W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Pytania i odpowiedzi

Nabór wniosków na rok 2022 

W Dzienniku Ustawzostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września (środa). Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 września (poniedziałek). Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok. Nabór wniosków na 2022 rok będzie prowadzony do 31 października 2021 r.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 2. publiczne i niepubliczne:

  a) szkoły podstawowe,
  b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,

 3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, ,
b)    realizację działań promujących czytelnictwo:

 1. w odniesieniu do szkół na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
–    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
–    zakup oprogramowania dla bibliotek,
–    zakup czytników e-booków,
–    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)    realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

a)    nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
b)    od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
c)    więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

 1. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
 3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 4. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
 5. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

a)    nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
b)    od 71 do 170 – 3 000 zł,
c)    więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2021 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 20 mln zł.

W sprawie projektów graficznych i działań promocyjnych prosimy o kontakt z NCK nprcz@nck.pl.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” 

Kontakt do koordynatorów Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz w województwach

Województwo dolnośląskie

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tel. 71 340 63 29

Województwo kujawsko-pomorskie

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel. 52 349 76 40, 52 349 76 28

Województwo lubelskie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, tel. 81 53 85 257

Województwo lubuskie

Lubuski Urząd Wojewódzki, tel. 95 7851912 oraz 95 78 51 911

Województwo łódzkie

Kuratorium Oświaty w Łodzi, tel. 42 637 70 55, w. 34

Województwo małopolskie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, tel. 532 402 923

Województwo mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie, tel. 22 551 24 25

Województwo opolskie

Kuratorium Oświaty w Opolu tel. 77 4524361

Województwo podkarpackie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 856 52 66

Województwo podlaskie

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 748 48 15

Województwo pomorskie

Kuratorium Oświaty w Gdańsku, tel. 58 322 29 11

Województwo śląskie

Kuratorium Oświaty w Katowicach, tel. 32 606 30 28

Województwo świętokrzyskie

Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41 342 16 34

Województwo warmińsko-mazurskie

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 533

Województwo wielkopolskie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, tel. 780 386 041

Województwo zachodniopomorskie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, tel. 91 442 75 24

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Programów Nauczania i Podręczników, tel. 22 34 74 792

Zmiana logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – najczęściej zadawane pytania 

Zaktualizowana księga znaku obowiązuje od 4.11.2021. Wszystkie materiały promocyjne, które zostały zaakceptowane przed tą datą (z logotypem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) zostają w niezmienionej formie.

 1. Co z wydrukowanymi materiałami promocyjnymi / gadżetami?

Projekty graficzne przeznaczone do druku/produkcji (plakaty, ulotki, gadżety) zaakceptowane przed 4 listopada zostają w niezmienionej formie, nie będziemy wymagali aktualizowania logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 1. Czy wpisy na stronach www i w mediach społecznościowych wymagają aktualizacji?

Prosimy o aktualizację logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszędzie tam, gdzie jest możliwa jego edycja (wpisy na stronach internetowych, w mediach społecznościowych).

 1. Co z pieczątkami, które już zostały wyprodukowane?

Pieczątki już wyprodukowane uznajemy za poprawne, a od 4.11 obowiązują zaktualizowane wzory.

Materiały

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego
Wniosek​_dyrektora​_placówki​_wychowania​_przedszkolnego.doc 0.09MB
Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej
Wniosek​_dyrektora​_szkoły​_biblioteki​_pedagogicznej.doc 0.09MB
Wniosek organu prowadzącego
Wniosek​_organu​_prowadzącego.doc 0.09MB
Załącznik do wniosku dla organów prowadzących​_Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe
Załącznik​_do​_wniosku​_dla​_organów​_prowadzących​_Zestawienie​_podmiotów​_wnioskujących​_o​_wsparcie​_finansowe.xlsx 0.02MB
Księga znaku NPRCz 2.0 - aktualizacja (4.11.2021)
Księga​_znaku​_NPRCz​_20​_-​_aktualizacja​_4112021.pdf 2.95MB
NPRCz 2.0. logotypy – aktualizacja (4.11.2021)
Logotypy​_NPRCz​_20.zip 6.36MB
Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0.
Księga​_identyfikacji​_wizualnej​_NPRCz​_20.pdf 7.35MB
Książki historyczne poświęcone historii Polski w XX wieku - propozycje
Książki​_historyczne​_poświecone​_historii​_Polski​_XX​_wieku​_-​_propozycje.docx 0.03MB
Kierunek interwencji 3.1. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie
Kierunek​_interwencji​_31​_Priorytet​_3​_NPRCz​_sprawozdanie.xlsx 0.01MB
Kierunek interwencji 3.2. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie
Kierunek​_interwencji​_32​_Priorytet​_3​_NPRCz​_sprawozdanie.xlsx 0.01MB
Zbiorcze zestawienie finansowe
Zbiorcze​_zestawienie​_finansowe.xlsx 0.01MB
Instrukcja wypełnienia - Tabele monitoringowe część sprawozdawcza Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1
Instrukcja​_wypełnienia​_Tabele​_monitoringowe​_Priorytet​_3​_Kierunek​_interwencji​_31.xlsx 0.02MB
Instrukcja wypełnienia - Tabele monitoringowe część sprawozdawcza Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2
Instrukcja​_wypełnienia​_Tabele​_monitoringowe​_Priorytet​_3​_Kierunek​_interwencji​_32.xlsx 0.02MB
Tabele monitoringowe dla Priorytetu 3 NPRCz 2.0
20220413​_Tabele​_monitoringowe​_dla​_Priorytetu​_3​_NPRCz​_20.xlsb 0.03MB
Tabele monitoringowe​_definicje wskaźników
Tabele​_monitoringowe​_definicje​_wskaźników.docx 0.05MB
Belka z logotypami operatorów NPRCZ 2.0
Belka​_z​_logotypami​_operatorów​_NPRCz​_20.jpg 0.15MB
Klauzula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz
Klauzula​_informacyjna​_dla​_beneficjentów​_Priorytetu​_3​_NPRCz.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0
20220413​_Klauzula​_informacyjna​_dla​_Wnioskodawców​_Priorytetu​_3​_NPRCz​_20.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}