W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Petycje można składać pisemnie:

Uwaga:

  • przepisy ww. ustawy zobowiązują Ministerstwo do zamieszczenia na swojej stronie internetowej m.in. imienia i nazwiska podmiotu wnoszącego petycję, za jego zgodą. Jeżeli przesłana przez Państwa petycja nie zawiera informacji o takiej zgodzie podlega anonimizacji, tj. nie zamieszcza się na stronie internetowej MEN tych danych;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  • petycje pozostawia się bez rozpatrzenia jeżeli nie zawierają:
  • oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję bądź w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów - oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji lub w przypadku grupy podmiotów - miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • petycje, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Ministra Edukacji i Nauki podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Materiały:

  • Dział szkolnictwo wyższe i nauka:

  • Dział oświata i wychowanie:

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.01.2021 14:34 Piotr Zieliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
administrator gov.pl
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 14.0 30.06.2022 13:30 Piotr Zieliński
Petycje 13.0 27.06.2022 14:29 Piotr Zieliński
Petycje 12.0 24.06.2022 17:46 Michał Czartoszewski
Petycje 11.0 24.05.2022 12:14 Piotr Zieliński
Petycje 10.0 17.08.2021 11:03 Piotr Zieliński
Petycje 9.0 17.08.2021 11:02 Piotr Zieliński
Petycje 8.0 17.08.2021 10:38 Piotr Zieliński
Petycje 7.0 30.06.2021 15:08 Piotr Zieliński
Petycje 6.0 30.06.2021 14:29 Piotr Zieliński
Petycje 5.0 29.06.2021 14:10 Hanna Lipińska
Petycje 4.0 02.02.2021 10:54 Hanna Lipińska
Petycje 3.0 29.01.2021 15:04 Hanna Lipińska
Petycje 2.0 29.01.2021 14:04 Hanna Lipińska
Petycje 1.0 27.01.2021 14:34 Piotr Zieliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}