejść granicznych została umieszczona na stronie internetowej MSZ RU). W celu otrzymania wizy nie jest wymagane przedstawienie zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji miejsca w hotelu lub innych dokumentów potwierdzających cel podróży. Wiza elektroniczna wydawana jest na podstawie wniosku złożonego na powyższej stronie MSZ Rosji najwcześniej 40 i najpóźniej 4 dni przed zaplanowanym wjazdem. Opłata za wydanie wizy wynosi  40 USD, dla dzieci do 6 lat wiza wydawana jest bezpłatnie. Paszport wnioskodawcy powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie wizy elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie cyfrowe w postaci pliku elektronicznego. Wnioskodawca musi mieć również ubezpieczenie medyczne ważne przez cały pobyt.

Uwaga! Należy bardzo starannie wypełniać wniosek o wizę elektroniczną, aby uniknąć błędów w danych osobowych. Wszystkie podane we wniosku wizowym dane muszą być takie same jak dane w paszporcie. Należy podawać dwoje imion, jeśli takie widnieją w paszporcie. Wszelkie odstępstwa w zapisach skutkują odmową wjazdu do Federacji Rosyjskiej.

Termin ważności wizy wynosi 60 dni od dnia wydania i pozwala na pobyt w Rosji do 16 dni od dnia wjazdu, włączając dzień wjazdu i wyjazdu. Wizę można przedłużyć tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

Powyższy system jednolitej elektronicznej wizy nie został jeszcze uruchomiony z uwagi na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, zgodnie z którymi od 16 marca 2020 r. wstrzymano wydawanie wiz dla obcokrajowców (rozporządzenie rządu Federacji Rosyjskiej nr 635 z 16 marca 2020 r.).

Osoby, których cel podróży do Rosji nie upoważnia do ubiegania się o wizę elektroniczną, składają wnioski o wydanie wiz zwykłych. Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: . Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w jednym z rosyjskich centrów wizowych w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Olsztyn).

Szczegółowe informacje dotyczące wiz znajdziesz na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie.

Wydział Konsularny Ambasady RU w Warszawie oraz pozostałe urzędy konsularne RU w Polsce wydają wizy krótkoterminowe obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE na podstawie umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

UWAGA! Pamiętaj, aby wyjechać z Rosji w terminie określonym na karcie migracyjnej. Przekroczenie długości pobytu (nawet o kilka godzin) bez uzyskania zgody odpowiednich organów jest nielegalne i zagrożone karą grzywny w wysokości od 2 do 5 tys. rubli oraz ewentualnymi sankcjami dodatkowymi, jak wydalenie z Federacji Rosyjskiej oraz potencjalny zakaz wjazdu do Rosji na okres do 5 lat (art. 18.8 KPA RU).

Ubezpieczenie

Dla osób poruszających się samochodem obowiązkowe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC można wykupić u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych. Wymagane jest także ubezpieczenie zdrowotne.

Zdrowie

Występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego (zwłaszcza na prowincji) . Zalecane są szczepienia przeciwko dyfterytowi, tężcowi, gruźlicy, żółtaczce typu A i B oraz chorobom wywołanym przez ukąszenia kleszczy. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Przed wyjazdem do Rosji koniecznie ubezpiecz się kompleksowo.

Bądź przygotowany na poniesienie zarówno kosztów leczenia, hospitalizacji, jak i transportu medycznego i ewentualnych innych konsekwencji nagłych zachorowań, czy nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku dłuższego leczenia i skomplikowanych zabiegów koszty zabiegów, drogich lekarstw i preparatów poniesie pacjent.

Podróżowanie po kraju

W przypadku krótkiego pobytu nie trzeba mieć międzynarodowego prawa jazdy. Jeśli zostajesz dłużej, warto się w nie zaopatrzyć. Jeśli masz polskie prawo jazdy, zalecamy dodatkowo jego urzędowe przetłumaczenie na język rosyjski.

Jeśli przekraczasz granicę przez jedno z czterech przejść drogowych z Polską, ubezpiecz pojazd od odpowiedzialności cywilnej w Rosji (zielona karta). Trzeba także mieć ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 30000 EUR ważne w Rosji przez okres pobytu. W przypadku wizy wielokrotnej musi być ważne na okres pierwszego wjazdu. Należy również pamiętać o wypełnieniu jednorazowego zezwolenia na czasową odprawę celną środka transportu (tzw. wremiennyj wwoz).

