W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

#SzczepimySię – w drugim tygodniu lutego rozpoczynamy szczepienia nauczycieli

04.02.2021

Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Tempo szczepień będzie zależało od dostaw preparatów do Polski. Zależy nam, aby nauczyciele zostali w miarę możliwości jak najszybciej zaszczepieni, co pozwoli na bezpieczny powrót uczniów do szkół.

Jasna grafika z tekstem: "W drugim tygodniu lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli"

Którzy nauczyciele będą objęci szczepieniami w pierwszej kolejności?

W pierwszej grupie będą to:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?

Cała procedura będzie bardzo prosta. Nauczyciel będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Dyrektor będzie wypełniał w Systemie Informacji Oświatowej prosty formularz, który zostanie udostępniony w poniedziałek, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa szpitala i jego adres będą widoczne w formularzu. Będzie to szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki. W momencie dostarczenia szczepionki, szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

Jak będzie wyglądać rejestracja nauczycieli przez dyrektorów szkół i placówek?

W poniedziałek, 8 lutego br. dyrektorzy otrzymają w „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl formularz zgłaszania nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni. Ministerstwo przekaże również dokładną instrukcję zgłaszania pracowników w strefie dla zalogowanych SIO oraz szczegółową procedurę procesu szczepienia krok po kroku.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.

Co musi zrobić nauczyciel, by otrzymać szczepionkę?

Nauczyciel musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i poinformować o chęci zaszczepienia się. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.

Ważne! Nauczyciel nie musi wypełnić żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. Formularz wypełni za niego dyrektor szkoły lub placówki w systemie SIO.

Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

Którym preparatem będą szczepieni nauczyciele?

Na polskim rynku znajdują się 3 preparaty: firm BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca. Nauczyciele, którzy mają więcej niż 60 lat będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Szczepionka firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, pomiędzy dawkami szczepionki powinien być odstęp 28 dni.

Charakterystyka Produktu Leczniczego „COVID-19 Vaccine AstraZeneca” dostępna jest m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie, w materiałach do pobrania. W dokumencie można znaleźć m.in. dane kliniczne dawkowania szczepionki, informacje o środkach ostrożności podczas jej stosowania czy działaniach niepożądanych.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Pytania i odpowiedzi

Kto może się zarejestrować na szczepienia od 15 lutego br.?
  • Nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.
  • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003.

Którą szczepionką będą szczepieni nauczyciele?

Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów nauczycielom poniżej 65. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca.

Nauczyciel pracuje w kilku szkołach/uczelniach, która z nich może go zgłosić na szczepienie?

Nauczyciel, który pracuje w więcej niż jednej szkole/uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną szkołą/uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej placówce. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

Kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie nauczycieli na szczepienie?

Za zapisy odpowiedzialni są dyrektorzy szkół na tych samych zasadach jak w I turze dla nauczycieli klas I-III oraz rektorzy uczelni. Rektorzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.

Czy szkoła/uczelnia będzie mogła wybrać sobie szpital, w którym chce szczepić nauczycieli?

Dyrektorzy oraz Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Od kiedy będzie dostępny formularz zgłoszeniowy na szczepienia?

Formularz będzie udostępniony 15 lutego br. Zgłoszenia będzie można przesyłać do czwartku, 18 lutego br.

Gdzie będą przekazywane dane z formularza?

Zestawienia będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.

Kto będzie informował o terminach szczepień?

Wskazany w formularzu szpital lub placówka będzie kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki, albo inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia.

Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza?

W poniedziałek, 15 lutego br. koordynatorom uczelni do spraw rejestracji zostanie zorganizowane przez OPI PIB webinarium dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza.​​​​

Dyrektorzy szkół zgłaszają nauczycieli na tych samych zasadach, co w I turze czyli za pośrednictwem Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej.

Kto może rejestrować się w ramach szczepień dla nauczycieli akademickich? Wcześniejsze informacje mówiły o wieku poniżej 60. roku życia. Czy to się zmieniło?

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów zakres wiekowy nauczycieli został rozszerzony o osoby do 65. roku życia.

Co z pozostałymi nauczycielami?

Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Co z rejestracją na szczepienia dla pracowników administracji?

Pamiętamy o nich. Staramy się, aby mogli zostać jak najszybciej zaszczepieni. Informację na ten temat przekażemy jak tylko będą już konkretne decyzje.

Do kiedy będzie dostępny formularz zgłoszeniowy?

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do czwartku, 18 lutego br.

Jak nauczyciel ma się przygotować na szczepienie?

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

Czy rektor musi wybrać z listy punktów szczepień tylko jedną placówkę?

Nie. Rektor może wybrać więcej niż jeden punkt szczepień.

Czy nauczyciel akademicki będący na urlopie naukowym może się zgłosić do rejestracji?

Tak. Posiadanie statusu nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia daje prawo do rejestracji w uczelni do programu szczepień.

Czy uczelnie mogą zgłaszać do szczepień także nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na prowadzonych przez tę uczelnię studiach podyplomowych, czy też wyłącznie tych, którzy prowadzą zajęcia na studiach licencjackich/magisterskich/doktoranckich?

Uprawnionymi  są nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia zgodnie z art. 73. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którzy jednocześnie są przez uczelnie zgłoszeni do systemu POL–on.

Czy nauczyciele pracujący w placówkach doskonalenia nauczycieli mogą się rejestrować na szczepienia?

Tak, obecnie do 18 lutego br. również dyrektorzy tych placówek mogą przez system SIO rejestrować nauczycieli na szczepienia.

Czy nauczyciele oświaty przebywający na różnego rodzaju zwolnieniach, urlopach mogą się zgłosić na szczepienie?

UWAGA! Nastąpiła zmiana. Wszyscy nauczyciele, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, mogą rejestrować się na szczepienia. ​​​​​

 

Materiały

Prezentacja
prezentacja​_​_konferencja​_04-02-2021​_​_szczepienia.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}