W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konstytucja dla Nauki

Konstytucja dla Nauki organizuje cały system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Stwarza warunki do praktykowania doskonałości naukowej i dydaktycznej, zapewnia zrównoważony rozwój ośrodków akademickich w całym kraju, wprowadza szkoły doktorskie, a także daje uczelniom efektywne narzędzia do zarządzania.

Na zdjęciu pełna widownia w centrum kongresowym, w oddali scena. Na telebimie napis "Reforma inna niż wszystkie"

Środowisko akademickie dało nie tylko impuls do stworzenia kompleksowej reformy polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, ale również uczestniczyło w procesie tworzenia ustawy. Przez ponad 2 lata brało udział w konsultacjach i konferencjach organizowanych w ramach Narodowego Kongresu Nauki, podczas których dyskutowano nad kierunkami zmian. To właśnie z tego powodu liczne i reprezentatywne gremia akademików popierają Konstytucję dla Nauki.

Konstytucja dla Nauki przede wszystkim:

 • po raz pierwszy w historii docenia dydaktyków, tworząc dla nich specjalną ścieżkę kariery,
 • podnosi pensje minimalne nauczycielom akademickim o średnio 800 złotych brutto,
 • wprowadza bardziej sprawiedliwą ewaluację dokonań naukowych,
 • walczy ze zjawiskiem punktozy – stawia na jakość, a nie ilość publikacji naukowych,
 • gwarantuje bezpłatne studia – bez względu na liczbę kierunków,
 • skutecznie chroni prawa studentów,
 • wprowadza większą liczbę praktyk zawodowych,
 • zapewnia wszystkim doktorantom ze szkół doktorskich stypendia naukowe,
 • pozwala łączyć karierę naukową z rodzicielstwem (gwarancja urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich),
 • zmniejsza biurokrację i zwiększa autonomię organizacyjną uczelni,
 • wprowadza mechanizm zwiększający co roku nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę,
 • porządkuje prawo dotyczące obszaru szkolnictwa wyższego i nauki i zmniejsza liczbę aktów wykonawczych,
 • zapewnia równomierny rozwój ośrodków akademickich w całym kraju.

 

 

 

 

Materiały

Pobierz ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
ustawa​_Prawo​_o​_szkolnictwie​_wyższym​_i​_nauce​_DzU​_30082018.pdf 1.40MB
Pobierz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
ustawa​_Prawo​_o​_szkolnictwie​_wyższym​_i​_nauce​_-​_przepisy​_wprowadzające​_DzU​_30082018.pdf 1.37MB
Pobierz ustawę w wersji angielskojęzycznej - Act of 20 July 2018 - The Law on Higher Education and Science
Act​_of​_20​_July​_2018​_-​_The​_Law​_on​_Higher​_Education​_and​_Science.pdf 1.17MB
{"register":{"columns":[]}}