W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka do rektorów uczelni z prośbą o wsparcie studentów oraz naukowców z Ukrainy

25.02.2022

W czwartek, 24 lutego br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wystosował list do rektorów uczelni nadzorowanych przez MEiN. W liście zwrócił się z prośbą o rozważenie wsparcia ukraińskich studentów i naukowców, którzy wobec narastającego konfliktu będą zmuszeni przerwać studia oraz prowadzenie badań, a po przyjeździe do naszego kraju będą ubiegali się o przyjęcie na polskie uczelnie.

grafika z napisem List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka do rektorów uczelni z prośbą o wsparcie studentów oraz naukowców z Ukrainy, ciemne tło.

Minister Przemysław Czarnek podkreślił w liście, że w związku z działaniami podejmowanymi przez Federację Rosyjską wobec Ukrainy, eskalacją konfliktu i destabilizacją sytuacji w regionie należy przygotować się na nowe wyzwania stojące przed systemem nauki i szkolnictwa wyższego. Będzie wśród nich m.in. konieczność wsparcia osób kształcących się obecnie na terytorium Ukrainy, które w znacznie większym stopniu niż dotychczas będą starały się o podejmowanie lub kontynuowanie nauki na polskich uczelniach, np. w trybie przeniesienia. Wsparcie społeczności akademickiej na Ukrainie powinno obejmować również naukowców prowadzących badania.

Przemysław Czarnek pokreślił, że obecnie trudno oszacować skalę zjawiska, ale konieczność pomocy może dotyczyć zarówno obywateli polskich kształcących się na Ukrainie, jak i obywateli ukraińskich. 

Minister przypomniał, że Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni podpisana 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.) gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa. Art. 4 tej umowy mówi, że szkoły wyższe obu stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. Zgodnie z tym zapisem decyzja o zaliczeniu na poczet studiów zajęć odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej należy do uczelni.

W liście Minister Edukacji i Nauki zapewnił zarówno o swoim wparciu, jak również o inicjowaniu wszelkich możliwych działań w zakresie posiadanych kompetencji, których celem będzie pomoc ukraińskiej społeczności akademickiej. Minister zadeklarował rozważenie uruchomienia specjalnego programu stypendialnego przeznaczonego dla obywateli Ukrainy, a także wsparcie finansowe nadzorowanych uczelni, które przyjmą stypendystów.

Przemysław Czarnek podziękował rektorom za dotychczasowe zaangażowanie w organizowanie form kształcenia i pomocy materialnej oraz zaapelował o dalsze działania. – W obecnych czasach ważna jest każda forma wsparcia – zarówno finansowa, np. w formie świadczeń dla studentów, organizowania bezpłatnych kursów języka polskiego, obniżania opłat za studia, udzielania zniżek za miejsca w domach studenckich, jak i pozafinansowa, np. udzielanie urlopów od zajęć z możliwością składania zaliczeń i egzaminów bądź też wyrażanie zgody na indywidualną organizację studiów. Istotna może być także pomoc psychologiczna, która z powodzeniem jest już organizowana przez wiele uczelni – napisał minister Czarnek w liście. 

 – Jestem przekonany, że wspólne działania, zarówno systemowe, jak i instytucjonalne, pozwolą na zorganizowanie w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezbędnej pomocy w zależności od dalszego rozwoju sytuacji – podkreślił Przemysław Czarnek w swojej korespondencji. 
 

Materiały

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka do rektorów uczelni z prośbą o wsparcie studentów oraz naukowców z Ukrainy
List​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_Przemysława​_Czarnka​_do​_rektorów​_uczelni​_z​_prośbą​_o​_wsparcie​_studentów​_oraz​_naukowców​_z​_Ukrainy.docx 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}