W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sudan

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w dniu 23 lutego 2019 r. został wprowadzony stan wyjątkowy. Należy spodziewać się wzmocnionych kontroli na ulicach oraz przy wejściach do budynków użyteczności publicznej. Władze mogą dokonywać aresztowań pod zarzutem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz ograniczać dostęp do zatrzymanych. W związku z tym zalecane jest unikanie zgromadzeń publicznych, stosowanie się do poleceń lokalnych władz i przestrzeganie godziny policyjnej na wyznaczonych obszarach. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że od grudnia 2018 r. w wielu miastach Sudanu, głównie w Chartumie i Omdurmanie, mają miejsce masowe demonstracje na tle politycznym i ekonomicznym, podczas których dochodzi do gwałtownych starć z policją, z użyciem ostrej amunicji – są także ofiary śmiertelne.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do następujących prowincji Sudanu:

•Darfur Północny
•Darfur Południowy
•Darfur Zachodni
•Kordofan Południowy
•Biały Nil
•Niebieski Nil
•południowa część prowincji Kordofan Północny

Dodatkowo MSZ apeluje o rezygnację z wszelkich podróży do Parku Narodowego Dinder oraz obszaru Dżabal al-Uwajnat – w miejscach tych mogą operować lub ukrywać się uzbrojone bojówki.

Na pozostałe terytorium Sudanu, odradzamy podróże, które nie są konieczne.

Sudan jest państwem zagrożonym terroryzmem. W Darfurze regularnie dochodzi do starć zbrojnych pomiędzy rebeliantami a siłami rządowymi, występuje także poważne ryzyko porwań o charakterze kryminalnym i terrorystycznym.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Między Polską a Sudanem obowiązuje ruch wizowy. Paszport powinien mieć okres ważności co najmniej 6-miesięczny. Nie ma możliwości otrzymania wizy na lotniskach ani w portach. Ze względu na brak sudańskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce o wizę tranzytową lub pobytową można ubiegać się w Ambasadzie Republiki Sudanu w Berlinie lub w sudańskich urzędach konsularnych w innych krajach. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy blankietowej bez osobistego kontaktu z urzędem sudańskim, jednak wówczas formalności wizowe muszą być dopełnione wcześniej w MSW w Chartumie przez konkretną firmę lub obywatela sudańskiego. W tym celu musi zostać przedłożona kopia paszportu cudzoziemca. Wiza udzielana jest na 30 dni. Można uzyskać przedłużenie wizy pobytowej. Posiadanie wizy izraelskiej jest równoznaczne z odmową udzielenia promesy wizy sudańskiej. Aby uzyskać wizę z prawem do pracy lub w celu podjęcia nauki albo stażu, należy do wniosku wizowego dołączyć pismo z instytucji oferującej zatrudnienie lub stosowny dokument z uczelni sudańskiej. Od podróżujących samolotem władze Sudanu pobierają na lotnisku w Chartumie opłatę wyjazdową (departure fee) w wysokości 35 SDG.

Istnieje obowiązek meldunkowy (w ciągu 3 dni od przyjazdu). Formalności można dopełnić indywidualnie, przez administrację hotelową lub właściciela kwatery prywatnej.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, jednakże zaleca się wykupienie stosownej polisy pokrywającej koszty leczenia oraz transportu medycznego.

Zdrowie

Na dużą skalę występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, ale nie ma obowiązku profilaktycznych szczepień. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Powszechne są febra i malaria, nasila się zachorowalność na AIDS. Z tego też względu niektóre kraje regionu od osób przyjeżdżających z Sudanu wymagają okazywania książeczki szczepień. Z uwagi na skalę zagrożeń epidemiologicznych i częste w tym kraju zatrucia pokarmowe należy ściśle przestrzegać zasad higieny, spożywać produkty tylko wiadomego pochodzenia oraz pić wodę oryginalnie butelkowaną bądź przegotowaną.

Nieubezpieczony turysta może w razie potrzeby skorzystać nieodpłatnie z publicznej służby zdrowia, należy jednak pamiętać, iż standard usług szpitali i przychodni jest bardzo niski. Często brakuje w nich podstawowych leków i fachowej kadry medycznej. Nieliczne w Sudanie szpitale prywatne świadczą usługi na lepszym poziomie, lecz ich ceny są bardzo wysokie.

