W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach

12.02.2021

Od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

Grafika z tekstem: "Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach"

Najważniejsze informacje

  • Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

  • Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.

  • Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  • Zakres danych niezbędnych do wypełnienia formularza będzie udostępniony uczelniom publicznym i niepublicznym jeszcze dziś, 12 lutego.

  • W poniedziałek, 15 lutego br. OPI PIB udostępni uczelniom formularz. Dane wprowadzać będą upoważnione przez rektora osoby.

  • Zestawienia uczelni będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.

  • Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.

  • W poniedziałek, 15 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 OPI PIB zorganizuje bezpłatne webinarium dla koordynatorów uczelni dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza. Szkolenie będzie transmitowane na kanale YouTube OPI PIB . Nie jest wymagana rejestracja.

Q&A szczepienia wszystkich nauczycieli

Kto może się zarejestrować na szczepienia od 15 lutego br.?
  • Nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.
  • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003.

Którą szczepionką będą szczepieni nauczyciele?

Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów nauczycielom poniżej 65. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca.

Nauczyciel pracuje w kilku szkołach/uczelniach, która z nich może go zgłosić na szczepienie?

Nauczyciel, który pracuje w więcej niż jednej szkole/uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną szkołą/uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej placówce. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

Kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie nauczycieli na szczepienie?

Za zapisy odpowiedzialni są dyrektorzy szkół na tych samych zasadach jak w I turze dla nauczycieli klas I-III oraz rektorzy uczelni. Rektorzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.

Czy szkoła/uczelnia będzie mogła wybrać sobie szpital, w którym chce szczepić nauczycieli?

Dyrektorzy oraz Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Od kiedy będzie dostępny formularz zgłoszeniowy na szczepienia?

Formularz będzie udostępniony 15 lutego br. Zgłoszenia będzie można przesyłać do czwartku, 18 lutego br.

Gdzie będą przekazywane dane z formularza?

Zestawienia będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.

Kto będzie informował o terminach szczepień?

Wskazany w formularzu szpital lub placówka będzie kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki, albo inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia.

Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza?

W poniedziałek, 15 lutego br. koordynatorom uczelni do spraw rejestracji zostanie zorganizowane przez OPI PIB webinarium dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza.​​​​

Dyrektorzy szkół zgłaszają nauczycieli na tych samych zasadach, co w I turze czyli za pośrednictwem Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej.

Kto może rejestrować się w ramach szczepień dla nauczycieli akademickich? Wcześniejsze informacje mówiły o wieku poniżej 60. roku życia. Czy to się zmieniło?

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów zakres wiekowy nauczycieli został rozszerzony o osoby do 65. roku życia.

Co z pozostałymi nauczycielami?

Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Co z rejestracją na szczepienia dla pracowników administracji?

Pamiętamy o nich. Staramy się, aby mogli zostać jak najszybciej zaszczepieni. Informację na ten temat przekażemy jak tylko będą już konkretne decyzje.

Do kiedy będzie dostępny formularz zgłoszeniowy?

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do czwartku, 18 lutego br.

Jak nauczyciel ma się przygotować na szczepienie?

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

Czy rektor musi wybrać z listy punktów szczepień tylko jedną placówkę?

Nie. Rektor może wybrać więcej niż jeden punkt szczepień.

Czy nauczyciel akademicki będący na urlopie naukowym może się zgłosić do rejestracji?

Tak. Posiadanie statusu nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia daje prawo do rejestracji w uczelni do programu szczepień.

Czy uczelnie mogą zgłaszać do szczepień także nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na prowadzonych przez tę uczelnię studiach podyplomowych, czy też wyłącznie tych, którzy prowadzą zajęcia na studiach licencjackich/magisterskich/doktoranckich?

Uprawnionymi  są nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia zgodnie z art. 73. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którzy jednocześnie są przez uczelnie zgłoszeni do systemu POL–on.

Czy nauczyciele pracujący w placówkach doskonalenia nauczycieli mogą się rejestrować na szczepienia?

Tak, obecnie do 18 lutego br. również dyrektorzy tych placówek mogą przez system SIO rejestrować nauczycieli na szczepienia.

Czy nauczyciele szkół i placówek przebywającyna różnego rodzaju zwolnieniach, urlopach mogą się zgłosić na szczepienie?

Tak, rozszerzyliśmy grupę uprawionych osób do szczepień o nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku zawodowym – oni również mogą się rejestrować.

 

{"register":{"columns":[]}}