W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt Polityki Naukowej Państwa

11.12.2020

Zespół pod kierunkiem prof. Grzegorza Wrochny, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował projekt Polityki Naukowej Państwa. Jest to dokument strategiczny wskazujący priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Projekt został skierowany do konsultacji.

flaga Polski

Priorytety szkolnictwa wyższego i nauki

Minister Przemysław Czarnek przekazał do konsultacji projekt Polityki Naukowej Państwa – dokumentu strategicznego wskazującego priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Jest to dokument rządowy, określający zadania rządu, ministra, ministerstwa. Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce.

Polityka Naukowa Państwa określa najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe prowadzone na najwyższym poziomie oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich. W Polityce Naukowej Państwa zdefiniowano działania, jakie należałoby podjąć w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Opis priorytetów jest wynikiem analizy SWOT polskiej nauki oraz listy wyzwań. Dokument przedstawia kierunki działań oraz cele, które mają zostać osiągnięte za ich pomocą.

Założenia i zadania Polityki Naukowej Państwa

Projekt Polityki Naukowej Państwa opracował zespół pod kierunkiem prof. Grzegorza Wrochny, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. U podstaw dokumentu stanęły zasady, na których powinna być oparta polityka naukowa Polski. Należą do nich m.in. chronienie i wspieranie wolnego od nacisków politycznych, rzetelnego i zgodnego z etyką prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, których celem jest dążenie do prawdy, wzmacnianie autonomii szkół wyższych tak, aby mogły one kształtować swoją strukturę i programy badawcze oraz prowadzić kształcenie w oparciu o ich specyfikę naukową i regionalną.

Do zadań Polityki Naukowej Państwa należy m.in. określenie i promocja roli nauki i szkolnictwa wyższego w państwie, a także wzmocnienie i zapewnienie rozwoju systemu nauki i szkolnictwa wyższego zgodnie z podstawowymi wartościami i zasadami oraz aktualnymi trendami i wyzwaniami.

Konsultacje ze środowiskiem naukowym

Projekt dokumentu powstał na podstawie opinii i opracowań środowiska naukowego. Przy jego tworzeniu zespół korzystał z opracowań Komitetu Polityki Naukowej oraz publikacji pokonferencyjnych Narodowego Kongresu Nauki, w których zebrano wnioski z konsultacji z przedstawicielami społeczności akademickiej oraz otoczenia społeczno-gospodarczego nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt został skierowany do konsultacji.

Materiały

Polityka Naukowa Państwa - projekt dokumentu
Polityka​_Naukowa​_Państwa​_-​_projekt​_do​_prekonsultacji.pdf 1.21MB
{"register":{"columns":[]}}