Podróżowanie po kraju

W większości wypadków przemieszczanie się po kraju wymaga pozwolenia na podróżowanie, które wydawane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Z uwagi na stopień zagrożenia odradza się podróże poza stolicę. Szczególnie niebezpieczne są tereny Darfuru, który jest sceną walk między arabskimi wojownikami Dżandżawidami, a niearabskimi mieszkańcami tego rejonu, Płd. Kordofanu oraz okolic granicznych z Sudanem Południowym.

W kraju istnieje stosunkowo dobra sieć połączeń autobusowych i lotniczych, zwłaszcza z Chartumu. Należy jednak mieć na uwadze, że od kwietnia 2010 r. wszystkie zarejestrowane w Sudanie linie lotnicze z powodu dużej wypadkowości znalazły się na europejskiej czarnej liście linii lotniczych. Rozwija się baza hotelowa. W stolicy kraju jest wiele hoteli o różnym standardzie i cenie. W szybkim tempie wzrasta także liczba hoteli 5 gwiazdkowych.

Informacje dla kierowców

Honorowane jest międzynarodowe prawo jazdy.

Cło

Regulacje celne zawierają wiele rygorystycznych przepisów dotyczących przywożenia lub wywożenia rzeczy do użytku osobistego. Należy pamiętać, aby w deklaracji celnej zgłaszać wwożone przedmioty o znacznej wartości. Zakazane jest posiadanie i wywóz wyrobów z kości słoniowej. Od niedawna obowiązuje podatek VAT, chociaż odzyskanie go przy wyjeździe może być dla cudzoziemca uciążliwe ze względu na opieszałość urzędów.

Przepisy prawne

Obowiązuje całkowity zakaz przywozu i spożywania alkoholu. Naruszenie obowiązującej w Sudanie prohibicji pociąga za sobą karę grzywny i może wywołać negatywne reakcje Sudańczyków. Za próbę przemytu narkotyków grozi kara śmierci. Zniesiono natomiast restrykcyjne przepisy dotyczące wwozu i wywozu dewiz oraz obrotu nimi. Waluty zachodnie można obecnie swobodnie wymieniać w kantorach prywatnych i bankach (nie ma obowiązku okazywania paszportu). Przestał także obowiązywać wymóg uzyskiwania zgody Ministerstwa Informacji na fotografowanie w miejscach publicznych. Należy jednak zachować szczególną ostrożność gdyż nadal obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć obiektów mających znaczenie dla obronności kraju (budynki rządowe, obiekty wojskowe, węzły i główne szlaki komunikacyjne oraz mosty). Nie ma możliwości dokonywania transakcji za pomocą karty płatniczej lub czeku podróżnego.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami cielesnymi, pozbawienia wolności. W przypadku recydywy dożywotnim pozbawieniem wolności oraz karą śmierci.

Obyczaje

W Sudanie nie należy nosić krótkich spódnic, szortów i strojów plażowych. Niewłaściwe jest również noszenie krótkich spodni przez mężczyzn. Kobiety powinny mieć ubranie zakrywające ramiona i nogi do kolan. Należy też mieć na uwadze, iż kobiety bez towarzystwa mężczyzn narażone mogą być na zaczepki ludności miejscowej. Źle jest postrzegana kobieta paląca papierosy w miejscach publicznych, a zwłaszcza na ulicy. Z uwagi na napiętą sytuację polityczną odradza się podejmowanie wszelkich dyskusji i polemik mogących wywołać emocje.

Przydatne informacje

Dużą uciążliwością może być dla turystów klimat. Sudan jest najgorętszym krajem Afryki, nawet zimą temperatura wynosi tam ponad 35 st. C.

Piątek jest dniem wolnym od pracy.

W dni robocze urzędy czynne są w godzinach 8.00-15.00.

Większość sklepów otwarta jest przez 7 dni w tygodniu, a oferowane w nich towary pochodzą głównie z importu i są stosunkowo drogie. Dotyczy to nie tylko towarów luksusowych, lecz również podstawowych produktów spożywczych, które nierzadko kosztują więcej niż w krajach zachodnich.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.