W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

I Konferencja sprawozdawcza IDUB

15.10.2020

W dniach 15-16 września 2020 roku odbyła się I Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – NKN FORUM.

Organizacja konferencji sprawozdawczych stanowi jeden ze sposobów implementacji zaleceń dotyczących monitorowania postępów w realizacji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Głównym tematem konferencji były działania podejmowane przez uczelnie wyłonione w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w pierwszych miesiącach realizacji projektów oraz przedstawienie inicjatyw przez uczelnie, które wzięły udział w konkursie i korzystają z tego tytułu z 2-procentowego zwiększenia subwencji.

W 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło pierwszy konkurs w ramach tego programu. W jego wyniku 10 uczelni, spośród 20 uprawnionych do udziału w konkursie, ma zagwarantowane w latach 2020–2026 coroczne zwiększenie finansowania w wysokości 10% subwencji z 2019 r. na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie otrzymują subwencję zwiększoną o 2%.

I Konferencja sprawozdawcza IDUB zorganizowana została przy wsparciu członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniającego wnioski konkursowe.

We współpracy z ekspertami, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało ankietę dotyczącą działań podejmowanych przez uczelnie.

Ankiety uczelni wyłonionych w konkursie IDUB (kolejność zgodna z listą konkursową):

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Gdańska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Uniwersytet Jagielloński
7. Gdański Uniwersytet Medyczny
8. Politechnika Śląska
9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10. Uniwersytet Wrocławski

Ankiety uczelni, które wzięły udział w konkursie IDUB (porządek alfabetyczny):

Wyniki ankiet stały się również podstawą do przygotowania ostatecznego programu konferencji oraz tematyki poszczególnych paneli dyskusyjnych.

Program

Konferencja miała charakter hybrydowy, a językiem konferencji był język angielski.

Moderatorzy:

Prof. Lauritz Holm-Nielsen

– przewodniczący zespołu ekspertów w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W latach 2005‒2013 rektor Uniwersytetu w Aarhus. Współautor raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego 2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility. W przeszłości pełnił wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012‒2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), a w okresie 1993‒2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. W latach 2013–2018 sprawował funkcję dyrektora wykonawczego Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre) w Pekinie. Obecnie jest prezesem Duńskiej Fundacji Przyrody (Den Danske Naturfond). Profesor botaniki i fitogeografii.

Prof. Ulrike Beisiegel

– w latach 2011‒2019 prezydent Uniwersytetu w Getyndze. W latach 2012‒2018 wiceprzewodnicząca Niemieckiej Konferencji Rektorów. Biochemik i profesor uniwersytecki. W okresie od 2006 do 2011 r. była członkiem Wissenschaftsrat – ciała doradczego niemieckiego rządu federalnego i rządów landowych. W latach 2001‒2010 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Hamburgu. Jest członkiem senatu Towarzystwa Maxa Plancka od 2011 r. Obecnie członek zarządów uniwersytetów we Frankfurcie, Pasawie i Grazu.

Prof. Simon Gaskell

– chemik, przewodniczący Rady Dyrektorów Agencji ds. Jakości Kształcenia Zjednoczonego Królestwa (The UK Quality Assurance Agency for Higher Education). W latach 2006‒2009 był wiceprezydentem ds. badań Uniwersytetu w Manchesterze, a w latach 2009‒2017 prezydentem Queen Mary University of London.

Dr Sijbolt Noorda

– prezydent Magna Charta Observatory. Były prezydent Uniwersytetu w Amsterdamie oraz Stowarzyszenia Holenderskich Uniwersytetów Badawczych. Naukowo związany z badaniami nad historią kultury i religii w Europie.

W konferencji udział wzięły:

Uczelnie wyłonione w konkursie IDUB (kolejność zgodna z listą konkursową):

  1. Uniwersytet Warszawski
  2. Politechnika Gdańska
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  4. Politechnika Warszawska
  5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  6. Uniwersytet Jagielloński
  7. Gdański Uniwersytet Medyczny
  8. Politechnika Śląska
  9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Uniwersytet Wrocławski


Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie IDUB (porządek alfabetyczny):


Przebieg konferencji (filmy)

Reflections on the First IDUB Progress Review Conference – Prof. Lauritz Holm-Nielsen

Materiały

Informacja o konferencji w serwisie NKN
„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” - pierwsza konferencja sprawozdawcza
„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Zapraszamy na pierwszą konferencję sprawozdawczą
{"register":{"columns":[]}}