Jeśli w pojeździe nie ma jego właściciela wskazanego w dowodzie rejestracyjnym, użytkownik pojazdu musi mieć notarialne upoważnienie do kierowania pojazdem przetłumaczone na język rosyjski.

Tankuj w markowych stacjach benzynowych (zwłaszcza na prowincji) i unikaj okazyjnego zakupu taniego paliwa. Jego użycie może uszkodzić silnik. Możesz mieć trudności z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów lepszych marek.

W obwodzie kaliningradzkim obowiązują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/h w terenie zabudowanym i 70 km/h w terenie niezabudowanym.

W miarę możliwości zostawiaj samochód na parkingach strzeżonych. Zdarzają się kradzieże tablic rejestracyjnych, bez których w Rosji nie można poruszać się po drogach publicznych.

Za przejazd po drogach federalnych pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 12 ton należy zapłacić 2,34 rubla/1 km. Opłatę wnosisz przed wjazdem na drogę federalną. Za brak opłaty grożą kary.

Bliższe informacje na temat opłat można uzyskać:

Cło

Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

Jeśli wwozisz środek transportu na okres do 2 miesięcy, zgłaszasz go w granicznym urzędzie celnym. Jeśli podróżujesz pojazdem, którego nie jesteś właścicielem, musisz mieć przetłumaczone na język rosyjski upoważnienie od właściciela.

Wybrane towary, które można wwozić do Rosji bez opłat celnych:

 • wyroby alkoholowe (max. 3 l);
 • wyroby tytoniowe (papierosy – maks. 200 sztuk lub cygara –  maks. 50 sztuk lub tytoń – maks. 250 g);
 • produkty pochodzenia roślinnego (maks. 5 kg) i zwierzęcego (maks. 5 kg wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta).

Wybrane towary, które można wywozić z Rosji bez opłat celnych:

 • kawior (maks. 250 g)
 • ryby i owoce morza (maks. 5 kg);
 • paliwo (maks. 10 l).

Wwóz i wywóz środków pieniężnych - gotówki i czeków podróżnych, których łączna kwota nie przekracza równowartości 10000 dolarów amerykańskich, nie wymaga zgłoszenia celnego.

Dzieła sztuki (przedmioty muzealne) można wywozić tylko za okazaniem zezwolenia Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej. Funkcjonariusze urzędów celnych mogą zastosować poszerzoną interpretację tego, co jest dziełem sztuki.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie Federalnej Służby Celnej.

Przepisy prawne

Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnej ilości na własny użytek, a także środków psychotropowych jest uważane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel od 8 do 20 lat).

Jeśli poruszasz się poza miejscem zamieszkania, zawsze noś przy sobie dokumenty (paszport i kartę migracyjną).

Obowiązuje ustawa o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Nie wolno palić w obiektach publicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz w odległości 15 m od wejść do nich. Nie wolno palić m.in. na dworcach, w obiektach mieszkalnych, hotelach, restauracjach, na plaży. Za naruszenie zakazu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.

Homoseksualizm jest legalny w Rosji. Obserwowany jest jednak brak tolerancji ze strony części rosyjskiego społeczeństwa. Należy zwracać uwagę na publiczne okazywanie uczuć. Prawo zakazujące promocji „nietradycyjnych stosunków seksualnych” weszło w życie w czerwcu 2013 r. Przepisy te mogą mieć wpływ na penalizację publicznych wypowiedzi oraz organizację zgromadzeń dotyczących tematyki LGBTI i przewidują surowe kary dla obcokrajowców, w tym aresztowania, grzywny i deportację.

Przydatne informacje

Pieniądze można wymieniać bez ograniczeń w bankach i kantorach. Niektóre z placówek wymagają okazania paszportu. Wystrzegaj się wymiany poza kantorami i bankami, nawet jeśli ktoś oferuje lepszy kurs. Jest duże prawdopodobieństwo, że otrzymasz fałszywe banknoty. Bankomaty przyjmują karty płatnicze światowych sieci. Banki pośredniczą w transferze z zagranicy pieniędzy dla osób prywatnych.

