W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ministerstwa Edukacji i Nauki

W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji i Nauki pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Formularz tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Adres elektronicznej skrzynki podawczej MEiN na ePUAP: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /MNISW/SkrytkaESP

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do MEiN:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

UWAGA: W przypadku problemów z właściwym zaadresowaniem korespondencji ePUAP do MEiN należ skorzystać z funkcji Książka adresowa lub w pole Wpisz adres wpisać pełny adres elektronicznej skrzynki podawczej MEiN na ePUAP (/gn9u55ai9v/SkrytkaESP, /gn9u55ai9v/skrytka) lub /MNISW/SkrytkaESP.

Nie należy kierować korespondencji ePUAP na adresy poczty elektronicznej Ministerstwa.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MEiN:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 500 MB (zgodnie ze standardami platformy ePUAP).
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

  W poniższej tabeli podajemy formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216):

  Tabela formatów danych
  Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
  .doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
  .docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
  .gif grafika rastrowa CompuServe  
  .jpg (-jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
  .ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
  .odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
  .pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
  .png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
  .rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
  .svg grafika wektorowa W3C  
  .tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated  
  .txt niesformatowany tekst   ISO/IEC 10646
  .xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
  .xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
  .xml sformatowany tekst W3C  

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Ministerstwa Edukacji i Nauki również na następujących informatycznych nośnikach danych:

 • Płyta CD;
 • Płyta DVD;
 • Pamięć USB.

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji i Nauki pisma w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w sprawie wpisania na listę/skreślenia z listy rzeczoznawców do spraw podręczników należy skorzystać z formularza Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników (Wzór dokumentu elektronicznego umieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

W celu złożenia do podmiotu posiadającego dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół (kuratorzy oświaty, ministrowie) pisma w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w sprawie potwierdzenia przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana należy skorzystać z formularza Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana (Wzór dokumentu elektronicznego wniosku umieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji i Nauki pisma w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w sprawie udzielenia informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych należy skorzystać z formularza Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (Wzór dokumentu elektronicznego umieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji i Nauki pisma w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w sprawie zawiadomienia o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych należy skorzystać z formularza Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela (Wzór dokumentu elektronicznego umieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.01.2021 15:00 Hanna Lipińska
Pierwsza publikacja:
17.12.2020 14:44 administrator gov.pl