W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pełnomocnicy Ministra Edukacji i Nauki

Pełnomocnicy Ministra Edukacji i Nauki:

 1. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw inicjatyw społecznych w zakresie edukacji i nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 3)


Zadania:

— analiza i przedstawianie Ministrowi Edukacji i Nauki rekomendacji w sprawie inicjatyw zgłaszanych przez stronę społeczną;

— przedstawianie stanowisk Ministra Edukacji i Nauki podczas przeprowadzanych konsultacji i wydarzeń z udziałem środowisk naukowych, edukacyjnych, samorządowych, studenckich, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w sprawach tych inicjatyw.

 

 1. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw podstaw programowych i podręczników (Dz. Urz. MEiN poz. 15)


Zadania:

— przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji i propozycji w obszarze podstaw programowych i podręczników, w zakresie:

 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego, programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania;
 • listy rzeczoznawców do spraw podręczników;
 • dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego;
 • finansowania podręczników, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
   
 1. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw strategii edukacyjnej (Dz. Urz. MEiN poz. 16)


Zadania:

— przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji i propozycji w obszarze strategii edukacyjnej, w tym w zakresie:

 • planowania strategicznego w obszarze edukacji;
 • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa;
 • planu działalności Ministra dla działu administracji rządowej – oświata i wychowanie;
 • wzmocnienia autorytetu nauczyciela;
 • wspierania wychowawczej roli rodziców;
 • wzmocnienia antropologicznych i kulturowych podstaw kształcenia i wychowania;
 • doskonalenia systemu oświaty.
   
 1. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MEiN poz. 20)


Zadania:

— reprezentowanie Ministra, przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji w zakresie współpracy w obszarze oświaty i wychowania oraz w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki z organizacjami:

 • polonijnymi za granicą;
 • pozarządowymi prowadzącymi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.  Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z samorządem terytorialnym (Dz. Urz. MEiN poz. 35)


Zadania:

— reprezentowanie Ministra, przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji w obszarze oświaty i wychowania oraz w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie:

 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.