W niektórych rosyjskich hotelach oraz dużej części placówek kulturalnych (muzea, teatry, galerie sztuki) obowiązuje zróżnicowanie cen dla obywateli miejscowych i cudzoziemców.

W oddaleniu od ośrodków miejskich występują na terenach rzadko zaludnionych występują obszary pozbawione dostępu do sieci telefonii komórkowych. Podczas podróży samochodem należy wziąć pod uwagę, że odległości pomiędzy stacjami benzynowymi na tych terenach mogą być znaczne.

Przestrzegamy przed zawieraniem znajomości w Internecie. W wielu przypadkach prowadzą one do wyłudzenia pieniędzy, np. pod pretekstem załatwienia wizy, wylegitymowania się posiadanymi środkami pieniężnymi na czas pobytu w Polsce itp.

Obwód Kaliningradzki

Wjazd

Do obwodu kaliningradzkiego, w związku z zawieszeniem małego ruchu granicznego, można wjeżdżać jedynie na podstawie ważnej wizy.

Na polsko-rosyjskiej granicy państwowej funkcjonują następujące drogowe przejścia graniczne:

 • Bezledy – Bagrationowsk;
 • Gronowo – Mamonowo;
 • Grzechotki – Mamonowo II;
 • Gołdap – Gusiew.

Aktualnie w związku z panującą obecnie sytuacją epidemiczną, granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach.

Uwzględniając trudności związane z przekraczaniem granic obwodu kaliningradzkiego, nie zalecamy wykorzystywania jego obszaru do przejazdów tranzytowych. 

Podróżowanie

W obwodzie kaliningradzkim cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtyjska. Po pozostałej części terytorium obwodu kaliningradzkiego można się poruszać bez przeszkód, z wyjątkiem 2 km strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic obwodu. Wstęp do niej wymaga przepustek, które wydają organy spraw wewnętrznych. Powyższe kwestie reguluje postanowienie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 4 lipca 1992 nr 470 w pkt. 14, definiujące miejsca z ograniczonym dostępem dla obcokrajowców na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz postanowienie gubernatora obwodu kaliningradzkiego z dnia 25.05.2001 r. nr 271 o ustanowieniu rejonów oraz stref z zakazem wstępu położonych wokół:

 • arsenałów;
 • baz;
 • składów sił zbrojnych RU;
 • pozostałych formacji zbrojnych;
 • organów wojskowych dyslokowanych w obwodzie kaliningradzkim.

Należy pamiętać o opłacie klimatycznej podczas wjazdu na teren Mierzei Kurońskiej.

 

Wyjazd

Zgodnie z przepisami rosyjskimi, obywatele Wspólnoty Niepodległych Państw czekają na dojazd do rosyjskich przejść granicznych w odrębnych kolejkach. Pozostali podróżni, w tym obywatele polscy, zamierzający wyjechać z obwodu kaliningradzkiego do Polski przez drogowe przejścia graniczne, muszą czekać w kolejce na wjazd na teren przejścia granicznego. Niekiedy trwa to nawet kilka godzin. W kolejkach pojazdów oczekujących przed przejściami granicznymi otwarcie działają osoby, które oferują przekroczenie granicy poza kolejnością, po uiszczeniu nieformalnej opłaty. Jest to jednak działanie całkowicie bezprawne.

Służby nakładają również mandaty na podróżnych, którzy opuszczają swoje pojazdy stojące na terenie przejścia granicznego w kolejce do odprawy. Osobnym, złożonym problemem jest karanie mandatami oraz przedkładanie przez rosyjską policję drogową obywatelom polskim do podpisu dokumentów w języku rosyjskim bez udziału tłumacza. Na ich podstawie policja kieruje sprawy do sądu.

 

UWAGA: podane powyżej informacje odnośnie wjazdu i pobytu na terytorium Rosji nie uwzględniają wszystkich ograniczeń, jakie zostały wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

Informacje nt. rozporządzeń i uregulowań wprowadzonych w związku z obecną sytuacją epidemiczną dostępne są na rosyjskich stronach rządowych: www.стопкоронавирус.рфhttps://мвд.рф/covid19https://www.mid.ru/ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciejhttp://ps.fsb.ru/general/info/covid.htm.

 

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}